img img img
img
img img
img

lịch học tham khảo

Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
8:30-11:30 Ôn tập Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Toán
11:30-12:00 Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa
12:00- 14:00 Ngủ trưa Ngủ trưa Ngủ trưa Ngủ trưa Ngủ trưa
14:00-16:00 Thể chất SSA Nghệ thuật
Hoạt động ILA
Cộng đồng
Lego
Làm bánh
Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
8:30-11:30 Ôn tập Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Toán
11:30-12:00 Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa
12:00- 14:00 Ngủ trưa Ngủ trưa Ngủ trưa Ngủ trưa Ngủ trưa
14:00-16:00 Thể chất SSA /
Làm bánh
(Tùy cấp độ)
Lập trình /
Robot
(Tùy cấp độ)
Lego /
Lập trình
(Tùy cấp độ)
Hoạt động ILA
Cộng đồng
Nghệ thuật /
Thể chất SSA
(Tùy cấp độ)
Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
TUẦN 1: PROJECT 1
KỸ NĂNG CEO - KỸ NĂNG HỢP TÁC VÀ LÃNH ĐẠO
Sáng Kick-off (Teacher hỗ trợ) Chuẩn bị Project tiếng Anh Thực hành tổ chức workshop kỹ năng mềm (Hợp tác và lãnh đạo)
Chiều Học
làm bánh
Workshop kỹ năng mềm Luyện tập kỹ năng lãnh đạo Luyện tập trình bày Thể thao
TUẦN 2: PROJECT 2
LẬP TRÌNH (LẤY CẢM HỨNG TỪ GOOGLE EDUCATION) - KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ SỐ
Sáng Portfolio & tự đánh giá Chuẩn bị Project tiếng Anh Cuộc thi lập trình website (Kỹ năng công nghệ số)
Chiều Movie day Lập trình sản phẩm Xây dựng website Thiết kế và hoàn thiện sản phẩm Thể thao
TUẦN 3: PROJECT 3
LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG TƯƠNG LAI - TƯ DUY PHẢN BIỆN
Sáng Portfolio & tự đánh giá Chuẩn bị Project tiếng Anh Thuyết trình về ý tưởng kinh doanh trong tương lai (Tư duy phản biện)
Chiều Học
làm bánh
Hoạt động nhóm Suy nghĩ ý tưởng Chuẩn bị tư liệu Thể thao
TUẦN 4: PROJECT 4
ROBOTICS - KHẢ NĂNG SÁNG TẠO
Sáng Trở thành thực tập sinh ILA trong một ngày Chuẩn bị Project tiếng Anh Tổ chức hoạt động gây quỹ Fundraisers Go Live (giao tiếp và kỹ năng công nghệ số)
Chiều Bắt đầu dự án robot Thực hiện dự án Chuẩn bị thiết kế Thể thao
TUẦN 5: PROJECT 5
GÂY QUỸ TỪ THIỆN - KỸ NĂNG GIAO TIẾP
Sáng Portfolio & tự đánh giá Chuẩn bị Project tiếng Anh Tổ chức hoạt động gây quỹ Fundraisers và báo cáo
Chiều Học
làm bánh
Lên ý tưởng và thương hiệu cho quỹ từ thiện Chuẩn bị chiến dịch quảng cáo Thực hiện gây quỹ Thể thao
TUẦN 6: PROJECT 6
THỬ THÁCH KHÁM PHÁ (ADVENTURE WEEK)
Sáng Tham gia khám phá tại TPHCM/ Đà Nẵng/ Singapore (Chi tiết liên hệ bộ phận tư vấn) Chuẩn bị Project tiếng Anh Lễ hội mùa hè (Festival Day)
Chiều Chuẩn bị dự án Thực hiện dự án Thuyết trình dự án