Sẵn sàng chinh phục mở lối tương lai cùng khóa luyện thi SAT
Chương trình luyện thi độc quyền tại Việt Nam giữa ILA và The Princeton Review

1

Hoàn toàn tương đồng về khóa học, giáo trình, chất lượng và hiệu quả cam kết.

2

Nền tảng trực tuyến cung cấp hệ thống bài tập tương tác đa dạng.

3

Hệ thống kiểm tra trực tuyến cho phép theo dõi điểm số, điểm trung bình trên thời gian làm bài.

4

Hệ thống học trực tuyến được TPR thiết kế riêng trên nền tảng công nghệ ưu việt.

5

Học mọi lúc, mọi nơi, không khoảng cách, không giới hạn.

Lựa chọn hàng đầu cho lộ trình học tập toàn cầu bền vững
Đội ngũ giáo viên chất lượng quốc tế tại hệ thống OLA
Giáo viên tiếng Anh Smart Teens
location map