Giới thiệu chương trình học tại IMATHS

Chương trình đào tạo tại IMATHS được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giáo dục, nghiên cứu và tuân thủ Khung chương trình chuẩn Châu Âu. Bên cạnh đó, chương trình cũng được lấy cảm hứng từ chương trình Toán tiểu học của Bộ GDĐT Việt Nam, để sắp xếp các bài học sao cho phù hợp với từng học kỳ và giúp trẻ hiểu sâu hơn những kiến thức đã học ở trường.

Nguyễn Huy

MULTIMEDIAThứ ba, 06-06-2023, 15:02 (GTM+7)

location map