Lớp Financial Literacy của khóa hè ILA 2023

Hơn cả tiếng Anh, khóa hè 𝐈𝐋𝐀 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 đem đến nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích qua lớp học QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Trong lớp Financial Literacy của khóa hè 𝐈𝐋𝐀 𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑 𝐍𝐄𝐕𝐄𝐑 𝐄𝐍𝐃𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟑 là những bạn nhỏ tài năng và tự tin khi thuyết trình dự án do chính các bạn lập kế hoạch. Những ý tưởng như sử dụng đồ chơi, quần áo cũ để tổ chức buổi đấu giá gây quỹ mà các bạn nhỏ đưa ra đều vô cùng thiết thực.

Pham Cuong

MULTIMEDIAThứ năm, 13-07-2023, 17:51 (GTM+7)

location map