Chuyện hay của ILA

Chia sẻ của phụ huynh và học sinh thân thiết

LỚP HỌC ĐẦU TIÊN
Chia sẻ của Phụ huynh Nguyễn Mạnh Hoàng
Chia sẻ của Phụ huynh Nguyễn Thị Thanh Phương
Chia sẻ của Phụ huynh Nguyễn Thị Hồng Châu
Chia sẻ của Phụ huynh Nguyễn Văn Cậy
Chia sẻ của Phụ huynh Nguyễn Thị Tuyết Sương
Chia sẻ của Phụ huynh Tiêu Kim Yến
Chia sẻ của Phụ huynh Đỗ Thị Phương Hoài
Chia sẻ của Phụ huynh Ngô Thị Hồng Yến
Chia sẻ của Phụ huynh Lê Thị Ánh
Chia sẻ của Phụ huynh Nguyễn Thị Xuân
Chia sẻ của phụ huynh Trần Hoàng Long
Chia sẻ của Phụ huynh Lương Gia Lợi - mẹ bé Lê Ân Na
CHIA SẺ CỦA CHỊ QUÁCH THỊ BÉ TƯ
CHIA SẺ CỦA CHỊ ĐẶNG THỊ TUYẾT LAN
CHIA SẺ CỦA CHỊ TUYẾT NHUNG
CHIA SẺ CỦA CHỊ TRƯƠNG THỊ HỒNG MINH
CHIA SẺ CỦA CHỊ PHẠM THỊ NGỌC ĐIỆP
CHIA SẺ CỦA CHỊ PHẠM THỊ HỒNG VỸ
CHIA SẺ CỦA ANH TRẦN KINH THÀNH
CHIA SẺ CỦA CHÚ LÊ VĂN BÉ
CHIA SẺ CỦA CHỊ TRẦN QUẾ ANH
Chia sẻ của Chị Hoàng Ngọc Vy
Chia sẻ của Chị Trương Thị Hồng Cẩm
Chia sẻ của Anh Bùi Đức Chính
Chia sẻ của Anh Dương Tất Thành
Chia sẻ của Chị Nguyễn Trí Kim Phụng
Chia sẻ của Chị Tống Thị Hà Anh
Chia sẻ của Chị Hà Thiên Thanh
Chia sẻ của Chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
Chia sẻ của Chị Nguyễn Thị Thuấn
Đăng ký tư vấn