Gặp gỡ giáo viên của chúng tôi

Chất lượng giảng dạy

Tất cả giáo viên ILA là người nói tiếng Anh bản ngữ có chứng chỉ giảng dạy đạt tiêu chuẩn cao, điều này có nghĩa học viên ILA
được sinh hoạt và học tập trong một thế giới nói tiếng Anh tự nhiên mỗi khi lên lớp.

Gặp gỡ giáo viên của chúng tôi

Tất cả giáo viên ILA là người nói tiếng Anh bản ngữ có chứng chỉ giảng dạy đạt tiêu chuẩn cao, điều này có nghĩa học viên ILA
được sinh hoạt và học tập trong một thế giới nói tiếng Anh tự nhiên mỗi khi lên lớp.

Aaron C.

Aaron C.

United KingdomUnited Kingdom

Aaron F.

Aaron F.

United KingdomUnited Kingdom

Adam S.

Adam S.

United StatesUnited States

Adam B.

Adam B.

United KingdomUnited Kingdom

Adam S.

Adam S.

United KingdomUnited Kingdom

Adi-Raj D.

Adi-Raj D.

AustraliaAustralia

Alan C.

Alan C.

United KingdomUnited Kingdom

Alex C.

Alex C.

United KingdomUnited Kingdom

Alex M.

Alex M.

SpainSpain

Alex S.

Alex S.

United KingdomUnited Kingdom

Alex L.

Alex L.

United KingdomUnited Kingdom

Alex G.

Alex G.

United StatesUnited States

Alexander H.

Alexander H.

United KingdomUnited Kingdom

Alexander P.

Alexander P.

United KingdomUnited Kingdom

Alexandra S.

Alexandra S.

United KingdomUnited Kingdom

Alexis P.

Alexis P.

South AfricaSouth Africa

Amanda G.

Amanda G.

United StatesUnited States

Amber J.

Amber J.

United KingdomUnited Kingdom

Amber W.

Amber W.

United KingdomUnited Kingdom

Amy Mc.

Amy Mc.

IcelandIceland