ila osc introduction
Các con số ấn tượng về ILA Du Học

100%

Trúng tuyển vào các trường Trung học – Đại học Mỹ, Canada, Úc…

10.000+

Học sinh và sinh viên đã du học thành công với ILA Du học.

1.000.000+

Phụ huynh trên khắp cả nước lựa chọn ILA Du học trở thành đối tác du học đáng tin cậy nhất của con em mình.

ILA OSC – Vi
giáo viên tại trung tâm tư vấn du học ila osc
Chuẩn bị hồ sơ lý tưởng
location map