Bằng khen "Bảng Vàng Lưu Danh"

Trong năm 2010, ILA vinh dự được nhận bằng khen ‘Bảng vàng lưu danh’ của Ban tổ chức chương trình ‘Những trái tim đồng cảm’ cho các hoạt động từ thiện.