ILA tổ chức ngày hội du học và hướng nghiệp tại 3 thành phố lớn

Ngày hội diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM. Đây là cơ hội để phụ huynh, học sinh gặp gỡ hàng trăm đại diện trường trung học, đại học hàng đầu từ từ Mỹ, Úc, Canada, Singapore, Anh, châu Âu để được hướng dẫn về định hướng ngành học, nghề nghiệp tương lai. 

Hoàng Thu

MULTIMEDIAThứ tư, 03-04-2024, 15:41 (GTM+7)

location map