Liên hệ

Trụ sở chính

location146 Nguyen Dinh Chieu, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Call Us Hotline: 1900 6965

Mail info@ilavietnam.edu.vn

Thông tin đào tạo:
celta@ilavietnam.com

Bộ phận giảng dạy:
teach@ilavietnam.com

Thông tin du học:
duhoc@ilavietnam.com

Các vị trí cần tuyển khác:
vacancies@ilavietnam.com