Có gì trong lớp học ILO mà con vui đến thế?

Ở ILO, thầy cô áp dụng phương pháp “Play based learning” trong giảng dạy vì ở độ tuổi của trẻ em, vui chơi được xem như là “công việc hàng đầu”. Các trò chơi được thiết kế đa dạng và phù hợp với từng độ tuổi, giúp các em phát triển những kỹ năng quan trọng như hợp tác, giao tiếp và sáng tạo. Đồng thời, trẻ em cảm thấy thích thú và gắn kết với việc học một cách tự nhiên.

Nguyễn Huy

MULTIMEDIAThứ ba, 06-06-2023, 16:04 (GTM+7)

location map