Hotline 1900 6965

Job Description

Preschool Local Teacher - Giáo viên mầm non người Việt

Responsibilities

  [ENGLISH]

  • Plan, lead, guide and motivate the development of the preschool students’ cognitive, social, personal, physical and emotional development
  • Develop students language, literacy and numeracy skills and help them achieve specific learning goals as outlined by our curriculum
  • Develop own lesson plans, establish and prepare activities for each class in line with the curriculum goals
  • Be the liaison point for all parents or caregivers of the students
  • Develop and monitor the students’ abilities and challenges in order to provide early intervention solutions where required
  • Keep accurate records and assessments of each student’s progress in the class
  • Oversee the health and safety of the students during all activities including inside and outside the nursery environment
  • Collaborate with Expat Teachers, as well as Vietnamese Teaching Assistants, Child Care Assistant and volunteer helpers
  • Assist and represent for the preschool in parent seminars and related networking events

  [VIETNAMESE]

  • Lập kế hoạch, hướng dẫn và giám sát sự phát triển của trẻ mầm non.
  • Hỗ trợ phát triển nhận thức xã hội, thể chất, cảm xúc của trẻ.
  • Hỗ trợ phát triển kỹ năng ngôn ngữ, đọc viết, toán học của trẻ và giúp trẻ đạt được các mục tiêu học tập cụ thể theo chương trình giảng dạy độc quyền của trường mầm non. 
  • Xây dựng kế hoạch bài học riêng, thiết kế và chuẩn bị bài học cho từng lớp theo mục tiêu của chương trình giảng dạy.
  • Là cầu nối liên lạc với phụ huynh/ người giám hộ của trẻ.
  • Giám sát những khó khăn, nhu cầu của trẻ để cung cấp các giải pháp can thiệp sớm khi cần thiết.
  • Quản lý hồ sơ và đánh giá chính xác về từng tiến độ của học sinh trong lớp.
  • Giám sát sức khỏe và sự an toàn của học sinh trong tất cả các hoạt động bao gồm cả trong và ngoài môi trường lớp học.
  • Phối hợp với các giáo viên nước ngoài, trợ giảng, bảo mẫu, nhân viên trường học.
  • Hỗ trợ và tham gia trong các hội thảo phụ huynh và các sự kiện liên quan.
  • Yêu trẻ, có đam mê với giáo dục mầm non.


Requirements

  [ENGLISH]

  • A Diploma/Bachelor/Master Degree (or equivalent) in Early Childhood Education or Primary School
  • Teaching experience in an early childhood education or primary school environment. (More than one year is preferred)
  • Must be advanced in English
  • Excellent in problem-solving
  • Able to maintain a good relationship with students and parents
  • Must be able to adapt with integrating technology as a 21st century teaching element.
  • Excellent in time management
  • Commitment to stay long-term

  [VIETNAMESE]

  • Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học trở lên với chuyên ngành Giáo Dục Mầm Non hoặc Tiểu Học
  • Kinh nghiệm giảng dạy trong giáo dục mầm non
  • Trình độ tiếng Anh tốt
  • Khả năng giải quyết vấn đề, kiên nhẫn, siêng năng, linh hoạt
  • Khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với trẻ em, phụ huynh/ người giám hộ và đồng nghiệp
  • Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian chặt chẽ
  • Khả năng thích ứng với công nghệ tích hợp và ứng dụng trong giảng dạy
  • Cam kết duy trì giảng dạy lâu dài

CANDIDATE INFORMATION (All information below is compulsory. Kindly complete all information)