Cấu trúc asked + gì? Các công thức và bài tập áp dụng

cấu trúc asked

Tác giả: Huynh Suong

Cấu trúc asked thường dùng để chuyển câu nói trực tiếp thành gián tiếp. Nếu bạn vẫn còn bối rối chưa rõ asked + gì, asked to V hay Ving thì hãy cùng ILA ôn tập các công thức asked và thực hành làm bài tập nhé!

Cấu trúc asked + gì? Ask to V hay Ving?

Ask là một động từ dùng để hỏi, đề nghị hay yêu cầu điều gì đó với ai. Bạn dùng cấu trúc asked khi muốn tường thuật lại câu hỏi một cách gián tiếp.

1. Asked + gì?

a. Cấu trúc asked sb dạng câu hỏi Yes/No question:

S + asked / asked (sb) / wondered / wanted to know + if / whether + clause

Ví dụ:

She asked: “Do you like cooking?”

→ He asked me if / whether I liked cooking. (Cô ấy hỏi tôi có thích nấu ăn không.)

b. Cấu trúc asked với dạng câu hỏi Wh-question

S + asked / asked sb / wondered / wanted to know + clause

Asked + gì? Với dạng câu hỏi Wh-questions, sau asked là một mệnh đề.

Ví dụ:

She asked: “What is your name?”

→ She asked me what my name was. (Cô ấy hỏi tôi tên gì.)

c. Cấu trúc asked ở dạng câu mệnh lệnh

S + asked / told / advised / ordered / wanted / warned + sb + (not) + to V-inf

Nếu bạn vẫn chưa rõ sau asked to V hay Ving thì với dạng câu mệnh lệnh ở trên, sau asked là một động từ to-V nhé.

Ví dụ:

My mom asked: “Turn off the light, please”.

→ My mom asked me to turn off the light. (Mẹ yêu cầu tôi tắt điện.)

2. Các cấu trúc asked khác

• Hẹn hò, rủ rê ai đi chơi: asked + sb + to go out on a date

• Hỏi thăm sức khỏe: asked + after + sb

• Yêu cầu đề nghị: asked + sb + to do something

• Xin đi nhờ xe: asked + sb + for a lift

>>> Tìm hiểu thêm: A-Z về câu mệnh lệnh trong tiếng Anh và cách sử dụng hiệu quả

Các công thức gián tiếp của cấu trúc asked 

Ask là một động từ trong tiếng Anh, dùng để hỏi, yêu cầu hoặc đề nghị điều gì đó với ai. Quá khứ của ask sẽ được thêm ed vào cuối từ. Asked là quá khứ cột 2 và cột 3 của động từ nguyên mẫu ask. Bạn có thể dùng các công thức của cấu trúc asked để tường thuật lại câu hỏi một cách gián tiếp.

Khi sử dụng cấu trúc asked, bạn nên chú ý lùi thì và thay đổi một số trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn theo quy tắc chuyển đổi câu trực tiếp, gián tiếp (reported speech). Sau đây là các công thức viết câu gián tiếp mà bạn nên ghi nhớ khi học cấu trúc asked.

1. Cấu trúc asked dạng câu hỏi Yes/No question

Trong số các dạng câu hỏi trong tiếng Anh, Yes/No question là một trong những dạng câu hỏi cơ bản nhất. Công thức cấu trúc asked ở dạng câu hỏi Yes/No question được khái quát như sau:

S + asked / asked (sb) / wondered / wanted to know + if / whether + clause

Ví dụ:

• She asked: “Do you like playing baseball?”

She asked me if / whether I liked playing baseball.

(Cô ấy hỏi tôi liệu tôi có thích chơi bóng chày không)

• My classmate asked: “Have you learned History”

My classmate asked me if / whether I had learned History.

(Bạn cùng lớp hỏi tôi liệu tôi đã học môn Lịch sử chưa)

• Hebe asked: “Do you like basketball?”

Hebe asked me if / whether I liked basketball.

(Hebe hỏi liệu tôi có thích bóng rổ không)

• My friend asked me: “Have you finished your homework yet?”

My friend asked me if / whether I had finished my homework yet.

(Bạn tôi hỏi liệu tôi đã hoàn thành hết bài tập về nhà chưa)

Lưu ý: Đối với trường hợp có cụm từ “or not” trong câu nói trực tiếp, bạn bắt buộc dùng “whether” thay vì “if” khi chuyển sang gián tiếp.

Ví dụ:

• He asked: “Can Ella swim or not?”

He asked me whether Ella could swim or not.

(Anh ấy hỏi liệu Ella có thể bơi hay không)

2. Cấu trúc asked ở dạng câu hỏi Wh-question

cấu trúc asked

Cấu trúc câu tiếng Anh của dạng câu hỏi Wh-questions bắt đầu bằng Wh- (What, Where, When, Which, Why,…). Công thức cấu trúc asked ở dạng câu hỏi Wh-question:

S + asked / asked sb / wondered / wanted to know + clause

Ở dạng câu hỏi Wh-questions, sau asked là một mệnh đề.

Ví dụ:

• My friend asked: “What are you doing?”

My friend asked me what I was doing.

(Bạn tôi hỏi tôi đang làm gì đó)

• My sister asked: “Where do you hang the bag?”

My sister asked me where I hung the bag.

(Chị tôi hỏi tôi đã treo cái túi ở đâu)

>>> Tìm hiểu thêm: Cách đặt câu hỏi Wh trong tiếng Anh và mẫu câu thông dụng

3. Cấu trúc asked ở dạng câu mệnh lệnh

động từ tiếng anh

Có thể bạn sẽ thắc mắc ở dạng câu mệnh lệnh thì sau asked là gì hay cấu trúc asked + gì. Cấu trúc asked ở dạng này có công thức như sau:

S + asked / told / advised / ordered / wanted / warned + sb + (not) + to V-inf

Nếu bạn vẫn chưa rõ sau asked là to-V hay V-ing, thì trong công thức asked ở dạng câu mệnh lệnh ở trên, sau asked là một động từ to-V nhé.

Ví dụ:

• She said: “Stand up, please!”

She asked me to stand up.

(Cô ấy yêu cầu tôi đứng dậy)

• My dad asked: “Turn off the light, please”.

My dad asked me to turn off the light.

(Bố yêu cầu tôi tắt điện).

>>> Tìm hiểu thêm: A-Z về câu mệnh lệnh trong tiếng Anh và cách sử dụng hiệu quả

Một số công thức asked khác 

ngữ pháp tiếng Anh

Ngoài việc sử dụng để viết lại câu gián tiếp, cấu trúc asked còn được dùng trong các trường hợp sau:

1. Hẹn hò, rủ rê

asked + sb + to go out on a date: Hẹn hò, rủ rê ai đi chơi

Ví dụ: Linda asked me to go out yesterday, but I was busy. (Linda rủ tôi đi chơi hôm qua nhưng tôi bận)

2. Hỏi thăm sức khỏe

asked + after + sb: Hỏi thăm sức khỏe ai đó

Ví dụ: He asked after my grandmother. (Anh ấy hỏi thăm sức khỏe bà tôi)

3. Yêu cầu, đề nghị

asked + sb + to do something: Yêu cầu, đề nghị ai đó làm gì

Ví dụ: She asked me to fix the clock. (Cô ấy yêu cầu tôi sửa cái đồng hồ)

4. Xin đi nhờ xe 

asked + sb + for a lift: Xin đi nhờ xe ai đó

Ví dụ: I was driving, a girl asked me for a lift. (Khi tôi đang chạy xe thì một cô gái đã xin đi nhờ xe)

>>> Tìm hiểu thêm: Biết cách dùng cấu trúc nhờ vả cũng là một nghệ thuật

Bài tập cấu trúc asked có đáp án

cấu trúc asked

Sau khi hệ thống lại các công thức của cấu trúc asked, bạn hãy thực hành ngay với các bài tập sau đây để học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả hơn nhé.

Bài 1: Viết lại câu theo gợi ý

1. “Where is my umbrella?” she asked.

→ She asked …………………………………

2. “How are you?” Martin asked us.

→ Martin asked us…………………………………

3. He asked, “Do I have to do it?”

→ He asked…………………………………

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

→ The mother asked her daughter…………………………………

5. “Which dress do you like best?” she asked her boyfriend.

→ She asked her boyfriend…………………………………

6. “How do you know that?” she asked me.

→ She asked me…………………………………

7. “Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me.

→ My friend asked me…………………………………

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp 11 cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

câu tiếng anh

Bài 2: Viết lại câu gián tiếp với công thức asked

1. What is your name? → She asked him…………………………………

2. Where do you live? → She asked him…………………………………

3. What do you do for a living? → She asked him…………………………………

4. What time do you wake up? → She asked him…………………………………

5. Do you have a shower every morning? → She asked him…………………………………

6. Where did you go last weekend? → She asked him…………………………………

7. Why did you go there? → She asked him…………………………………

8. Did you enjoy going there? → She asked him…………………………………

9. Where are you going next weekend? → She asked him…………………………………

10. Will you be with your friends? → She asked him…………………………………

11. Can you take me with you? → She asked him…………………………………

12. What will the weather be like? → She asked him…………………………………

13. How are we going to get there? → She asked him…………………………………

14. Shall we take anything to eat? → She asked him…………………………………

15. What do you want me to bring? → She asked him…………………………………

16. Where are we going to spend the night? → She asked him…………………………………

17. Shall I take clean blankets? → She asked him…………………………………

18. Can I invite a friend of mine? → She asked him…………………………………

19. Are you sure? → She asked him…………………………………

20. What time shall we get back? → She asked him…………………………………

Bài 3: Dùng cấu trúc asked chuyển sang câu gián tiếp

1. Christopher: “Do you want to dance?”

Christopher asked me…………………………………

2. Mark: “Has John arrived?”

Mark asked me…………………………………

3. Ronald: “Where does Maria park her car?”

Ronald asked me…………………………………

4. Elisabeth: “Did you watch the latest film?”

Elisabeth asked me…………………………………

5. Andrew: “Will Mandy have lunch with Sue?”

Andrew asked me…………………………………

6. Justin: “What are you doing?”

Justin asked me…………………………………

7. Anne: “Must I do the shopping?”

Anne asked…………………………………

8. Peter asked me, “Did you go to the cinema yesterday?”

Peter asked me…………………………………

9. She asked me, “Have you ever been in Spain?”

She asked me…………………………………

10. Eve asked him, “What can I do for you?”

Eve asked him…………………………………

11. He asked her, “Do you know the right way?”

He asked her…………………………………

12. Ann asked them, “Are you driving to London this weekend?”

Ann asked them…………………………………

13. They asked me, “What’s the time?”

They asked me…………………………………

14. He asked, “Who was looking for the lost Englishmen?”

He asked…………………………………

15. She asked, “When has Carol lost her last match?”

She asked…………………………………

bài tập

Đáp án bài tập cấu trúc asked

Bài 1

1. She asked where her umbrella was.

2. Martin asked us how we were.

3. He asked if he had to do it.

4. The mother asked her daughter where she had been.

5. She asked her boyfriend which dress he liked best.

6. She asked me how I knew that.

7. My friend asked me if Caron had talked to Kevin.

Bài 2

1. She asked him what his name was.

2. She asked him where he lived.

3. She asked him what he did for a living.

4. She asked him when he woke up.

5. She asked him if/whether he had a shower every morning.

6. She asked him where he had gone the previous weekend/the weekend before.

7. She asked him why he had gone there

8. She asked him if/whether he had enjoyed going there.

9. She asked him where he was going the next weekend/the following weekend.

10. She asked him if/whether he would be with his friends.

11. She asked him if/whether he could take her with him.

12. She asked him what the weather would be like.

13. She asked him how they were going to get there.

14. She asked him if/whether they should take anything to eat.

15. She asked him what he wanted her to bring.

16. She asked him where they were going to spend the night.

17. She asked him if/whether she should take clean blankets.

18. She asked him if/whether she could invite a friend of her.

19. She asked him if/whether he was sure.

20. She asked him what time they should get back.

đáp án

Bài 3

1. Christopher asked me if I wanted to dance.

2. Mark asked me if John had arrived.

3. Ronald asked me where Maria parked her car.

4. Elisabeth asked me if I had watched the latest film.

5. Andrew asked me if Mandy would have lunch with Sue.

6. Justin asked me what I was doing.

7. Anne asked if she had to do the shopping.

8. Peter asked me if I had gone to the cinema the day before.

9. She asked me if I had ever been to Spain.

10. Eve asked him what she could do for him.

11. He asked her if she knew the right way.

12. Ann asked them if they were driving to London that weekend.

13. They asked me what the time was.

14. He asked who had been looking for the lost Englishmen.

15. She asked when Carol had lost her last match.

Trên đây là tổng hợp các công thức của cấu trúc asked và bài tập có đáp án. Khi dùng thành thạo cấu trúc này, bạn sẽ dễ dàng hơn khi chuyển đổi các câu gián tiếp. Rất mong những kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tiếng Anh!

Nguồn tham khảo

1. Asked– Ngày cập nhật: 13-9-2023

2. Asked – Ngày cập nhật: 13-9-2023

location map