Cấu trúc because of: Cách dùng because, because of và bài tập ứng dụng

Cấu trúc because of

Tác giả: Duong Trang

Cấu trúc because of là một trong những cấu trúc ngữ pháp căn bản mà người học tiếng Anh cần hiểu rõ. ILA mách bạn tìm hiểu chi tiết cách sử dụng because, because of, cách phân biệt because và because of và thực hành với một số bài tập cơ bản.

Cấu trúc và cách phân biệt because, because of

1. Cấu trúc because of là gì?

Because of là một giới từ mang ý nghĩa “là kết quả của”. Because of + gì được dùng khi muốn diễn đạt bởi vì một điều gì đó.

a. Cấu trúc Because of + noun

Ví dụ:

She missed the meeting because of traffic. (Cô ấy lỡ cuộc họp vì tắc đường.)

b. Cấu trúc Because of + pronoun (you, me, him…)

Ví dụ:

He moved to London because of her. (Anh ấy chuyển đến London vì cô ấy.)

c. Because of + V-ing

Ví dụ:

We were tired because of swimming. (Chúng tôi mệt mỏi vì bơi lội.)

2. Phân biệt cách dùng because và because of

Sau because of là gì? Bởi vì because of là một giới từ nên liền sau nó sẽ là danh từ hoặc đại từ hoặc cụm danh động từ. Còn because là một liên từ phụ thuộc nên nó là một mệnh đề hoàn chỉnh (gồm có cả chủ ngữ và vị ngữ).

Ví dụ:

• Our trip was cancelled because the weather was bad. (Chuyến đi của chúng tôi đã bị huỷ bởi vì thời tiết xấu.)

• Our trip was cancelled because of bad weather. (Chuyến đi của chúng tôi đã bị huỷ vì thời tiết xấu.)

• She’s very happy because she got a high score. (Cô ấy rất vui vì cô ấy được điểm cao.)

• She’s very happy because of her high score. (Cô ấy rất vui vì điểm cao của cô ấy.)

Để có thể nắm rõ cấu trúc because, because of thành thạo, bạn hãy luyện tập thêm bài tập because và because of có kèm theo đáp án ở cuối bài viết này nhé!

>>> Tìm hiểu thêm: Các từ nối trong tiếng Anh để bạn diễn đạt ý tưởng tốt hơn

Cấu trúc because of & cách dùng because of 

Trước hết hãy cùng khám phá ý nghĩa và cách sử dụng của cấu trúc because of. Because of + gì? Sau because of là gì? Because of đi với gì?

1. Because of là một giới từ có nghĩa là “là kết quả của”

Because of được dùng như một cụm từ nối mang tính quan hệ – nhân quả. Sau because of phải là một danh từ (noun) hoặc đại từ (pronoun) hoặc cụm danh động từ (động từ thêm đuôi “ing” = V-ing).

a. Because of + noun

• He argued with me because of the broken key (the broken toy = noun) (Anh ấy cãi nhau với tôi vì chiếc chìa khóa bị hỏng.)

b. Cấu trúc Because of + pronoun (you, me, him…)

• He moved to London because of her. (her = pronoun). (Anh chuyển đến London vì cô ấy.)

c. Because of + V-ing

• Because of being late, I was not allowed to enter the examination room. (being late = V-ing) (Vì đến muộn nên tôi không được vào phòng thi.)

là kết quả của

2. Mệnh đề nguyên nhân chứa “because of” có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu

• Because of her boyfriend, she moved to Paris. (Vì bạn trai, cô ấy chuyển đến Paris.)

• I like you because of your smartness. (Tôi thích bạn vì sự thông minh của bạn.)

3. Bạn có thể sử dụng cấu trúc “because of” thay cho “on account for”, “as a result of” và “due to” nhưng bạn cần lưu ý:

Sau động từ “to be”, sử dụng “due to” thay cho “because of”: The accident was due to the heavy rain. (Vụ tai nạn xảy ra do trời mưa to).

Hoặc dùng “as result of” để nhấn mạnh hậu quả của hành động hoặc sự vật, sự việc: He was blinded as a result of a terrible accident. (Anh ta bị mù do hậu quả của một tai nạn khủng khiếp.)

>>> Tìm hiểu thêm: A-Z về cấu trúc If only, cách sử dụng và bài tập có đáp án

Phân biệt because và because of

Phân biệt because và because of

Dù đã có định nghĩa về cấu trúc because of ở trên, nhưng chắc hẳn bạn sẽ gặp bối rối khi xác định cách dùng because và because of. Khi nào dùng because of? Khi nào dùng because?

Trong khi because of là một giới từ, liền sau nó là danh từ hoặc đại từ hoặc cụm danh động từ thì because là một liên từ phụ thuộc, liền sau nó là một mệnh đề hoàn chỉnh (gồm có cả S chủ ngữ và vị ngữ). Because được dùng để giới thiệu mệnh đề nguyên nhân và lý do. Điều này có nghĩa là mệnh đề mà nó giới thiệu là một mệnh đề phụ. Mệnh đề này cần một mệnh đề chính để làm cho câu hoàn chỉnh. Chúng ta sử dụng dấu phẩy khi mệnh đề phụ đứng trước mệnh đề chính. Bạn cùng xem một số ví dụ dưới đây để phân biệt because và because of.

• My children went to bed at 9 p.m because they were so tired. (Các con tôi đi ngủ lúc 9 giờ tối vì chúng rất mệt.)

• My children went to bed at 9 p.m because of their tiredness. (Con tôi đi ngủ lúc 9 giờ tối vì mệt.)

• I went to the doctor because I got a headache. (Tôi đã đi đến bác sĩ vì tôi bị đau đầu.)

• I went to the doctor because of my headache. (Tôi đã đi đến bác sĩ vì chứng đau đầu của tôi.)

• I’m very happy because I got a high score. (Tôi rất vui vì tôi được điểm cao.)

• I’m very happy because of my high score. (Tôi rất vui vì điểm cao của tôi.)

>>> Tìm hiểu thêm: Giải đáp thắc mắc trước giới từ là gì để sử dụng cho đúng

Cách chuyển từ because sang because of

Cách chuyển từ because sang because of

Học cấu trúc because of, nhất định bạn cần biết cách chuyển từ because sang because of bằng những kỹ thuật biến mệnh đề phía sau thành một danh từ, cụm danh từ hay danh động từ.

1. Nếu 2 mệnh đề có chủ ngữ giống nhau, hãy bỏ chủ ngữ ở cấu trúc because và chuyển động từ thành danh động từ V-ing

• My friend passed the exam because she studied hard (Bạn tôi đã qua kỳ thi vì cô ấy học hành chăm chỉ) => My friend passed the exam because of studying hard.

2. Nếu tân ngữ trong mệnh đề chứa because là một danh từ, hãy bỏ S chủ ngữ đi và sử dụng danh từ

• Because there was a heavy traffic jam, I went to the office late. (Vì tắc đường nên tôi đến văn phòng muộn) => Because of the heavy traffic jam, I went to the office late.

3. Nếu mệnh đề chứa because có tính từ, hãy đưa tính từ lên trước danh từ để chuyển thành cụm danh từ sau because of

• I visited London many times because the landscape is peaceful. (Tôi đã đến thăm London nhiều lần vì phong cảnh rất yên bình.) => I visited London many times because of the peaceful landscape.

>>> Tìm hiểu thêm: Cung hoàng đạo nào học giỏi tiếng Anh nhất?

4. Chuyển tính từ sang dạng danh từ và sử dụng dạng sở hữu

• Because I was lazy, I failed the exam. (Vì tôi lười nên tôi đã trượt kỳ thi.) => Because of my laziness, I failed the exam

5. Sử dụng “the fact that” để chuyển câu sang cấu trúc because of

• The program is valuable precisely because it meets individual needs. (Chương trình có giá trị vì nó đáp ứng nhu cầu cá nhân)  => The program is valuable precisely because of the fact that it meets individual needs.

Chuyển câu sang cấu trúc because of sẽ làm cho câu của bạn trở nên ngắn gọn hơn. Với những bí kíp trên, có thế bạn đã bắt đầu thích và sẽ sử dụng cấu trúc because of nhiều hơn đấy.

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc In order to: ý nghĩa, cách sử dụng và bài tập có đáp án

Bài tập cấu trúc because of có đáp án

Bài tập cấu trúc because of có đáp án

Đến đây bạn đã hiểu về cấu trúc because of cũng như cách sử dụng because và because of. Thực hành bài tập cấu trúc because of có đáp án dưới đây để ghi nhớ và thành thạo hơn nhé!

Bài tập 1: Điền từ đúng “because of” hay “because” vào chỗ trống trong các câu sau

1. My restaurant failed…….  money management

2. My mom bought me a hamburger…….  I’m sick.

3. The air was smoky…….  a wildfire in the nearby forest.

4. He’s misunderstood…….  my bad pronunciation.

5. I exercise a lot…….   it’s healthy.

6. The paint on the outside of my house has really worsened…….  the salt air from the ocean.

7. I go by bus ………it’s raining.

8. He succeeded …….   his hard work.

9. People work …….   they need money.

10. I need a new washing machine…….  mine is broken.

11. I drink a lot of coffee…….  I love its aroma.

12. He proposed to Sara…….  he loves her so much.

13. Everyone left early …….  Tome and Mary had a big argument.

14. I think our employees have worked for a long time…….  they feel respected.

15. I don’t want you to give it up…….  me.

Bài tập 2: Chuyển các câu dưới đây từ cấu trúc “because” sang “because of”

1. Because he winned, he feels more confident.

2. She is delighted because I am here.

3. He married Sarah because he loves her.

4. They were angry because their plans were broken.

5. Because there was a severe storm, my internet went down.

6. I like you because you are smart.

7. I want to go to Rome because it’s warm and beautiful.

8. I don’t like Peter because he is short-tempered.

9. My mother got food poisoning because the chicken was undercooked. fates)

10. My husband doesn’t go to the movies because it’s expensive.

11. We could not reach on time because the traffic was terrible.

12. He lost his job because the economic recession happened.

>>> Tìm hiểu thêm: Cách viết số thứ tự trong tiếng Anh và phân biệt với số đếm

Đáp án 

Đáp án 

Đáp án bài tập 1 cấu trúc because – because of:

1. because of

2. because

3. because of

4. because of

5. because

6. because of

7. because

8. because of

9. because

10. because

11. because

12. because

13. because

14. because

15. because of

Đáp án bài tập 2:

1. Because of his winning, he feels more confident.

2. Because of my presence, she is delighted.

3. Because of his love, he married Sarah.

4. Because of their broken plans, they were angry.

5. Because of the severe storm, my internet went down.

6. I like you because of your smartness.

7. I want to go to Rome because of its warmness and beauty.

8. I don’t like Peter because of his fiery temper.

9. My mother got food poisoning because of the undercooked chicken.

10. My husband doesn’t go to the movies because of its high price.

11. We could not reach on time because of the terrible traffic.

12. He lost his job because of the recession.

Bài viết trên đây đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn cách sử dụng cấu trúc because of. Hy vọng bạn đã hiểu và thực hành để nắm vững hơn nữa cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh này nhé!

>>> Tìm hiểu thêm: 100 động từ bất quy tắc thường gặp và 30 danh từ bất quy tắc thông dụng nhất

Nguồn tham khảo

  1. Because of – Ngày truy cập: 21-7-2023
  2. Because and because of – Ngày truy cập: 21-7-2023
location map