Hotline 1900 6965

Job Description

Preschool Principal - Hiệu Trưởng Trường Mầm Non

Responsibilities

  [VIETNAMESE]
  • Lên kế hoạch, hướng dẫn và triển khai chương trình học từ phòng đào tạo, đảm bảo sự phát triển của trẻ.
  • Hỗ trợ trong công tác tuyển dụng, đào tạo, giám sát giáo viên.  
  • Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên theo quy định.
  • Bảo đảm kỷ luật, trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường, an toàn trong nhà trường.
  • Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà trường - Phụ huynh - Học sinh.
  • Đứng tên Hiệu trưởng theo yêu cầu của Phòng Giáo dục.
  • Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo đúng chuẩn của Phòng Giáo dục: quản lý, chuyên môn và bán trú.
  • Tham gia đầy đủ các buổi họp, tập huấn do Phòng Giáo dục tổ chức.
  • Lên kế hoạch, tổ chức và sắp xếp môi trường để chuẩn bị cho việc kiểm tra chi nhánh. 
  • Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ trong quá trình kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu của Phòng Giáo dục.
  • Tiếp đón các thành viên Phòng Giáo dục trong quá trình kiểm tra.


Requirements

  [VIETNAMESE]
  • Độ tuổi từ 28 đến 35 tuổi, ưu tiên Nữ.
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên trong Giáo Dục Mầm Non hoặc Tiểu Học.
  • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý trường mầm non.
  • Trình độ tiếng Anh tốt.
  • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử sư phạm tốt.
  • Nắm vững tâm sinh lý của trẻ mầm non, hiểu biết về giáo dục trẻ.
  • Có phương pháp giảng dạy sáng tạo, hiện đại, luôn mong muốn đổi mới các tiết học giúp cho trẻ có những khám phá, trải nghiệm thú vị.
  • Kiên trì, luôn nhẹ nhàng với trẻ.

CANDIDATE INFORMATION (All information below is compulsory. Kindly complete all information)