IMATHS – International Maths Academy

Tại iMATHS, thông qua phương pháp Toán thông minh, chúng tôi hỗ trợ học sinh trong việc phát triển toàn diện các chỉ số quan trọng gồm: ngôn ngữ – LQ, trí tuệ – IQ, cảm xúc – EQ, xã hội – SQ và sáng tạo – CQ. Theo đánh giá của các chuyên gia giáo dục hàng đầu trên toàn thế giới, 5 chỉ số này rất quan trọng trong việc giúp các học sinh tự chủ tương lai và đóng góp cho sự phát triển của thế giới.

Nguyễn Huy

MULTIMEDIAThứ ba, 06-06-2023, 15:03 (GTM+7)

location map