ilo-introduction
ilo teachers

LỘ TRÌNH HỌC 

ĐỘ TUỔI  CẤP ĐỘ  HỌC KỲ 
<2 TUỔI  FOXES 2 HỌC KỲ
2-3 TUỔI BEARS 2 HỌC KỲ
3-4 TUỔI SEALS 2 HỌC KỲ
4-5 TUỔI OWLS 2 HỌC KỲ
5-6 TUỔI SQUIRRELS 2 HỌC KỲ
Phương pháp học tại hệ thống mần non Phần Lan ILO

GIÁO TRÌNH
& PHƯƠNG PHÁP HỌC

  • Giáo trình chuẩn của bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp giáo trình của tổ chức giáo dục HEI, Phần Lan, gồm học kỹ năng, chơi ngoài trời, kể chuyện… giúp mỗi ngày đến trường của con đều thú vị.
  • Phương pháp dạy học Play-based learning (Học qua chơi) được truyền cảm hứng từ nền giáo dục được ngưỡng mộ nhất thế giới trong lĩnh vực chăm sóc và giáo dục sớm – giáo dục Phần Lan.
ILO – Vi
Cơ sở vật chất hệ thống mầm non ILO
ilo-conclusion
location map