85%

Nghề nghiệp mới sẽ xuất hiện trong 10 năm tới.

5 TRIỆU

Số việc làm sẽ mất đi vào 2020, nhường chỗ cho tự động hoá.

75%

Số lao động sẽ bị thay thế bởi máy móc.

27%

Số sinh viên làm việc theo đúng chuyên ngành đã học.

Bài viết
Cùng ILA tìm hiểu những cơ hội & thách thức của tương lai
Nhân sự thời đại 4.0: Cần thích ứng xu hướng tự động hóa

Những năm gần đây, công nghệ tự động hóa được xem như một phần của lực lượng lao động toàn cầu vì tính hiệu quả và chi phí tiết kiệm. Sự xuất hiện của lực lượng này mang lại nhiều lợi ích nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức về việc làm với người lao động.

Đọc thêm

KHÁM PHÁ

NGAY

KHÁM PHÁ NGAY

KHÁM PHÁ 6 KỸ NĂNG THẾ KỶ 21

TỪ CHUYÊN GIA GIÁO DỤC QUỐC TẾ

TÌM HIỂU THÊM