45 bài tập thì quá khứ hoàn thành từ cơ bản đến nâng cao

bài tập

Tác giả: Huynh Dung

Bạn đang học thì quá khứ hoàn thành? Để nắm vững kiến thức, bạn hãy thử sức với các bài tập thì quá khứ hoàn thành từ cơ bản đến nâng cao nhé!

Ôn tập thì quá khứ hoàn thành 

Trước khi bắt tay làm bài tập thì quá khứ hoàn thành, bạn hãy cùng ôn lại những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh liên quan nhé!

Thì quá khứ hoàn thành là gì?

Ôn tập quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành (past perfect) thường dùng để miêu tả một chuỗi hành động/sự kiện đã diễn ra trong quá khứ với các mốc thời gian khác nhau theo trình tự.

Theo đó, hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành, hành động xảy ra sau dùng thì quá khứ đơn.

Ví dụ:

• I didn’t have any money left to pick up a taxi since I had lost my wallet somewhere. (Tôi đã không còn đồng nào để bắt taxi bởi vì bị mất ví ở đâu đó.)

• The cat had been trapped for a long time before I came. (Chú mèo đã bị bắt nhốt một thời gian dài trước khi tôi đến.)

• Had some rats stolen the food when I was not at home? (Có phải lũ chuột đã trộm đồ ăn khi tôi không ở nhà?)

>>> Tìm hiểu thêm: Các thì trong tiếng Anh: Dấu hiệu nhận biết và công thức

Công thức thì quá khứ hoàn thành

Chia động từ to work

Câu chủ động Câu bị động Câu hỏi
S + had(not) + V3/ed +… S + had + been + V3/ed + … Had + S + V3/ed + …

Wh-question + had + S + V3/ed…?

I had revised the lessons carefully before the exam began.

(Tôi đã ôn bài rất kỹ trước khi kỳ thi bắt đầu.)

The forest had been damaged heavily after the wildfire happened.

(Rừng cây đã bị phá hủy nặng nề sau đám cháy.)

Had Alice carried all her textbooks when the school bus arrived?

(Liệu Alice có mang kịp tất cả sách giáo khoa khi xe bus trường đến?)

My father adopted that cat after I had left our house.

(Bố tôi đã nhận nuôi chú mèo đó sau khi tôi rời khỏi nhà.)

The grilled chicken had been eaten by a cat when John returned home.

(Con gà nướng đã bị mèo ăn khi John về nhà.)

What had happened to that family after I left the town?

(Chuyện gì đã xảy ra với gia đình đó sau khi tôi rời khỏi thị trấn vậy?)

>>> Tìm hiểu thêm: Cách học ngữ pháp tiếng Anh ghi nhớ nhanh và ngấm lâu

Bài tập thì quá khứ hoàn thành

bài tập

Theo kinh nghiệm học tiếng Anh, bài tập sẽ giúp bạn “hâm nóng” kiến thức hiệu quả ngay sau khi học. Bạn hãy cùng ILA vận dụng ngay vào các bài tập thì quá khứ hoàn thành (có đáp án) từ cơ bản và nâng cao dưới đây nhé!

Bài tập thì quá khứ hoàn thành cơ bản

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (chia động từ phù hợp)

1. The Bus (leave) ________ by the time I got to the bus station.

2. I discovered that the house’s key (leave) ________ at Alice’s place.

3. The thief (steal) ________ two diamonds – reported by the policeman.

4. My mom (confess) ________ that she (forget) my birthday.

5. The house (damage) ________ heavily after the previous owner (abandon) it.

6. The neighbor (break) ________ John’s car after they (have) an argument.

7. The horse (refuse) ________ to eat after its owner (pass away).

8. Alice (lose) ________ her direction before Jack came.

9. Their parents (travel) ________ to Indonesia when they (return) home.

10. I (buy the tickets) ________ before I came to the cinema.

11. I asked Alice how many novels she (read) ________ last month.

12. I know that I (see) ________ that actress somewhere before.

13. My father admitted that he (sell) ________ my bicycle after I (come) ________ to my school.

14. The students organized a cheer-up party after they (pass) ________ all the exams.

15. you (prepare) ________ the pijama before you came here?

16. What (happen) ________ to you after I (leave)________ ?

17. My flowers (damage) ________ after that little boy (play) with them.

18. The band (disband) ________ after that scandal (happen) ________.

19. When Alyssa came, her favorite cake (sell)________.

20. Before I (leave) ________ home for college, my mom (give) ________ me many gifts.

21. Which book you (borrow) ________ when you came to that library?

22. I (buy) many clothes before I (come) ________ to the beach.

23. The dormitory (renovate) ________ before the students (return) ________ from their vacation.

24. The dogs (adopt) before I (come) ________.

25. They marry as soon as they (graduate) ________.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp tất cả cách chia động từ trong tiếng Anh

Bài tập thì quá khứ hoàn thành nâng cao

bài tập nâng cao thì quá khứ hoàn thành

Bài 1: Viết lại câu dựa theo tình huống

A: I didn’t passed the exam

B: Why? ________(1)________? (You / revise / before / lessons)

A: John wasn’t surprised when he saw Alice at the airport.

B: Oh, really? _______(2)_________? (He / already / know / it)

A: The police officer stated that they had not found any evidence to prove his innocence.

B: I can’t believe it! _______(3)_________? (He / hire / any lawyer)

A: My sister refused to go with me yesterday.

B: Why? _______(4)_________? (She / know / the party)

A: John’s house was damaged heavily!

B: Oh my god! _______(5)_________? (What / happen / his house)

A: I was so exhausted when I went to school!

B: _______(6)_________? (What / you / eat / before that)

A: I got lost on my way to your office!

B: _______(7)_________? (My secretary / not tell / you / the way)

A: I saw Jessica for the first time at your birthday party last Sunday.

B: Oh, really? ________(8)________? (You / not meet / Jane / the office)

A: I bought the tickets for our flights!

B: Wow! ________(9)________? (You / buy / online)

A: Emily bought her new house!

B: Really? _______(10)_________? (What / she / do / gain / money / for that)

A: Yesterday, I decided to reject Jack’s suggestion for our vacation

B: Why? _______(11)_________? (You / plan / to do that / him)

A: At the end, my mother chose to buy that dress.

B : Why? ________(12)________? (She | plan | buy | a coat)

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc câu trong tiếng Anh thông dụng và đầy đủ nhất

Bài 2: Điền và chia động từ còn thiếu vào chỗ trống

làm bài tập tiếng Anh

Bạn hãy điền và chia động từ vào chỗ trống trong đoạn hội thoại bên dưới với các động từ được gợi ý trong khung. Mỗi động từ chỉ có thể sử dụng một lần.

Never be Eat Not buy Never meet  Not eat Play Not drink Not have finish

A: Did you enjoy the year-end party?

B: Huh, I don’t think so! I ____(1)____ to such a party before. It was not organized well.

A: What happened?

B: Well, when I arrived at the party, they ____(2)____ all the fried-chicken. There was nothing left for me.

A: ___(3)_____ enough fried-chicken for everyone?

B: Unfortunately, they hadn’t. The party was full of people I _____(4)____ before.

A: I am so sad about that! You were hungry when participating in the party!

B: Yes! I was pretty hungry. I ____(5)____ anything before I left home.

A: Did you dance?

B: No, I didn’t. The DJ ___(6)_____ a couple of songs which were not my type.

A: What did you do then?

B: Well, luckily, they ____(7)____ all the wine before I came. I had two glasses of champagne and then went home.

A: Hold on, you told me you had anything to eat. You must have gotten drunk!

B: Haha, when I ___(8)_____ the second glass, I felt dizzy and could find the way out of the party!

Đáp án thì quá khứ hoàn thành

Đáp án thì quá khứ hoàn thành

Đáp án bài tập thì quá khứ hoàn thành cơ bản

1. The Bus had left by the time I got to the bus station.

2. I discovered that the house’s key had been left at Alice’s place.

3. The thief had stolen two diamonds – reported by the policeman.

4. My mom confessed that she had forgotten my birthday.

5. The house was damaged heavily after the previous owner had abandoned it.

6. The neighbor broke John’s car after they had had an argument.

7. The horse refused to eat after its owner had passed away.

8. Alice had lost her direction before Jack came.

9. Their parents had traveled to Indonesia when they returned home.

10. I had bought the tickets before I came to the cinema.

11I asked Alice how many novels she had read last month.

12I know that I had seen that actress somewhere before.

13. My father admitted that he sold my bicycle after I had gone to my school.

14. The students organized a cheer-up party after they had passed all the exams.

15. Had you prepared the pajama before you came here?

16. What happened to you after I had left?

17. My flowers were damaged after that little boy had played with them.

18. The band was disbanded after that scandal had happened

19. When Alyssa came, her favorite cake had been sold.

20. Before I left home for college, my mom had given me many gifts.

21. Which book had you borrowed when you came to that library?

22. I had bought many clothes before I came to the beach.

23. The dormitory had been renovated before the students returned from their vacation.

24. The dogs had been adopted before I came.

25. They married as soon as they had graduated.

Đáp án bài tập thì quá khứ hoàn thành nâng cao

Đáp án bài tập thì quá khứ hoàn thành cơ bản và nâng cao

Bài 1

1. Had you revised all the lessons before that?

2. Had he already known it?

3. Had he hired any lawyer?

4. Had she known about the party?

5. What had happened to his house?

6. What had you eaten before that?

7. Hadn’t my secretary told you the way?

8. Hadn’t you met Jane in the office?

9. Had you bought them online?

10. What had she done to gain money for that?

11. You had planned to do that with him!

12. Had she planned to buy a coat?

Bài 2

1. had never been

2. had eaten

3. Hadn’t they bought

4. had never met before.

5. hadn’t eaten

6. had played

7. hadn’t drunk

8. had finished

Vậy là bạn vừa chinh phục 45 câu bài tập thì quá khứ hoàn thành từ cơ bản đến nâng cao rồi đấy! Bạn cũng nhớ áp dụng ngay vào các bài thực hành luyện viết tiếng Anhnói tiếng Anh để giao tiếp thông thạo như người bản xứ nhé.

>>> Tìm hiểu thêm: Bật mí cách học tiếng Anh giỏi 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết

Nguồn tham khảo

  1. Past Perfect Tense: How to Use It, With Examples – Ngày cập nhật: 19-09-2023
  2. Past perfect simple (I had worked) – Ngày cập nhật: 19-09-2023
  3. Past perfect simple with time expressions – Ngày cập nhật: 19-09-2023
location map