Kiến thiết tư duy bằng toán học thông minh cùng khóa học STEAM
Môi trường học tập thế kỷ 21 ILA khóa học STEAM

LỘ TRÌNH HỌC 

Học sinh được sắp xếp theo độ tuổi và trình độ

TUỔI CẤP ĐỘ SỐ GIỜ
4 TUỔI FOUNDATION A 104 GIỜ
5 TUỔI FOUNDATION B 104 GIỜ
6 TUỔI GRADE 1 104 GIỜ
7 TUỔI GRADE 2 104 GIỜ
8 TUỔI GRADE 3 104 GIỜ
9 TUỔI GRADE 4 104 GIỜ
10 TUỔI GRADE 5 104 GIỜ
steam-teaching-methods

GIÁO TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP HỌC

  • Giáo trình uy tín đến từ nhà xuất bản Cambridge.
  • Phương pháp CPA + “Rich Maths” giúp học Toán trở nên dễ dàng, hứng thú và gắn kết.
  • Thực hành trên nền tảng học toán trực tuyến thông minh hàng đầu thế giới.
lớp học toán bằng tiếng anh ila
Cơ sở vật chất khóa học STEAM
steam-conclusion
location map