Học tiếng anh tại ILA Hải Phòng

ILA có 32 trung tâm ở Việt Nam, gồm những tỉnh thành: Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Biên Hòa, Bình Dương và Vũng Tàu. Hãy tìm trung tâm gần nhất với bạn.