ILA Cam Kết Đào Tạo

ILA Cam Kết Đào Tạo

"Học viên hoàn thành chương trình sẽ nói được tiếng Anh lưu loát & tự tin
và chúng tôi cam kết điều này!"

Nếu học viên thi rớt một khóa học, họ có thể được học lại khóa học đó với 50% phí.*

Cam kết này không chỉ đảm bảo cho các học viên rằng họ không chỉ được tham gia những khóa học Anh ngữ vô cùng hiệu quả mà còn xứng đáng với chi phí bỏ ra.

*Conditions:

  • Tham dự ít nhất là 95% thời gian học đã đăng ký và có làm bài kiểm tra giữa khóa và các bài kiểm tra cuối khóa (nếu có)
  • Đăng ký học lại khóa học chưa đạt trong vòng 7 ngày sau khi khóa học kết thúc.
Đăng ký tư vấn