Thông báo điều chỉnh lịch học tại 46 trung tâm ILA do Covid-19

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC TẠI 46 TRUNG TÂM ILA DO DỊCH BỆNH nCov

Tác giả: admin

Nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ cho từng học viên trước diễn biến phức tạp của dịch cúm nCov, ILA thông báo điều chỉnh lịch học tại tất cả 46 trung tâm trên toàn quốc như sau:
TOÀN BỘ CÁC LỚP HỌC TẠI ILA SẼ NGHỈ TỪ THỨ HAI (03/02/2020) ĐẾN CHỦ NHẬT (09/02/2020).
Lịch học bù sẽ được thông báo đến Quý phụ huynh và học viên sớm nhất. Trong trường hợp cần hỗ trợ thông tin, Quý phụ huynh và học viên xin vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6965 hoặc trao đổi trực tiếp tại các Trung tâm. 46 Trung tâm vẫn mở cửa bình thường trong thời gian nêu trên.
Cảm ơn Quý Phụ huynh và học viên.
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC TẠI 46 TRUNG TÂM ILA DO DỊCH BỆNH nCov
location map