khóa học tiếng anh cho người đi làm
Môi trường

1. TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM

2. TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

  • ANH NGỮ CHUYÊN NGÀNH
  • ANH NGỮ THƯƠNG MẠI
  • ANH NGỮ KỸ NĂNG
  • ANH NGỮ THIẾT KẾ RIÊNG

LỘ TRÌNH HỌC

CẤP ĐỘSỐ GIỜ
Vỡ lòngA1208 GIỜ
Sơ cấpA2208 GIỜ
Trung cấpB1208 GIỜ
Cao cấpB2208 GIỜ
Nâng caoC1208 GIỜ
Cơ sở vật chất khóa học tiếng Anh dành cho người đi làm
khóa học tiếng anh chuyên ngành cho người đi làm
location map