HỘI THẢO TRẢI NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP HỌC TƯ DUY THẾ KỶ 21
  • JumpStart

Hội Thảo Trải Nghiệm Phương Pháp Học Tư Duy Thế Kỷ 21

Cùng ILA, học viên không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn được trau dồi khả năng thích nghi và vận dụng sáng tạo những kiến thức vào thực tế. Với nền tảng là Phương pháp học tư duy thế kỷ 21 đột phá, ILA mang đến một cách tiếp cận mới trong việc học tiếng Anh: môi trường học tương tác với sự hỗ trợ của trang thiết bị công nghệ hiện đại. Thông qua việc thực hành bài học bằng cách phát triển những dự án, học viên sẽ có môi trường để phát huy những thế mạnh của mình và dần xây dựng những kỹ năng thiết yếu để thành công:

  • Khả năng sáng tạo
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng hợp tác
  • Kiến thức công nghệ
  • Tư duy phản biện
  • Kỹ năng tự hoàn thiện bản thân.

Tham gia hội thảo:

  • Phụ huynh: Được tìm hiểu chi tiết và trao đổi trực tiếp với Giám Đốc học vụ về phương pháp học tư duy thế kỷ 21

  • Học viên: Được tham gia trải nghiệm một số hoạt động thuộc Phương pháp học tư duy thế kỷ 21 với giáo viên bản ngữ.

Thời gian & địa điểm

Đăng ký thông tin để trải nghiệm:

Bạn có đang là học viên ILA?