khóa học tiếng Anh tiêu chuẩn OLA
Chương trình tiếng Anh đẳng cấp tại OLA Academy

Step Up

Tiếng Anh Mầm non
(3 – 6 tuổi)

 • 11 khóa học 
 • 64 giờ học
 • Học sinh được xếp lớp phù hợp với độ tuổi
 • Không yêu cầu kỹ năng tiếng Anh căn bản

Shining Stars

Tiếng Anh Tiểu học
(6 – 11 tuổi)​

 • 7 cấp độ
 • 2 khóa học/cấp độ
 • 64 giờ học/khóa học
 • Học sinh được xếp lớp phù hợp với khả năng

Teen Leaders

Tiếng Anh Trung học
(11 – 16 tuổi)

 • 7 cấp độ
 • Sơ cấp (S1-S4): 2 khóa học/cấp
 • Trung cấp (S5-S7): 3 khóa học/cấp
 • 60 giờ học/khóa học
 • Học sinh được xếp lớp phù hợp với khả năng

IELTS Success

Tiếng Anh luyện thi
(từ 14 tuổi)

 • 3 cấp độ
 • 2 khóa học/cấp độ
 • 120 giờ học/cấp độ 
 • Sử dụng giáo trình điện tử Cambridge LMS để hỗ trợ quá trình làm bài tập và ôn luyện của học viên

Global Executive

Tiếng Anh cho người đi làm
(từ 17 tuổi)

 • 6 cấp độ
 • 3 khóa học/cấp độ
 • 48 giờ/cấp độ
 • Trình độ Sơ cấp – Nâng cao
 • Học viên được xếp lớp dựa theo khả năng
Chương trình giảng dạy theo khung chuẩn Châu Âu
Đội ngũ giáo viên chất lượng quốc tế tại hệ thống OLA
OLA – Vi
location map