Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP. Vũng Tàu

Trong năm 2008, ILA vinh dự được nhận bằng khen do Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu trao tặng cho những hoạt động hỗ trợ trẻ em nghèo.