Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM

Trong năm 2010 và 2012, ILA vinh dự được nhận bằng khen do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho các thành tích hoạt động kinh doanh xuất sắc của mình.