Quán Quân bảng Smart Teens: Nguyễn Phúc Duyên

Bằng những lập luận sắc bén, từ cách đặt vấn đề, cách giải quyết vấn đề và nêu bật những lập luận thuyết phục trong các giải pháp kinh doanh của mình, Phúc Duyên đã chứng tỏ mình vô cùng xứng đáng với ngôi vị cao nhất của ILA Speak UP 2022!

Nguyễn Huy

MULTIMEDIAThứ ba, 06-06-2023, 14:33 (GTM+7)

location map