Các từ nối trong tiếng Anh để bạn diễn đạt ý tưởng tốt hơn

Các từ nối trong tiếng Anh để bạn diễn đạt ý tưởng tốt hơn

Tác giả: Hoàng Thu

Các từ nối trong tiếng Anh thường được sử dụng để giúp bạn diễn đạt ý tưởng khi viết và nói hay hơn. Khi biết cách dùng các từ nối trong tiếng Anh, bạn sẽ liên kết được các ý trong câu hay các câu với nhau mạch lạc hơn.

ILA sẽ giúp bạn hiểu được từ nối là gì và các liên từ nối trong tiếng Anh được sử dụng ra sao. Ngoài ra, hãy cùng ghi nhớ một số nguyên tắc quan trọng về dấu câu khi dùng các từ nối trong tiếng Anh nhé.

Từ nối là gì?

Từ nối (linking words) là từ dùng để kết nối ý tưởng, câu hay mệnh đề trong tiếng Anh. Các ý tưởng này vẫn có nghĩa nếu không có từ nối. Tuy nhiên, thông tin sẽ được truyền tải chi tiết hơn khi bạn thêm các từ nối. Bạn có thể dùng từ nối để đưa ra ví dụ, thêm thông tin, tóm tắt, liệt kê thông tin, nêu lý do hay đối chiếu.

Các từ nối trong tiếng Anh sẽ gồm hai nhóm chính: conjunction (liên từ) và connector (từ chuyển ý). Conjunction dùng để liên kết các mệnh đề (mệnh đề độc lập hay mệnh đề phụ thuộc) trong khi connector được dùng để nối hai câu độc lập.

>>> Tìm hiểu thêm: Trợ động từ là gì? Cách sử dụng trợ động từ

Cách dùng các từ nối trong tiếng Anh 

1. Cách dùng liên từ (conjunction)

Các từ nối trong tiếng Anh để bạn diễn đạt ý tưởng tốt hơn-1

Có 4 loại liên từ: liên từ kết hợp (coordinating conjunction), liên từ phụ thuộc (subordinating conjunction), correlative conjunction (liên từ tương quan) và trạng từ liên kết (conjunctive adverb). Một câu có thể bao gồm nhiều loại liên từ khác nhau.

a. Liên từ kết hợp

Liên từ kết hợp (coordinating conjunction) dùng để nối các đối tượng có cùng chức năng ngữ pháp (từ loại – từ loại, cụm từ – cụm từ, mệnh đề – mệnh đề).

Cách dùngLiên từ kết hợp
Thêm thông tinand
Đưa ra lựa chọnor
Chỉ sự đối lập, tương phảnbut, yet
Chỉ sự phủ địnhnor
Chỉ kết quảso

Nhóm liên từ này còn được gọi là nhóm FANBOYS. Các từ này luôn đứng giữa các từ, cụm từ hay mệnh đề mà nó liên kết.

Ví dụ: The students will conduct research and present their topic. (Các sinh viên sẽ tiến hành nghiên cứu và trình bày đề tài của họ).

We were all exhausted yet very pleased. (Tất cả chúng tôi đều mệt nhưng rất hài lòng).

The man ran from his car to the building, for he was late for the meeting. (Người đàn ông chạy từ xe đến tòa nhà vì anh ấy bị trễ cuộc họp).

Amanda ran out of of money last week, so she had to eat ramen for the whole week. (Tuần rồi Amanda hết sạch tiền nên cô ấy phải ăn mì cả tuần).

* Một số quy tắc về dấu câu cần lưu ý:

• Dấu phẩy là không bắt buộc trước các liên từ kết hợp, ngoại trừ and và but.

• Không dùng dấu phẩy khi liên từ kết hợp dùng để nối hai từ, cụm từ.

• Không dùng dấu phẩy sau liên từ kết hợp.

>>> Tìm hiểu thêm: Những sai lầm người học tiếng Anh hay mắc phải và giải pháp học tốt hơn

b. Liên từ phụ thuộc

Liên từ phụ thuộc (subordinating conjunction) được dùng trong câu phức (complex sentence) để kết nối ít nhất hai mệnh đề, trong đó bao gồm mệnh đề chính (main/ independent clause) và mệnh đề phụ (subordinating/ dependent clause).

Cách dùngLiên từ phụ thuộc
Chỉ liên hệ về mặt thời gianafter, as soon as, as long as, before, once, still, until, when, whenever, while
Chỉ sự tương phản, nhượng bộalthough, as though, even though, just as, though, whereas, in contrast to
Chỉ nguyên nhânas, because, since
Chỉ mục đíchin order that, so that
Chỉ điều kiệneven if, if, in case, provided that, unless
Chỉ nơi chốnwhere, wherever, whereas

Các liên từ phụ thuộc luôn đứng trước mệnh đề phụ. Liên từ phụ thuộc có thể đứng đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu.

Ví dụ: Although the cast are famous, the plot is terrible. (Dù dàn diễn viên nổi tiếng, kịch bản phim rất tệ).

Before heading to the stadium, they will stop by a fastfood restaurant. (Trước khi tiến về sân vận động, họ sẽ ghé qua nhà hàng thức ăn nhanh).

The teacher was lecturing on classical art movement when the bell rang. (Giảng viên đang giảng về phong trào nghệ thuật cổ điển thì chuông reng).

The hotel room is spacious, the internet connection is slow, though(Phòng khách sạn rộng rãi nhưng kết nối Internet thì chậm).

>>> Tìm hiểu thêm: Top 20 truyện tiếng Anh cho bé hay và ý nghĩa nhất

c. Liên từ tương quan

Các từ nối trong tiếng Anh để bạn diễn đạt ý tưởng tốt hơn-2

Liên từ tương quan là cặp từ nối các đối tượng có cùng chức năng ngữ pháp, tương tự như liên từ kết hợp. Cặp liên từ tương quan luôn được dùng kết hợp cùng nhau.

Cách dùngLiên từ tương quan
Chỉ sự thêm vàoboth… and, not only… but also
Chỉ sự lựa chọneither… or, whether… or
Chỉ sự phủ địnhneither… nor
Chỉ sự so sánhjust as… so, rather… than
Chỉ thời gianno sooner… than, scarcely/barely/hardly/… when

Từ đầu tiên trong liên từ tương quan phải đứng ngay trước từ, mệnh đề đầu tiên, từ thứ hai trong liên từ tương quan phải đứng ngay trước từ, mệnh đề thứ hai.

Ví dụ: His performance was both impressive and complicated. (Màn trình diễn của anh ấy vừa ấn tượng vừa phức tạp).

We will either go to the library or study at home. (Chúng tôi có thể sẽ đi đến thư viện hoặc học bài ở nhà).

No sooner had I delivered the package than Louis called me. (Ngay lúc tôi chuyển gói bưu kiện thì Louis gọi cho tôi).

>>> Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn cách viết số thứ tự trong tiếng Anh

d. Trạng từ liên kết

Trạng từ liên kết (conjunctive/ connective adverb) được dùng để nối hai mệnh đề độc lập trong một câu hay thể hiện chức năng ngữ pháp giữa hai câu độc lập.

Cách dùngTrạng từ liên kết
Chỉ nguyên nhân – kết quảaccordingly, consequently, therefore, then
Chỉ sự thêm vàofurthermore, in addition
Chỉ thời gianbefore, meanwhile, since, now
Chỉ sự tương phảnhowever, instead, in spite of, rather
Chỉ sự nhấn mạnhindeed, of course, certainly, definitely
Đưa ra kết luậnin conclusion, in summary, briefly
Nêu ví dụfor example, for instance, namely, typically

Tùy vào đối tượng được liên kết bởi trạng từ liên kết mà cấu trúc câu và dấu câu đi kèm sẽ khác nhau.

Ví dụ: She went into the store; howevershe didn’t find anything she wanted to buy. (Cô ấy vào cửa hàng, tuy nhiên cô ấy không tìm thấy thứ gì để mua cả).

Few people believed the pandemic was a problem in the beginning. Now, they are facing the consequences. (Lúc ban đầu rất ít người nghĩ đại dịch là một vấn đề. Bây giờ, họ đang phải đối mặt với hậu quả).

They, in summary, were not convinced by his argument. (Kết luận lại là họ không bị thuyết phục bởi lý lẽ của anh ấy).

>>> Tìm hiểu thêm: 12 cách học thuộc từ vựng tiếng Anh siêu tốc và nhớ lâu 

2. Cách dùng từ chuyển ý (connector)

Từ chuyển ý có chức năng gần tương tự như liên từ phụ thuộc và liên từ kết hợp, nhưng chúng dùng để liên kết câu thay vì danh từ hay mệnh đề. Dưới đây là một số từ chuyển ý thường gặp:

Cách dùngTừ chuyển ý
Thêm thông tinalso, in addition, additionally, moreover, furthermore
Chỉ sự đối lậphowever, even so, though, nevertheless, nonetheless, still, yet, in contrast, on the other hand, on the contrary
Chỉ sự lựa chọnalternatively, otherwise
Chỉ nguyên nhân – kết quảtherefore, thus, consequently, hence, for this reason, as a result, that's why
Chỉ sự tương đồngby the same token, in like manner, in the same way, in similar fashion, likewise, similarly
Nêu kết luậnin short, in brief, in summary, to summarise, in a nutshell, to conclude, in conclusion, in closing, finally, on the whole
Liệt kê thứ tựfirstly, secondly, finally; the first point is, lastly, at the same time

Thông thường, từ chuyển ý đứng giữa hai câu mà nó liên kết.

Ví dụ: Stephanie is good at managing projects. However, she is a poor leader. (Stephanie giỏi quản lý dự án. Tuy nhiên, cô ấy là một trưởng nhóm tệ hại).

Từ nối có thể đứng trước hoặc sau chủ ngữ của câu thứ hai, theo sau đó là dấu phẩy (,).

Ví dụ: I love traditional food. My sister, likewise, adores Western dishes. (Tôi thích đồ ăn truyền thống. Chị tôi mặt khác lại thích các món Âu).

>>> Tìm hiểu thêm: 100 động từ bất quy tắc thường gặp và 30 danh từ bất quy tắc thông dụng nhất

Bài tập về từ nối trong tiếng Anh 

Các từ nối trong tiếng Anh để bạn diễn đạt ý tưởng tốt hơn-3

Exercise 1. Fill in the blanks using one of the coordinating conjunctions from the list

and    or     so     but/ yet     for      nor 

1. The security lines are very long at the airport, ___________ you should probably leave early for your flight.

2. I do not like pasta, ___________ I do like pizza.

3. Natasha doesn’t play jazz ___________ the blues. She prefers hip-hop and rap.

4. We will go to Montreal ___________ Quebec for the weekend. We’re not sure.

5. Wanda is very happy, ___________ she has finally earned her degree.

6. My older sister works in a restaurant on weekends ___________ during the week.

7. Max loves the Philippines, ___________ he is thinking of moving there.

8. I really adore William, ___________ he is kind and helpful.

9. The sunlight is very strong, ___________ Jacob still won’t wear any sunscreen.

10. Sherry has a well-paid job, ___________ she is very unsatisfied with her colleagues.

>>> Tìm hiểu thêm: Cách đặt câu hỏi Wh trong tiếng Anh và một số mẫu câu hỏi thông dụng

Exercise 2. Match the two parts of the sentences.

1. While Sam was driving to work yesterday,

2. Even though he is the manager’s son,

3. I will never go to that restaurant again

4. Where Jackie is a very hard worker

5. My new puppy follows me

6. Because it was raining so hard,

7. Bill will not pay $500 for a suit

8. David walks around

9. Once Hank gets settled in,

10. I won’t go out with you
a. though he can certainly afford it.

b. wherever I go.

c. his brother Luis is very lazy.

d. he might be fired because his work is bad.

e. we will visit him.

f. unless you promise not to smoke.

g. he saw an accident.

h. as if he is the president of the company.

i. as long as you work there.

j. the match was cancelled.

Exercise 3. Complete the sentences using the correct conjunctive adverbs or correlative conjunctions in brackets.

1. _________ the professors _________ the students like the new building. (Neither…nor, As…as, Whether…or)

2. We were working hard; _________, Jill and Jerry were lounging by the pool. (meanwhile, instead, therefore)

3. We had hoped to go to Italy; _________, we ended up in Germany. (otherwise, instead, again)

4. Kenja is _________ fast _________ Martha. They have the same time in the 100 meters. (as…as, if…then, not only…but also)

5. She has an incredible voice; _________, she will go far in her music career. (otherwise, undoubtedly, similarly)

6. _________ do we enjoy summer vacation, _________ we _________ enjoy winter break. (Whether…or, Not only…but also, Either…or)

7. Tracy likes to read; _________, her twin sister Jena prefers to watch TV. (however, in contrast, again)

8. He is a weak leader; _________, he has plenty of supporters. (otherwise, moreover, nevertheless)

9. _________ flowers _________ trees grow _________ during warm weather. (Not only…or, Both…and, Not…but)

10. _________ had I taken my shoes off _________ I found out we had to leave again. (No sooner…than, Rather…than, Whether…or)

Bây giờ khi bắt đầu diễn đạt ý tưởng, bạn hãy sử dụng các từ nối trong tiếng Anh để câu hay hơn nhé. Các từ nối câu trong tiếng Anh sẽ không quá phức tạp nếu bạn chia nhỏ chúng ra và ghi nhớ công dụng của từng loại như ở trên. Và đừng quên hãy thực hành thường xuyên các bài tập để nắm vững ngữ pháp tiếng Anh về từ nối tốt hơn.

>>> Tìm hiểu thêm: Cung hoàng đạo nào học giỏi tiếng Anh nhất?

location map