Mùa hè bất tận tại ILA

Sau 3 tháng hè tại ILA, những niềm vui sẽ hóa kỷ niệm; trải nghiệm hóa kỹ năng; kiến thức hóa bài học. Con thêm bạn bè và thấu hiểu bản thân. Tất cả sẽ theo chân các bạn nhỏ trên hành trình khẳng định bản thân và làm hành trang trong tương lai để trở thành những công dân toàn cầu ưu tú.

Pham Cuong

MULTIMEDIAThứ sáu, 07-07-2023, 10:28 (GTM+7)

location map