Hotline 1900 6965

Job Description

Preschool Teacher - Giáo viên mầm non (Hồ Chí Minh, Bình Dương)

Responsibilities

  1. English

  Overall Duties and Responsibilities of a Local Teacher:

  • Plan, lead, guide and motivate the development of the preschool students’ cognitive, social, personal, physical and emotional development
  • Develop students language, literacy and numeracy skills and help them achieve specific learning goals as outlined by our curriculum
  • Develop own lesson plans, establish and prepare activities for each class in line with the curriculum goals
  • Be the liaison point for all parents or caregivers of the students
  • Develop and monitor the students’ abilities and challenges in order to provide early intervention solutions where required
  • Keep accurate records and assessments of each student’s progress in the class
  • Oversee the health and safety of the students during all activities including inside and outside the nursery environment
  • Collaborate with Expat Teachers, as well as Vietnamese Teaching Assistants, Child Care Assistant and volunteer helpers
  • Assist and represent for the preschool in parent seminars and related networking events

  2. Vietnamese:

  • Lập kế hoạch, hướng dẫn và giám sát sự phát triển của trẻ mầm non.
  • Hỗ trợ phát triển nhận thức xã hội, thể chất, cảm xúc của trẻ.
  • Hỗ trợ phát triển kỹ năng ngôn ngữ, đọc viết, toán học của trẻ và giúp trẻ đạt được các mục tiêu học tập cụ thể theo chương trình giảng dạy độc quyền của trường mầm non. 
  • Xây dựng kế hoạch bài học riêng, thiết kế và chuẩn bị bài học cho từng lớp theo mục tiêu của chương trình giảng dạy.
  • Là cầu nối liên lạc với phụ huynh/ người giám hộ của trẻ.
  • Giám sát những khó khăn, nhu cầu của trẻ để cung cấp các giải pháp can thiệp sớm khi cần thiết.
  • Quản lý hồ sơ và đánh giá chính xác về từng tiến độ của học sinh trong lớp.
  • Giám sát sức khỏe và sự an toàn của học sinh trong tất cả các hoạt động bao gồm cả trong và ngoài môi trường lớp học.
  • Phối hợp với các giáo viên nước ngoài, trợ giảng, bảo mẫu, nhân viên trường học.
  • Hỗ trợ và tham gia trong các hội thảo phụ huynh và các sự kiện liên quan.
  • Yêu trẻ, có đam mê với giáo dục mầm non.


Requirements

  1. English:

  Skills:

  • Must have a passion for developing, motivating and stimulating young people
  • Must have the ability to problem solve, be hard-working, flexible and able to learn on the job
  • Must have the ability to build good relationships with children, parents/care givers and colleagues
  • Have strong organizational, managerial and time management skills 
  • Must be able to work in dynamic environments and deal with all kinds of behaviors in a patient and loving manner
  • Have patience, discipline, a sense of adventure and a good sense of humor is a must

  Qualifications

  • A Diploma/Bachelor/Master Degree (or equivalent) in Early Childhood Education or Primary School
  • Teaching experience in an early childhood education or primary school environment. (More than one year is preferred)
  • Natural love for children, care for them and leave no child behind.
  • Must be advanced in English, fluent in both written and English communication (IELTS band score of at least 6 preferred)
  • Must be able to adapt with integrating technology as a 21st century teaching element.
  • A sound understanding or highly interested in learning the principles of Finnish education and world-class international education programs for the preschool sector
  • Commitment to stay long-term

  2. Vietnamese:

  • Có đam mê trong lĩnh vực mầm non.
  • Có khả năng giải quyết vấn đề, siêng năng, linh hoạt và có ý thức học hỏi trong công việc.
  • Có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với trẻ em, cha mẹ/ người giám hộ và đồng nghiệp.
  • Có kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian mạnh mẽ.
  • Phải có khả năng làm việc trong môi trường năng động và xử lý các vấn đề phát sinh một cách kiên nhẫn và yêu thương.
  • Có sự kiên nhẫn, kỷ luật, yêu thích trải nghiệm và có khiếu hài hước.
  • Tốt nghiệp cao đẳng/ cử nhân/ thạc sĩ ( hoặc tương đương) trong Giáo Dục Mầm Non hoặc Tiểu Học.
  • Kinh nghiệm giảng dạy trong giáo dục mầm non.
  • Có khả năng hiểu, giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.
  • Có khả năng thích ứng với công nghệ tích hợp và ứng dụng trong giảng dạy.
  • Hiểu biết sâu sắc hoặc rất quan tâm đến giáo dục Phần Lan và các chương trình giáo dục Quốc tế trong lĩnh vực Giáo dục mầm non.
  • Cam kết duy trì giảng dạy lâu dài.

CANDIDATE INFORMATION (All information below is compulsory. Kindly complete all information)