Bảng động từ bất quy tắc chính xác và đầy đủ nhất

quá khứ phân từ của see

Tác giả: Hoàng Thu

Tiếng Anh có một lượng lớn động từ bất quy tắc, với hơn 300 từ được sử dụng trong các tình huống sinh hoạt hàng ngày. Do đó, làm sao để ghi nhớ bảng động từ bất quy tắc trở thành một “rào cản” lớn đối với nhiều người học tiếng Anh.

ILA mách bạn cách học thuộc bảng động từ bất quy tắc để tháo gỡ những khó khăn trên nhé.

1. Động từ bất quy tắc là gì?

Động từ thường được chia làm hai dạng: có quy tắc (Regular Verbs) và không theo quy tắc (Irregular Verbs).

Regular Verbs là động từ có dạng quá khứ và quá khứ phân từ được chia ở dạng “-ed”.

Ví dụ:

• Walk → Walked (đi bộ) 

• Talk → Talked (Nói chuyện) 

• Look → Looked (Nhìn) 

• Cook → Cooked (Nấu) 

Còn động từ bất quy tắc tiếng Anh (Irregular Verbs) là những động từ không theo một quy tắc nhất định nào và không sử dụng đuôi ED phía sau các động từ này khi chia ở thì quá khứ, quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành.

2 tuần học thử miễn phí

Ví dụ:

• Run → Ran (Chạy)

• Teach → Taught (Dạy)

• Meet → Met (Gặp gỡ) 

Thực tế trong tiếng Anh có hơn 600 động từ bất quy tắc, tuy nhiên được sử dụng phổ biến nhất chỉ khoảng 200-360 động từ.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp tất cả các thì trong tiếng Anh 

2. Bảng 360 động từ bất quy tắc chi tiết

Bảng động từ bất quy tắc chính xác và đầy đủ nhất-1

Các động từ bất quy tắc thường được sắp xếp thành một bảng chia động từ trong tiếng Anh. Người học phải ghi nhớ tất cả các dạng của động từ bất quy tắc thì mới có thể sử dụng chúng một cách chính xác.

Sau đây là bảng chia động từ bất quy tắc tiếng Anh thường gặp nhất do ILA tổng hợp. Bạn có thể nhanh chóng tìm được bất cứ động từ bất quy tắc nào qua bảng này.

Nguyên thể V1Quá khứ V2Quá khứ phân từ V3Nghĩa
bideabode/
abided
abode/
abided
lưu trú, lưu lại
arisearosearisenphát sinh
awakeawokeawokenđánh thức, thức
backslidebackslidbackslidden/
backslid
tái phạm
bewas/werebeenthì, là, bị, ở
bearborebornemang, chịu đựng
beatbeatbeaten/
beat
đánh, đập
becomebecamebecometrở nên
befallbefellbefallenxảy đến
beginbeganbegunbắt đầu
beholdbeheldbeheldngắm nhìn
bendbentbentbẻ cong
besetbesetbesetbao quanh
bespeakbespokebespokenchứng tỏ
betbet/
betted
bet/
betted
đánh cược, cá cược
bidbidbidtrả giá
bindboundboundbuộc, trói
bitebitbittencắn
bleedbledbledchảy máu
blowblewblownthổi
breakbrokebrokenđập vỡ
breedbredbrednuôi, dạy dỗ
bringbroughtbroughtmang đến
broadcastbroadcastbroadcastphát thanh
browbeatbrowbeatbrowbeaten/
browbeat
hăm dọa
buildbuiltbuiltxây dựng
burnburnt/
burned
burnt/
burned
đốt, cháy
burstburstburstnổ tung, vỡ òa
bustbusted/
bust
busted/
bust
làm bể, làm vỡ
buyboughtboughtmua
castcastcastném, tung
catchcaughtcaughtbắt, chụp
chidechid/
chided
chid/
chidden/
chided
mắng, chửi
choosechosechosenchọn, lựa
cleaveclove/
cleft/
cleaved
cloven/
cleft/
cleaved
chẻ, tách hai
cleaveclavecleaveddính chặt
clingclungclungbám vào, dính vào
clotheclothed/
clad
clothed/
clad
che phủ
comecamecomeđến, đi đến
costcostcostcó giá là
creepcreptcreptbò, trườn, lẻn
crossbreedcrossbredcrossbredcho lai giống
crowcrew/
crewed
crowedgáy (gà)
cutcutcutcắt, chặt
daydreamdaydreamed/
daydreamt
daydreamed/
daydreamt
nghĩ vẩn vơ, mơ mộng
dealdealtdealtgiao thiệp
digdugdugđào
disprovedisproveddisproved/
disproven
bác bỏ
divedove/
dived
divedlặn, lao xuống
dodiddonelàm
drawdrewdrawnvẽ, kéo
dreamdreamt/
dreamed
dreamt/
dreamed
mơ thấy
drinkdrankdrunkuống
drivedrovedrivenlái xe
dwelldweltdwelttrú ngụ, ở
eatateeatenăn
fallfellfallenngã, rơi
feedfedfedcho ăn, ăn, nuôi
feelfeltfeltcảm thấy
fightfoughtfoughtchiến đấu
findfoundfoundtìm thấy, thấy
fitfitted/
fit
fitted/
fit
làm cho vừa, làm cho hợp
fleefledfledchạy trốn
flingflungflungtung, quăng
flyflewflownbay
forbearforboreforbornenhịn
forbidforbade/
forbad
forbiddencấm, cấm đoán
forecastforecast/
forecasted
forecast/
forecasted
tiên đoán
forego (also
forgo)
forewentforegonebỏ, kiêng
foreseeforesawforeseenthấy trước
foretellforetoldforetoldđoán trước
forgetforgotforgottenquên
forgiveforgaveforgiventha thứ
forsakeforsookforsakenruồng bỏ
freezefrozefrozen(làm) đông lại
frostbitefrostbitefrostbittenbỏng lạnh
getgotgot/
gotten
có được
gildgilt/
gilded
gilt/
gilded
mạ vàng
girdgirt/
girded
girt/
girded
đeo vào
givegavegivencho
gowentgoneđi
grindgroundgroundnghiền, xay
growgrewgrownmọc, trồng
hand-feedhand-fedhand-fedcho ăn bằng tay
handwritehandwrotehandwrittenviết tay
hanghunghungmóc lên, treo lên
havehadhad
hearheardheardnghe
heavehove/
heaved
hove/
heaved
trục lên
hewhewedhewn/
hewed
chặt, đốn
hidehidhiddengiấu, trốn, nấp
hithithitđụng
hurthurthurtlàm đau
inbreedinbredinbredlai giống cận huyết
inlayinlaidinlaidcẩn, khảm
inputinputinputđưa vào
insetinsetinsetdát, ghép
interbreedinterbredinterbredgiao phối, lai giống
interweaveinterwove/
interweaved
interwoven/
interweaved
trộn lẫn, xen lẫn
interwindinterwoundinterwoundcuộn vào, quấn vào
jerry-buildjerry-builtjerry-builtxây dựng cẩu thả
keepkeptkeptgiữ
kneelknelt/
kneeled
knelt/
kneeled
quỳ
knitknit/
knitted
knit/
knitted
đan
knowknewknownbiết, quen biết
laylaidlaidđặt, để
leadledleddẫn dắt, lãnh đạo
leanleaned/
leant
leaned/
leant
dựa, tựa
leapleaptleaptnhảy, nhảy qua
learnlearnt/
learned
learnt/
learned
học, được biết
leaveleftleftra đi, để lại
lendlentlentcho mượn
letletletcho phép, để cho
lielaylainnằm
lightlit/
lighted
lit/
lighted
thắp sáng
lip-readlip-readlip-readmấp máy môi
loselostlostlàm mất, mất
makemademadechế tạo, sản xuất
meanmeantmeantcó nghĩa là
meetmetmetgặp mặt
miscastmiscastmiscastchọn vai đóng không hợp
misdealmisdealtmisdealtchia lộn bài, chia bài sai
misdomisdidmisdonephạm lỗi
mishearmisheardmisheardnghe nhầm
mislaymislaidmislaidđể lạc mất
misleadmisledmisledlàm lạc đường
mislearnmislearned/
mislearnt
mislearned/
mislearnt
học nhầm
misreadmisreadmisreadđọc sai
missetmissetmissetđặt sai chỗ
misspeakmisspokemisspokennói sai
misspellmisspeltmisspeltviết sai chính tả
misspendmisspentmisspenttiêu phí, bỏ phí
mistakemistookmistakenphạm lỗi, lầm lẫn
misteachmistaughtmistaughtdạy sai
misunderstandmisunderstoodmisunderstoodhiểu lầm
miswritemiswrotemiswrittenviết sai
mowmowedmown/
mowed
cắt cỏ
offsetoffsetoffsetđền bù
outbidoutbidoutbidtrả hơn giá
outbreedoutbredoutbredgiao phối xa
outdooutdidoutdonelàm giỏi hơn
outdrawoutdrewoutdrawnrút súng ra nhanh hơn
outdrinkoutdrankoutdrunkuống quá chén
outdriveoutdroveoutdrivenlái nhanh hơn
outfightoutfoughtoutfoughtđánh giỏi hơn
outflyoutflewoutflownbay cao/xa hơn
outgrowoutgrewoutgrownlớn nhanh hơn
outleapoutleaped/
outleapt
outleaped/
outleapt
nhảy cao/xa hơn
outlieoutliedoutliednói dối
outputoutputoutputcho ra (dữ kiện)
outrideoutrodeoutriddencưỡi ngựa giỏi hơn
outrunoutranoutrunchạy nhanh hơn, vượt giá
outselloutsoldoutsoldbán nhanh hơn
outshineoutshined/
outshone
outshined/
outshone
sáng hơn, rạng rỡ hơn
outshootoutshotoutshotbắn giỏi hơn, nảy mầm, mọc
outsingoutsangoutsunghát hay hơn
outsitoutsatoutsatngồi lâu hơn
outsleepoutsleptoutsleptngủ lâu/muộn hơn
outsmelloutsmelled/
outsmelt
outsmelled/
outsmelt
khám phá, đánh hơi, sặc mùi
outspeakoutspokeoutspokennói nhiều/dài/to hơn
outspeedoutspedoutspedđi/chạy nhanh
hơn
outspendoutspentoutspenttiêu tiền nhiều hơn
outswearoutsworeoutswornnguyền rủa nhiều hơn
outswimoutswamoutswumbơi giỏi hơn
outthinkoutthoughtoutthoughtsuy nghĩ nhanh hơn
outthrowoutthrewoutthrownném nhanh hơn
outwriteoutwroteoutwrittenviết nhanh hơn
overbidoverbidoverbidtrả giá/bỏ thầu cao hơn
overbreedoverbredoverbrednuôi quá nhiều
overbuildoverbuiltoverbuiltxây quá nhiều
overbuyoverboughtoverboughtmua quá nhiều
overcomeovercameovercomekhắc phục
overdooverdidoverdonedùng quá mức, làm quá
overdrawoverdrewoverdrawnrút quá số tiền, phóng đại
overdrinkoverdrankoverdrunkuống quá nhiều
overeatoverateovereatenăn quá nhiều
overfeedoverfedoverfedcho ăn quá mức
overflyoverflewoverflownbay qua
overhangoverhungoverhungnhô lên trên, treo lơ lửng
overhearoverheardoverheardnghe trộm
overlayoverlaidoverlaidphủ lên
overpayoverpaidoverpaidtrả quá tiền
overrideoverrodeoverriddenlạm quyền
overrunoverranoverruntràn ngập
overseeoversawoverseentrông nom
overselloversoldoversoldbán quá mức
oversewoversewedoversewn/
oversewed
may nối vắt
overshootovershotovershotđi quá đích
oversleepoversleptoversleptngủ quên
overspeakoverspokeoverspokenNói quá nhiều, nói lấn át
overspendoverspentoverspenttiêu quá lố
overspilloverspilled/
overspilt
overspilled/
overspilt
đổ, làm tràn
overtakeovertookovertakenđuổi bắt kịp
overthinkoverthoughtoverthoughttính trước nhiều quá
overthrowoverthrewoverthrownlật đổ
overwindoverwoundoverwoundlên dây (đồng hồ) quá chặt
overwriteoverwroteoverwrittenviết dài quá, viết đè lên
partakepartookpartakentham gia, dự phần
paypaidpaidtrả (tiền)
pleadpleaded/
pled
pleaded/
pled
bào chữa, biện hộ
prebuildprebuiltprebuiltlàm nhà tiền chế
predopredidpredonelàm trước
premakepremadepremadelàm trước
prepayprepaidprepaidtrả trước
presellpresoldpresoldbán trước thời gian rao báo
presetpresetpresetthiết lập sẵn, cài đặt sẵn
preshrinkpreshrankpreshrunkngâm cho vải co trước khi may
proofreadproofreadproofreadĐọc bản thảo trước khi in
proveprovedproven/
proved
chứng minh
putputputđặt, để
quick-freezequick-frozequick-frozenkết đông nhanh
partakepartookpartakentham gia, dự phần
quitquit/
quitted
quit/
quitted
bỏ
readreadreadđọc
reawakereawokereawakenđánh thức 1 lần nữa
rebidrebidrebidtrả giá, bỏ thầu
rebindreboundreboundbuộc lại, đóng
lại
rebroadcastrebroadcast/
rebroadcasted
rebroadcast/
rebroadcasted
cự tuyệt, khước từ
rebuildrebuiltrebuiltxây dựng lại
recastrecastrecastđúc lại
recutrecutrecutcắt lại, băm
redealredealtredealtphát bài lại
redoredidredonelàm lại
redrawredrewredrawnkéo ngược lại
refitrefitted/
refit
refitted/
refit
luồn, xỏ
regrindregroundregroundmài sắc lại
regrowregrewregrowntrồng lại
rehangrehungrehungtreo lại
rehearreheardreheardnghe trình bày lại
reknitreknitted/
reknit
reknitted/
reknit
đan lại
relayrelaidrelaidđặt lại
relayrelayedrelayedtruyền âm lại
relearnrelearned/
relearnt
relearned/
relearnt
học lại
relightrelit/
relighted
relit/
relighted
thắp sáng lại
remakeremaderemadelàm lại, chế tạo lại
rendrentrenttoạc ra, xé
repayrepaidrepaidhoàn tiền lại
rereadrereadrereadđọc lại
rerunreranrerunchiếu lại, phát lại
resellresoldresoldbán lại
resendresentresentgửi lại
resetresetresetđặt lại, lắp lại
resewresewedresewn/
resewed
may/khâu lại
retakeretookretakenchiếm lại, tái chiếm
reteachretaughtretaughtdạy lại
retearretoreretornkhóc lại
retellretoldretoldkể lại
rethinkrethoughtrethoughtsuy tính lại
retreadretreadretreadlại giẫm/đạp lên
retrofitretrofitted/
retrofit
retrofitted/
retrofit
trang bị thêm những bộ phận mới
rewakerewoke/
rewaked
rewaken/
rewaked
đánh thức lại
rewearreworerewornmặc lại
reweaverewove/
reweaved
rewoven/
reweaved
dệt lại
rewedrewed/
rewedded
rewed/
rewedded
kết hôn lại
rewetrewet/
rewetted
rewet/
rewetted
làm ướt lại
rewinrewonrewonthắng lại
rewindrewoundrewoundcuốn lại, lên dây lại
rewriterewroterewrittenviết lại
ridridridgiải thoát
rideroderiddencưỡi
ringrangrungrung chuông
riseroserisenđứng dậy, mọc
roughcastroughcastroughcasttạo hình phỏng chừng
runranrunchạy
sand-castsand-castsand-castđúc bằng khuôn cát
sawsawedsawncưa
saysaidsaidnói
seesawseennhìn thấy
seeksoughtsoughttìm kiếm
sellsoldsoldbán
sendsentsentgửi
setsetsetđặt, thiết lập
sewsewedsewn/
sewed
may
shakeshookshakenlay, lắc
shaveshavedshaved/
shaven
cạo (râu, mặt)
shearshearedshornxén lông (cừu)
shedshedshedrơi, rụng
shineshoneshonechiếu sáng
shitshit/
shat/
shitted
shit/
shat/
shitted
đại tiện
shootshotshotbắn
showshowedshown/
showed
cho xem
shrinkshrankshrunkco rút
shutshutshutđóng lại
sight-readsight-readsight-readchơi hoặc hát mà không cần nghiên cứu trước
singsangsungca hát
sinksanksunkchìm, lặn
sitsatsatngồi
slayslewslainsát hại, giết hại
sleepsleptsleptngủ
slideslidslidtrượt, lướt
slingslungslungném mạnh
slinkslunkslunklẻn đi
slitslitslitrạch, khứa
smellsmeltsmeltngửi
smitesmotesmittenđập mạnh
sneaksneaked/
snuck
sneaked/
snuck
trốn, lén
speakspokespokennói
speedsped/
speeded
sped/
speeded
chạy vụt
spellspelt/
spelled
spelt/
spelled
đánh vần
spendspentspenttiêu xài
spillspilt/
spilled
spilt/
spilled
tràn, đổ ra
spinspun/spanspunquay sợi
spoilspoilt/
spoiled
spoilt/
spoiled
làm hỏng
spreadspreadspreadlan truyền
standstoodstoodđứng
stealstolestolenđánh cắp
stickstuckstuckghim vào, đính
stingstungstungchâm, chích, đốt
stinkstunk/stankstunkbốc mùi hôi
stridestrodestriddenbước sải
strikestruckstruckđánh đập
stringstrungstrunggắn dây vào
sunburnsunburned/
sunburnt
sunburned/
sunburnt
cháy nắng
swearsworesworntuyên thệ
sweatsweat/
sweated
sweat/
sweated
đổ mồ hôi
sweepsweptsweptquét
swellswelledswollen/
swelled
phồng, sưng
swimswamswumbơi lội
swingswungswungđong đưa
taketooktakencầm, lấy
teachtaughttaughtdạy, giảng dạy
teartoretornxé, rách
telecasttelecasttelecastphát đi bằng
truyền hình
telltoldtoldkể, bảo
thinkthoughtthoughtsuy nghĩ
throwthrewthrownném, liệng
thrustthrustthrustthọc, nhấn
treadtrodtrodden/
trod
giẫm, đạp
typewritetypewrotetypewrittenđánh máy
unbendunbentunbentlàm thẳng lại
unbindunboundunboundmở, tháo ra
unclotheunclothed/
unclad
unclothed/
unclad
cởi áo, lột trần
undercutundercutundercutra giá rẻ hơn
underfeedunderfedunderfedcho ăn đói,
thiếu ăn
undergounderwentundergonekinh qua
underlieunderlayunderlainnằm dưới
understandunderstoodunderstoodhiểu
undertakeundertookundertakenđảm nhận
underwriteunderwroteunderwrittenbảo hiểm
undoundidundonetháo ra
unfreezeunfrozeunfrozenlàm tan đông
unhangunhungunhunghạ xuống, bỏ xuống
unhideunhidunhiddenhiển thị, không ẩn
unlearnunlearned/
unlearnt
unlearned/
unlearnt
gạt bỏ, quên
unspinunspununspunquay ngược
unwindunwoundunwoundtháo ra
upholdupheldupheldủng hộ
upsetupsetupsetđánh đổ, lật đổ
wakewoke/
waked
woken/
waked
thức giấc
wearworewornmặc
wedwed/
wedded
wed/
wedded
kết hôn
weepweptweptkhóc
wetwet/
wetted
wet/
wetted
làm ướt
winwonwonthắng, chiến thắng
windwoundwoundquấn
withdrawwithdrewwithdrawnrút lui
withholdwithheldwithheldtừ khước
withstandwithstoodwithstoodcầm cự
workworkedworkedrèn, nhào nặn đất
wringwrungwrungvặn, siết chặt
writewrotewrittenviết

3. Bí quyết học thuộc động từ bất quy tắc trong tiếng Anh hiệu quả nhất

Sẽ thật khó khăn để bạn học được bảng động từ bất quy tắc trên nếu không thực hành hàng ngày. Song để không nản chí, bạn hãy thử các bí quyết sau nhé.

1. Nhóm các động từ bất quy tắc với nhau

Bảng động từ bất quy tắc chính xác và đầy đủ nhất - 2

Động từ bất quy tắc trong tiếng Anh không tuân theo bất kỳ luật lệ nào mà lại còn nhiều từ khiến nhiều người học dễ dàng bỏ cuộc ngay từ ban đầu vì dễ nhầm lẫn. Tuy nhiên, một số động từ bất quy tắc lại có những đặc điểm tương tự nhau. Thay vì học chúng theo thứ tự bảng chữ cái hay một cách ngẫu nhiên, bạn hãy thử xếp chúng vào các nhóm tương đồng nhé!

Chẳng hạn như nhóm các động từ bất quy tắc có v1, v2, v3 giống nhau:

STTĐộng từ nguyên mẫu (V1)Thể quá khứ (V2)Quá khứ phân từ (v3)Nghĩa của động từ
1betbetbetđánh cược, cá cược
2bidbidbidtrả giá
3broadcastbroadcastbroadcastphát thanh
4burstburstburstnổ tung, vỡ òa
5castcastcastném, tung
6costcostcostcó giá là
7cutcutcutcắt, chặt
8hithithitđụng
9hurthurthurtlàm đau
10letletletcho phép, để cho
11putputputđặt, để
12quitquitquitbỏ
13readreadreadđọc
14resetresetresetcài lại
15setsetsetđặt, thiết lập
16shedshedshedcởi
17shutshutshutđóng
18splitsplitsplittách ra
19spreadspreadspreadlan truyền
20upsetupsetupsetkhó chịu
21wetwetwetlàm ướt

2. Học các động từ bất quy tắc qua bài hát 

Một phương pháp hiệu quả để tăng vốn từ vựng và ôn lại nhiều lần mà không nhàm chán là nghe thật nhiều lần bài hát tiếng Anh. Khoa học chứng minh âm nhạc có thể giúp người học ngôn ngữ thứ hai tiếp thu ngữ pháp, từ vựng và cải thiện phát âm.

Ngoài ra, người ta đặt ra thuật ngữ “hiệu ứng Mozart”, chỉ việc nghe nhạc giúp nâng cao hiệu quả cuộc sống, trong đó có các nhiệm vụ như học tập. Bạn có thể truy cập các nền tảng như Youtube, Spotify, và gõ từ khóa “Irregular verbs songs” để lựa chọn bài hát có giai điệu bắt tai và luyện nghe mỗi ngày nhé!

>>> Tìm hiểu thêm: Cách cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh hiệu quả

3. Ôn luyện và thực hành mỗi ngày

Bạn cần siêng học tiếng Anh thì mới đạt hiệu quả. Do đó, bạn có thể tìm hiểu thêm cách học thuộc từ vựng tiếng Anh để có cách ôn luyện, thực hành và học từ vựng mới sao cho hiệu quả.

Bạn có thể học động từ bất quy tắc bằng cách đặt câu, viết đoạn văn, đọc báo hoặc giao tiếp với bạn bè. Bạn cũng có thể đặt giờ học cố định mỗi ngày với 5-10 từ vựng hàng ngày và ôn lại qua ngày hôm sau.

Trên đây là bảng 360 động từ bất quy tắc thông dụng nhất và các mẹo bạn tự học mà vẫn hiệu quả. Hy vọng những chia sẻ của ILA đã giúp bạn tháo gỡ được phần nào những thắc mắc và nắm rõ hơn cách chia động từ bất quy tắc. Đừng quên thực hành và áp dụng các động từ này vào các bài kiểm tra và đời sống hàng ngày nhé!

location map