Bảng tính từ bất quy tắc tiếng Anh thông dụng nhất

Bảng tính từ bất quy tắc tiếng Anh thông dụng nhất

Tác giả: Hoàng Thu

Tính từ bất quy tắc là một chủ điểm cực kỳ quan trọng trong tiếng Anh. Tuy nhiên, việc nắm vững và sử dụng đúng tính từ bất quy tắc lại là một thách thức đối với nhiều bạn học. Hiểu được điều này, ILA đã tổng hợp tất tần tật kiến thức liên quan đến tính từ bất quy tắc và bảng tính từ bất quy tắc tiếng Anh thông dụng nhất trong bài viết dưới đây. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Tính từ bất quy tắc là gì? 

Bảng tính từ bất quy tắc tiếng Anh thông dụng nhất-1

Thông thường, để biến đổi tính từ trong so sánh hơn (irregular comparative) và so sánh nhất (superlative forms), ta thêm “er” và “est” đối với tính từ ngắn; “more” và “the most” với tính từ dài. Tuy nhiên, tính từ bất quy tắc trong so sánh (Irregular adjectives) là một nhóm từ được biến đổi hoàn toàn và không tuân theo một quy luật nào khi ta chuyển cấu trúc ngữ pháp. Người học buộc phải ghi nhớ nếu muốn áp dụng đúng ngữ cảnh và ngữ pháp.

Ví dụ:

Tính từ thường: 

Small (nhỏ) → Smaller (nhỏ hơn) → Smallest (nhỏ nhất)

• My wallet is so small! (Cái ví của tôi nhỏ quá) 

• My wallet is smaller than yours. (Cái ví của tôi nhỏ hơn của bạn)

• My wallet is the smallest in the world. (Cái ví của tôi nhỏ nhất thế giới)

Tính từ bất quy tắc:

Good (tốt) – Better (tốt hơn) – Best (tốt nhất) 

• My English is good, but his English is better. His English is the best in the class. (Tiếng Anh của tôi tốt, nhưng của anh ấy tốt hơn. Anh ấy học giỏi tiếng Anh nhất lớp).

Bad (xấu) – Worse (xấu hơn) – Worst (xấu nhất)

• This weather is bad, but yesterday’s weather was worse. Yesterday’s weather was the worst I’ve ever seen. (Thời tiết này xấu, nhưng hôm qua còn xấu hơn nữa. Thời tiết hôm qua là thời tiết xấu nhất từ trước đến giờ).

>>> Xem thêm tại: 100 động từ bất quy tắc thường gặp và 30 danh từ bất quy tắc thông dụng nhất 

2. Bảng tính từ bất quy tắc 

Dưới đây là bảng tính từ bất quy tắc đầy đủ và thông dụng nhất:

Adjective (Tính từ)Comparative
(So sánh hơn)
Superlative
(So sánh nhất)
Câu ví dụ
goodbetterbestMary is the best singer in my heart.
badworseworstThis is the worst movie that I have ever seen.
latelaterlatestThis t-shirt is the latest one.
manymoremostMatthew is one of the most generous people in my company.
muchmoremostI want much more than this.
little (chỉ kích cỡ)littlerlittlestIt is the littlest shirt in our store.
little (chỉ số lượng, mức độ)lessleastThat was the least important of her reasons.
oldolderoldestMy grandmother is the oldest person in this town.
farfarther/furtherfarthest/furthestTrang’s house is farther than mine.

>>> Xem thêm tại: 13 cách đặt câu hỏi với When khi đề cập đến thời gian, địa điểm 

3. Tính từ dùng được ở cả 2 dạng ‘-er/est’ và ‘more/most’

Tính từ dùng được ở cả 2 dạng ‘-er/est’ và ‘more/most’

Có một số tính từ trong tiếng Anh có thể được sử dụng ở cả dạng ‘ -er/est’ và ‘more/most’. Dưới đây là một số ví dụ về loại tính từ này:

Adjective (Tính từ)Dạng -er/estDạng more/mostVí dụ
clever (thông thái)cleverer - cleverestmore clever - most cleverShe is cleverer than her sister.
(Cô ấy thông minh hơn em gái của cô ấy.)

The new employee is more clever than we initially thought, and he has been a valuable addition to our team.
(Nhân viên mới này thông minh hơn chúng ta nghĩ ban đầu, và anh ấy đã là một bổ sung đáng giá cho đội nhóm của chúng tôi.)
gentle
(nhẹ nhàng)
gentler-gentlestmore gentle-most gentleShe has a gentler approach when dealing with children.
(Cô ấy có cách tiếp cận hiền lành hơn khi đối phó với trẻ em.)

The puppy is more gentle with elderly people.
(Chú chó con hiền lành hơn với người cao tuổi.)
friendly (thân thiện)friendlier-friendliestmore friendly-most friendlySarah is friendlier than her brother and always greets everyone with a smile.
(Sarah thân thiện hơn anh trai cô ấy và luôn chào hỏi mọi người với một nụ cười.)

The new employee is more friendly than the previous one.
(Nhân viên mới này thân thiện hơn nhân viên cũ.)
quiet
(im lặng)
quieter-quietestmore quiet-most quietShe is quieter than her siblings and prefers spending time alone.
(Cô ấy im lặng hơn các anh chị em của cô ấy và thích dành thời gian một mình.)

The new library is more quiet than the old one, making it a peaceful place for reading.
(Thư viện mới này yên tĩnh hơn thư viện cũ, tạo nên một không gian yên bình để đọc sách.)
simplesimpler-simplestmore simple-most simpleThis book is simpler to understand than the previous one.
(Cuốn sách này đơn giản hơn để hiểu so với cuốn trước đó.)

Her approach to problem-solving is more simple and practical, which often leads to efficient results.
(Cách tiếp cận giải quyết vấn đề của cô ấy đơn giản và thực tế hơn, thường dẫn đến kết quả hiệu quả.)

>>> Tìm hiểu thêm: Top 20 truyện tiếng Anh cho bé hay và ý nghĩa nhất

4. Các tính từ không có dạng so sánh

Các tính từ không có dạng so sánh

Bên cạnh các tính từ so sánh bất quy tắc kể trên, trong tiếng Anh còn có một nhóm các tính từ mang nghĩa tuyệt đối và không được dùng trong cấu trúc câu so sánh mà bạn cần lưu ý khi làm bài tập:

• blind: mù (không dùng more blind, most blind)

• dead: đã tử vong (không dùng deader, deadest)

• fatal: gây tử vong (không dùng more fatal, most fatal)

• final: cuối cùng (không dùng more final, most final)

• left, right: trái, phải (không dùng lefter/righter, righter/rightest)

• unique: duy nhất (không dùng more unique, most unique)

• universal: phổ biến (không dùng more universal, most universal)

• vertical, horizontal: theo chiều dọc, theo chiều ngang (không dùng more vertical, most vertical)

• wrong: sai lầm (không dùng wronger, wrongest)

>>> Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn cách viết số thứ tự trong tiếng Anh

5. Cách ghi nhớ các tính từ bất quy tắc trong so sánh

Bảng tính từ bất quy tắc tiếng Anh thông dụng nhất-3

 

Bởi vì những tính từ này được biến đổi không tuân theo một luật lệ nào, nên bạn buộc phải học thuộc lòng chúng. Cách ghi nhớ tốt nhất chính là hãy luyện tập thật nhiều. Sau đây là một số bài tập vận dụng liên quan đến bảng tính từ bất quy tắc tiếng Anh.

Hãy điền dạng đúng của tính từ vào chỗ trống:

 1. Your football team is _____ than mine. (bad)
 2. The _____ day of the week is Sunday. (good)
 3. My the _____ favorite subject is English. (much)
 4. John is the ______ brother in his family (old)
 5. My cousin is the _____ student in his class (bad)
 6. In my opinion, rainy is ____ than sunny (good)
 7. I hate the ______ fashion trend (late)
 8. Hey John! Have you heard the ______ news? (late)
 9. This cooker is _____ useful than the one we had before (more)
 10. He is  ____ better than the boy who played this game. (much)
 11. Dad’s motorbike is _________ than yours. (fast)
 12.  I think forests are _________ than beaches. (fascinating)
 13. His thirst grewand _________ . (big)
 14. Theresa doesn’t think this test was _________ than the last one. (difficult)
 15. Their house is _______ than mine. (beautiful)
 16. She is one of the _________ badminton players of the world. (good)
 17. Susan is the ___________ girl in my class. (sweet)
 18. This suitcase is _________ than the others. (heavy)
 19. Hotels in Saigon are ________ than in Vung Tau. (expensive)
 20. Bob’ school is _________ than Keith. (far)

>>> Tìm hiểu thêm: Cung hoàng đạo nào học giỏi tiếng Anh nhất?

Đáp án:

 1. worse
 2. best
 3. most
 4. oldest
 5. worst
 6. better
 7. latest
 8. latest
 9. more
 10. much
 11. faster
 12. more fascinating
 13. bigger
 14. more difficult
 15. more beautiful
 16. best
 17. sweetest
 18. heavier
 19. more expensive
 20. further

Trên đây là bảng tính từ bất quy tắc tiếng Anh và cách sử dụng chúng. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi, ILA đã giúp bạn nắm vững hơn kiến thức về các tính từ đặc biệt trong so sánh này. “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, bạn hãy chăm chỉ luyện tập để đạt được kết quả tốt nhất nhé!

>>> Xem thêm tại: Bí quyết học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản cho người mới 

location map