Bản lĩnh vững vàng cùng lớp học ILA SMART TEENS

Hiểu rõ bản sắc cá nhân và những kỹ năng để làm việc trong môi trường công nghệ phát triển chính là chìa khóa để con tự tin đón đầu mọi thách thức và tạo sức ảnh hưởng. Tất cả sẽ được trang bị tại lớp học 𝐈𝐋𝐀 𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓 𝐓𝐄𝐄𝐍𝐒

Pham Cuong

MULTIMEDIAThứ năm, 06-07-2023, 17:37 (GTM+7)

location map