Chương trình học tiếng Anh tại ILA

Theo dõi và báo cáo tiến độ học tập

Số buổi lên lớp, kết quả bài tập về nhà và bài kiểm tra định kỳ đều sẽ được lưu lại nhằm giúp các bậc phụ huynh và học viên có thể xem bất kỳ lúc nào thông qua Hệ thống Sổ liên lạc điện tử của ILA.
Ngoài ra, hàng tháng, đối với chương trình ILA Jumpstart, ILA SuperJuniors và ILA Smart Teens, các phụ huynh cũng sẽ được các trợ giảng báo cáo quá trình học tập của con em mình qua điện thoại.