Quán Quân bảng Super Juniors: Nguyễn Nhật Dương

Dù chỉ mới 9 năm tuổi nhưng Nhật Dương mang đến một góc nhìn công nghệ đột phá đó là những chiếc xe “Tree-ViCar” sử dụng khí CO2 làm nhiên liệu hoạt động và thải ra khí sạch O2 để thở. Đột phá trong tư duy, mạch lạc trong trình bày, kết hợp với phát âm chuẩn bản ngữ và phong thái tự tin hiếm có, quán quân Super Juniors đã chứng tỏ bản lĩnh chỉ trong 120 giây trên sân khấu cuối cùng của ILA Speak Up 2022.

Nguyễn Huy

MULTIMEDIAThứ ba, 06-06-2023, 14:24 (GTM+7)

location map