Cách dùng some và any từ A-Z & bài tập thực hành

Cách dùng some và any - Mở rộng và thực hành

Tác giả: Cao Vi

Phân biệt some và any là yêu cầu của nhiều bài tập tiếng Anh cơ bản hiện nay. Để làm được, bạn cần nắm cách dùng some và any, từ đó có thể mở rộng và ứng dụng linh hoạt hơn. 

Trong bài viết này, ILA sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức về việc khi nào dùng some any trong các trường hợp, mở rộng và luyện tập với các bài tập thực hành. Cùng theo dõi nhé. 

Some và any là gì?

Some và any là các lượng từ trong tiếng Anh, có nghĩa là “một số, một vài”. Thông thường some và any diễn tả số lượng không xác định, nhưng không phải là số ít (như “few và a few”) hoặc số nhiều (như “many” hoặc “a lot of”). 

Ví dụ:

• Stay here for dinner, I have some Sapa specialty. (Ở đây ăn tối đi, tôi có chút đặc sản Sapa này.) 

• I haven’t done any exercises yet, so stressful. (Tôi chưa xong bài tập nào cả, stress quá.) 

Khi nào áp dụng cách dùng some và any

Some và any đều có thể được sử dụng với danh từ đếm được (countable nouns) và danh từ không đếm được (uncountable nouns). Tuy nhiên, khi sử dụng với danh từ đếm được, some chỉ diễn tả một số ít, trong khi any thường được sử dụng trong các trường hợp phủ định hoặc không xác định. Đây cũng là cách để phân biệt some và any

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc would you like + gì? Công thức và cách trả lời câu hỏi

2 tuần học thử miễn phí

Cách dùng some và any 

Dưới đây là cách dùng some và any quan trọng mà bạn cần nắm được: 

1. Cách dùng some

Some là số ít hay số nhiều hay some đi với số ít hay số nhiều là những câu hỏi mà bạn có thể gặp khi chưa biết về kiến thức này. Some là lượng từ mang nghĩa một vài đi với danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được. 

Some được dùng trong các trường hợp sau:

Trong câu khẳng định: Some có thể được sử dụng để diễn tả một số lượng không xác định, nhưng không phải là số ít hay số nhiều.

Ví dụ: I have some notebooks on my desk. (Tôi có một số sách trên bàn của tôi.)

Trong câu hỏi yêu cầu đồng ý hoặc đề nghị.

Ví dụ: Would you like some tea? (Bạn uống một chút trà không?)

Bạn có muốn một chút trà không

2. Cách dùng any 

Any dùng trong câu gì? Cùng theo dõi ngay tại đây nhé! 

Trong câu phủ định: Any thường được sử dụng trong câu phủ định để diễn tả không có một số lượng cụ thể.

Ví dụ: I don’t have any money. (Tôi không có tiền.)

Trong câu hỏi không xác định

Ví dụ: Do you have any plans tomorrow?” (Ngày mai, bạn có kế hoạch gì không?)

Trong câu yêu cầu

Ví dụ: Can you give me any information about the party? (Bạn có thể cho tôi bất kỳ thông tin nào về buổi tiệc không?)

Cách dùng some và any với các đại từ bất định 

Some và any xuất hiện trong các đại từ bất định. Cách dùng some và any trong các đại từ (pronoun) bất định này không khác nhiều so với khi chúng đứng một mình. 

1. Đại từ bất định với some

Bên cạnh some đi với số it hay số nhiều, some còn xuất hiện trong đại từ bất định là:

Somebody/someoneAi đó Somebody is following us, should we run? (Ai đó đang đi theo chúng ta, mình có nên chạy không?) 
SomewhereỞ đâu đóMy family will go somewhere this summer, we haven’t decided yet. (Nhà tôi sẽ đi đâu đó mùa hè này, chúng tôi chưa quyết định được.) 
Something Cái gì đó Would you like to eat something? Chips, cakes or apples? (Cậu có muốn ăn gì không? Khoai tây chiên, bánh ngọt hay táo?) 

Tương tự với cách dùng some, các đại từ bất định dạng some – sẽ xuất hiện trong câu khẳng định hoặc trong câu mời/câu đề nghị. 

Ví dụ: 

• I left my keys somewhere in the house, but I can’t remember where. (Tôi để quên chìa khóa ở đâu đó trong nhà, nhưng tôi không nhớ chính xác nơi nào.)

• Can you pass me something to write with? I need to take notes. (Bạn có thể đưa tôi cái gì đó để viết không? Tôi cần ghi chú.)

Somebody left their umbrella in the restaurant. I hope they come here to get it. (Có ai đó đã để quên cái ô trong nhà hàng. Tôi hy vọng họ sẽ quay lại lấy nó.)

Có ai đó đã để quên cái ô trong nhà hàng. Tôi hy vọng họ sẽ quay lại lấy nó.

2. Đại từ bất định với any 

Cách dùng any trong đại từ bất định có gì khác không? Câu trả lời là không nhé. Tương tự some, đại từ bất định dạng any cũng gồm các từ anybody/anyone, anywhere, anything. 

Anybody/AnyoneAi đó, bất cứ ai đóAnyone knows the answer? (Ai đó biết câu trả lời không?) 
AnywhereỞ đâu đó, bất cứ đâu She had an illness last year so she couldn’t travel anywhere. (Năm ngoái cô ấy bị bệnh nên không đi du lịch được đâu.) 
Anything Cái gì đó, bất cứ cái gì OMG, there isn’t anything to eat in the fridge, I’m starving. (Trời đất ơi, chẳng còn gì trong tủ lạnh để ăn cả, tôi đói quá.) 

Đại từ bất định với any dùng trong câu gì? Các đại từ bất định anybody/anyone, anywhere, anything được dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn. Ngoài ra, chúng cũng được dùng trong các câu trần thuật mang tính lựa chọn. 

Ví dụ: 

• You can sit anywhere you like in the class. (Bạn có thể ngồi ở bất kỳ đâu bạn thích trong lớp.)

• Is anybody available to help me move this heavy furniture? (Có ai đó có thể giúp tôi di chuyển bộ đồ nặng này không?)

• I’m open to trying anything new for dinner tonight. (Tôi sẵn sàng thử bất kỳ món nào mới cho bữa tối hôm nay.)

>>> Tìm hiểu thêm: Các thì trong tiếng Anh: Dấu hiệu nhận biết và công thức

Cách dùng a/an/some/any 

A/an/some/any đều là các lượng từ.

1. Cách dùng a/an 

A/an mang nghĩa là “một” trong khi some/any mang nghĩa là “một vài”. Và cách dùng a/an có khác cách dùng some và any

“A” được sử dụng trước danh từ có bắt đầu bằng một phụ âm.

Ví dụ: 

 I spotted a big cat in the backyard. (Tôi nhìn thấy một con mèo béo ở trong sân sau.)

• She bought a book at the bookstore. (Cô ấy mua một quyển sách ở hiệu sách.)

“An” được sử dụng trước danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm (u, e, o, a, i).

Ví dụ: 

• She ate an apple for breakfast. (Cô ấy đã ăn một quả táo cho bữa sáng nay.)

• He is an honest student. (Anh ấy là một học sinh trung thực.)

>>> Tìm hiểu thêm: Chuyển từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành dễ hiểu nhất

Anh ấy là một học sinh trung thực.

2. Cách dùng some và any 

“Some” được sử dụng để chỉ một số lượng không xác định nhưng không ít cũng không nhiều. Nó thường được sử dụng trong câu khẳng định hoặc câu đề nghị/yêu cầu.

Ví dụ:  

• I possess some cash in my wallet. (Tôi có một ít tiền mặt trong ví của tôi.)

• May I have some water, please? (Vui lòng cho tôi một ít nước được không?)

“Any” được sử dụng để chỉ một số lượng không xác định và có ý nghĩa phủ định hoặc nghi vấn. Nó thường được sử dụng trong câu phủ định, câu hỏi hoặc yêu cầu.

Ví dụ: 

• I don’t have any siblings. (Tôi không có anh chị em ruột.)

• Is there any milk in the fridge? (Có sữa trong tủ lạnh không?)

• Can you give me any advice on how to study? (Bạn có thể cho tôi một số lời khuyên về cách học không?)

Lưu ý: “Some” và “any” đều có thể được sử dụng với danh từ đếm được (countable nouns) và danh từ không đếm được (uncountable nouns), trong khi “a” và “an” chỉ được sử dụng với danh từ đếm được số ít. 

>>> Tìm hiểu thêm: Tất tần tật tất cả các giới từ trong tiếng Anh bạn cần nắm vững

Bài tập áp dụng cách dùng some và any 

Bài tập áp dụng cách dùng some và any 

1. Bài tập 1

Điền “some” hoặc “any” vào chỗ trống

a) Can I have _______ water, please?

b) There aren’t _______ apples left in the basket.

c) Do you have _______ spare time this weekend?

d) She doesn’t have _______ siblings.

e) Can you lend me _______ money?

2. Bài tập 2

Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng “some” hoặc “any”

a) Is there _______ milk in the fridge?

b) We need to buy _______ groceries for dinner.

c) I don’t have _______ information about the event.

d) Do you have _______ plans for the weekend?

e) Can you give me _______ advice on how to improve my English?

3. Bài tập 3

Điền “somewhere”, “something”, hoặc “someone” vào chỗ trống:

a) I left my keys _______ in the house.

b) Can you bring me _______ to drink?

c) _______ is knocking on the door.

d) Let’s go _______ new for our vacation this year.

e) I can’t find my phone _______. I think I lost it.

4. Bài tập 4

Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng “something”, “anything”, “anyone”, hoặc “anywhere”:

a) Is there _______ interesting happening this weekend?

b) Don’t worry, you can park your car _______ along the street.

c) I’m open to trying _______ new for dinner tonight.

d) _______ can join the club, regardless of their age or background.

e) Do you need _______ else from the store?

>>> Tìm hiểu thêm: Cách viết số thứ tự trong tiếng Anh và phân biệt với số đếm

Đáp án bài tập cách dùng some và any

Đáp án bài tập cách dùng some và any

1. Bài tập 1 về cách dùng some và any

a) Can I have some water, please?

b) There aren’t any apples left in the basket.

c) Do you have any spare time this weekend?

d) She doesn’t have any siblings.

e) Can you lend me some money?

2. Bài tập 2

a) Is there any milk in the fridge?

b) We need to buy some groceries for dinner.

c) I don’t have any information about the event.

d) Do you have any plans for the weekend?

e) Can you give me any advice on how to improve my English?

3. Bài tập 3

a) I left my keys somewhere in the house.

b) Can you bring me something to drink?

c) Someone is knocking on the door.

d) Let’s go somewhere new for our vacation this year.

e) I can’t find my phone anywhere. I think I lost it.

4. Bài tập 4 

a) Is there anything interesting happening this weekend?

b) Don’t worry, you can park your car anywhere along the street.

c) I’m open to trying something new for dinner tonight.

d) Anyone can join the club, regardless of their age or background.

e) Do you need anything else from the store?

>>> Tìm hiểu thêm: Hiểu cấu trúc even though để dùng đúng

Kết luận 

Việc hiểu rõ cách dùng some và any trong tiếng Anh là một phần quan trọng để truyền đạt thông điệp một cách chính xác và tự tin. “Some” thường được sử dụng khi bạn muốn diễn đạt về một lượng không cụ thể, nhưng không ít. Nó thường xuất hiện trong câu kể và khi bạn muốn mời hoặc đề xuất một điều gì đó.

Tuy nhiên, “any” thường xuất hiện trong câu hỏi và câu phủ định. Nó thể hiện tính bất kỳ hoặc sự không giới hạn về số lượng. Sử dụng đúng “some” và “any” giúp tránh hiểu nhầm và làm cho giao tiếp của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Hãy thực hành các bài tập và thảo luận trong các tình huống thực tế là cách tốt nhất để phân biệt some và any. Chúc bạn thành công trong việc học tiếng Anh và luôn tự tin trong việc giao tiếp!

Nguồn tham khảo

1. Some and any – Cập nhật ngày 16-10-2023

2. Some/any with uncountable nounsCập nhật ngày 16-10-2023

location map