Khóa học tiếng anh mầm non cho trẻ 3 đến 6 tuổi Jumpstart
Môi trường học tập thế kỷ 21 ILA Jumpstart

THỜI GIAN DỰ KIẾN DIỄN RA CUỘC THI

 

Vòng 1Vòng 2Vòng bán kếtVòng chung kết
dự kiến 01.09.2023 – 30.0.2022dự kiến 01.10.2023 – 31.10.2023dự kiến 01.11.2023 – 30.11.2023dự kiến 06.01.2024

Phương pháp học tiếng anh cho trẻ mầm non

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Tất cả các bạn học sinh đang học hoặc không đang học tại ILA có độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi.

Thí sinh sẽ được chia làm 2 bảng thi: Super Juniors (từ 8 đến dưới 11 tuổi/ tương đương học sinh từ lớp 3 đến lớp 5) và Smart Teens (từ 11 đến 16 tuổi/ tương đương học sinh từ lớp 6 đến lớp 9).

Speak Up Demo 3 – Video
Cơ sở vật chất khóa học Jumpstart
Đón đầu tương lai cùng khoóa học ILA Jumpstart

GƯƠNG MẶT XUẤT SẮC