Trung Tâm Anh Ngữ ILA - Đối tác bạch kim của Cambridge ESOL

Trong năm 2012, ILA vinh dự được trở thành đối tác Bạch kim của Cambridge ESOL cho chất lượng dịch vụ vượt trội và sự chuyên nghiệp trong việc tổ chức thi cử và đào tạo giảng viên của mình.