Cơ hội nghề nghiệpPosition Work location Number of vacancies Expired date Action
Operations Officer (ILA Phu My Hung, ILA Tan Phu) Ho Chi Minh 2 15/12/2019 Apply now
Teaching Assistant (Ho Chi Minh, Ha Noi, Hoi An, Quang Ninh,....) Ho Chi Minh, Ha Noi, Hoi An, Quang Ninh,.... 20 15/11/2019 Apply now
Vietnamese IELTS Teacher Ha Noi, Vung Tau, Binh Duong 7 15/12/2019 Apply now
Educational Planner (ILA Cong Hoa, ILA An Phu, ILA Hung Vuong, ILA Tan Phu, ILA Hoang Van Thu) Ho Chi Minh 4 15/12/2019 Apply now
Sales & Care Trainer Ho Chi Minh, Ha Noi 2 15/12/2019 Apply now
Scheduling Officer (ILA Phan Van Tri) HO CHI MINH 1 15/12/2019 Apply now
Operations Officer (Thu Dau Mot - Di An - Aeon Mall Binh Duong) Binh Duong 3 15/12/2019 Apply now
Educational Planner (Hà Nội) Ha Noi 10 15/12/2019 Apply now
Customer Care Supervisor (ILA Nguyen Cu Trinh, ILA Phu Lam) HO CHI MINH 2 15/12/2019 Apply now
Educational Planner (Bà Rịa, Bình Dương) Bà R?a, Bình D??ng 3 15/12/2019 Apply now
Customer Care Supervisor (Vung Tau) Vung Tau 1 15/12/2019 Apply now
IT Internal Audit Executive HO CHI MINH 1 15/12/2019 Apply now
ERP Applications Officer HO CHI MINH 1 15/12/2019 Apply now
Digitalization & CRM Trainer HO CHI MINH 1 15/12/2019 Apply now
Preschool Teacher - Giáo viên mầm non (Hồ Chí Minh, Bình Dương) Ho Chi Minh, Binh Duong 10 15/12/2019 Apply now
Nhân viên y tế học đường Ho Chi Minh, Binh Duong 15/12/2019 Apply now
Bảo Mẫu - Child Care Assistant Ho Chi Minh, Binh Duong 15/12/2019 Apply now
Expat Recruitment Officer HO CHI MINH 1 15/12/2019 Apply now
Expat Recruitment Administration Officer HO CHI MINH 1 15/12/2019 Apply now
Talent Acquisition Executive (for New Project) HO CHI MINH 1 15/12/2019 Apply now