Lời nhắn gửi của ILA đến thế hệ tương lai

Dù trong thời kỳ nào, những giá trị cốt lõi của xã hội đều không nằm ở những con số mà ở chính giá trị của mỗi người trong chúng ta. Vì thế hãy luôn khát khao mở khóa những chân trời tri thức mới, dám nghĩ lớn và nỗ lực để vượt qua giới hạn của bản thân.

Nguyễn Huy

MULTIMEDIAThứ hai, 05-06-2023, 17:31 (GTM+7)

location map