khóa học tiếng anh cho người đi làm
Môi trường

1. TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM

2. ANH NGỮ DOANH NGHIỆP

  • ANH NGỮ GIAO TIẾP QUỐC TẾ 
  • ANH NGỮ THƯƠNG MẠI
  • ANH NGỮ CHUYÊN KỸ NĂNG
  • ANH NGỮ CHUYÊN NGÀNH NGHỀ
  • ANH NGỮ LUYỆN THI
  • ANH NGỮ THIẾT KẾ RIÊNG

LỘ TRÌNH HỌC

CẤP ĐỘ SỐ GIỜ
Vỡ lòng A1 180 GIỜ (3 khóa, 60 giờ/khóa)
Sơ cấp A2 180 GIỜ (3 khóa, 60 giờ/khóa)
Sơ trung cấp B1 180 GIỜ (3 khóa, 60 giờ/khóa)
Trung cấp B2 180 GIỜ (3 khóa, 60 giờ/khóa)
Cao trung cấp C1 180 GIỜ (3 khóa, 60 giờ/khóa)
Cao cấp C2 180 GIỜ (3 khóa, 60 giờ/khóa)
Cơ sở vật chất khóa học tiếng Anh dành cho người đi làm
khóa học tiếng anh chuyên ngành cho người đi làm
location map