Cấu trúc đảo ngữ (inversion) và bài tập áp dụng

cấu trúc đảo ngữ

Tác giả: Huynh Suong

Cấu trúc đảo ngữ (inversion) là kiến thức ngữ pháp quan trọng và rất hay gặp trong các kỳ thi. Hãy cùng tìm hiểu các công thức đảo ngữ phổ biến trong tiếng Anh nhé!

Đảo ngữ (inversion) trong tiếng Anh 

Đảo ngữ (inversion) trong tiếng Anh được hiểu là sự thay đổi vị trí của phó từ (hay còn gọi là trạng từ) và trợ động từ trong câu lên đầu câu, theo sau là chủ ngữ. Cấu trúc đảo ngữ dùng để nhấn mạnh vào hành động, tính chất của chủ ngữ đang nói đến.

• Cấu trúc câu khi chưa đảo ngữ:

Chủ ngữ + Động từ chính + Phó từ

cấu trúc câu

• Cấu trúc đảo ngữ sẽ thay đổi như sau:

Phó từ + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ chính

Ví dụ:
I lost my key yesterday = Yesterday did I lose my key.
(Tôi mất chìa khóa hôm qua.)

• Phó từ: Yesterday
• Trợ động từ quá khứ: Did

He sings beautifully = Beautifully does he sing.
(Anh ấy hát hay.)

• Phó từ: Beautifully
• Trợ động từ hiện tại: Does

>>> Tìm hiểu thêm: Trợ động từ là gì? Cách sử dụng trợ động từ

Các cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh

cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh

Có nhiều cấu trúc đảo ngữ khác nhau trong ngữ pháp tiếng Anh. Dưới đây là một vài cấu trúc đảo ngữ (inversion) hay dùng nhất, từ đơn giản đến phức tạp.

1. Đảo ngữ với trạng từ chỉ tần suất

Thông thường cấu trúc đảo ngữ với các trạng từ chỉ tần suất thường đi cùng các trạng từ mang ý nghĩa phủ định.

Công thức đảo ngữ với trạng từ chỉ tần suất:

Never/ Rarely/ Hardly/ Seldom/ Little/ Ever + Trợ động từ + S + V

Ví dụ:
• She never goes out with strangers = Never does she go out with strangers.
(Cô ấy không bao giờ ra ngoài với người lạ.)

• I hardly study English at night = Hardly do I study English at night.
(Tôi hiếm khi học tiếng Anh vào buổi tối.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc Hardly là gì? Định nghĩa, cách dùng và bài tập tham khảo

2. Đảo ngữ với “No” và “Not any”

Công thức đảo ngữ (inversion):

No/Not any + N + Trợ động từ + S + V

Ví dụ:
• No sneakers shall I buy for you = Not any sneakers shall I buy for you.
(Tôi sẽ không mua cho bạn đôi giày thể thao nào nữa)

• Not any chances will we work together in the future.
(Chúng ta sẽ không có cơ hội làm việc cùng nhau trong tương lai nữa).

3. Đảo ngữ với các cụm từ phủ định “No”

Muốn vận dụng cấu trúc đảo ngữ trong trường hợp này, bạn cần nắm các cụm từ vựng tiếng Anh mang nghĩa phủ định có “No” như:

At no time: Chưa từng bao giờ.

In no way: Không còn cách nào.

On no condition: Tuyệt đối không.

On no account = For no reasons: Không có bất cứ lý do gì.

Under/In no circumstances: Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.

No longer: Không còn nữa.

No where: Không một nơi nào.

Công thức đảo ngữ (inversion) với các cụm từ phủ định có “No”

Cụm từ phủ định + trợ động từ + S + V

Ví dụ:
• We can’t go to the bus stop in time = In no way can we go to the bus stop in time.
(Không có cách nào để đến trạm xe buýt đúng giờ).

• She didn’t have to do like that = On no account did you do like that.
(Không vì bất cứ lý do gì mà bạn phải làm như thế).

• Leaving home is always a bad idea = In no circumstances should you leave home.
(Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nên rời khỏi nhà).

• She never goes out with strangers = At no time does she go out with strangers.
(Không bao giờ cô ấy ra ngoài với người lạ)

• This village grows the best corns = No where can you grow corns as good as in this village.
(Không một nơi nào có thể trồng bắp ngon như ở đây).

>>> Tìm hiểu thêm: 12 cách học thuộc từ vựng tiếng Anh nhanh và ghi nhớ lâu

4. Cấu trúc đảo ngữ “No sooner … than”

cấu trúc câu đảo ngữ

Công thức đảo ngữ với cấu trúc “No sooner…than”:

No sooner + trợ động từ + S + V + than + S + V (Không bao lâu sau khi….thì…)

Ví dụ:
• No sooner did I meet her than she started eating dinner with him.
(Không bao lâu sau khi tôi gặp cô ấy thì cô ấy ăn tối với anh ấy).

• No sooner did we leave home than the letter was delivered.
(Không bao lâu sau khi chúng tôi rời khỏi nhà thì lá thư được chuyển đến).

5. Đảo ngữ với “Such” và “So…that”

Cấu trúc đảo ngữ (inversion) với Such và So…that được khái quát dưới công thức sau:

Such + tính từ + N + that + S + V
So + tính/trạng từ + trợ động từ + N + that + S + V

Ví dụ:
Such a beautiful song that I have listened many times = So beautiful is this song that I have listened many times. (Bài hát này hay đến nỗi tôi đã nghe nó nhiều lần).

6. Cấu trúc đảo ngữ với “Not only … but also”

Công thức đảo ngữ với “Not only…but also”:

Not only + Trợ động từ + S + V but S also V (Không chỉ…mà còn…)

Ví dụ:

• Not only is she beautiful but also intelligent.
(Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh).

• Not only is he nice but he also plays football well.
(Không chỉ tốt bụng mà anh ấy còn chơi đá bóng rất giỏi).

>>> Tìm hiểu thêm: Nắm vững cách sử dụng cấu trúc Not only, but also trong tiếng Anh

7. Cấu trúc đảo ngữ với “until/ till”

Công thức đảo ngữ (inversion) với giới từ chỉ thời gian until:

Not until/ till + (S+V) time + Trợ động từ + S + V (cho đến khi …thì mới…)

Ví dụ:
• Not until 12pm did I finish my homework.
(Đến 12 giờ tôi mới hoàn thành xong bài tập).

• Not until I helped could she carry the heavy bags.
(Cho đến khi tôi giúp thì cô ấy mới cầm được những chiếc túi nặng đó).

8. Cấu trúc đảo ngữ với “Only”

ngữ pháp

Đảo ngữ Cấu trúc Ví dụ
Only after Only after + N/V-ing (S+V) + trợ động từ + S + V

(Chỉ sau khi…)

Only after lunch can we watch TV together.
(Chỉ sau bữa trưa chúng ta mới có thể xem TV cùng nhau).Only after eating dinner does he go shopping with his friends.
(Chỉ sau khi ăn tối xong cậu ấy mới đi mua sắm với bạn bè).
Only by Only by + N/V-ing + trợ động từ + S + V

(Chỉ bằng cách…)

Only by studying English well can you have a good job.
(Chỉ bằng cách học tốt tiếng Anh thì bạn mới có thể có một công việc tốt.)Only by production can a nation satisfy demands.
(Chỉ bằng cách sản xuất thì một quốc gia mới có thể thỏa mãn các nhu cầu).
Only if Only if +(S+V) + trợ động từ + S + V

(Chỉ khi/ Nếu)

Only if he agrees would she go with me = She would go with me if he agrees.
(Nếu anh ấy đồng ý, cô ấy mới đi với tôi).Only if it isn’t cold can we eat out.
(Chỉ khi trời không lạnh, chúng tôi mới ra ngoài ăn).
Only in this/ that way Only in this/that way + trợ động từ + S + V

(Chỉ bằng cách này/đó)

Only in this way can I study English.
(Chỉ bằng cách này tôi mới học được tiếng Anh).Only in that way will he pass the exam.
(Chỉ bằng cách đó anh ấy mới vượt qua kỳ thi).
Only then Only then + trợ động từ + S + V

(Chỉ đến lúc đó)

Only then did she receive my money.
(Chỉ đến lúc đó cô ấy mới nhận số tiền của tôi).
Only when Only when + (S+V) + trợ động từ + S + V

(Chỉ đến khi)

Only when I met him did he recognize me.
(Chỉ đến khi tôi gặp anh ấy, anh ấy mới nhận ra tôi).Only when you study foreign languages will many opportunities happen.
(Chỉ đến khi bạn học ngoại ngữ, những cơ hội mới mở ra).

9. Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện

Bạn có thể áp dụng công thức đảo ngữ (inversion) trong câu điều kiện loại 1, 2 và 3.

a) Câu điều kiện loại 1

Mệnh đề If = Should S + V

Ví dụ:
• If I leave, I won’t meet her again = Should I leave, I won’t meet her again. (Nếu rời đi, tôi sẽ không gặp lại cô ấy nữa).

• If he has a lot of money, he will help the poor = Should he have a lot of money, he will help the poor. (Nếu anh ấy có nhiều tiền, anh ấy sẽ giúp đỡ những người nghèo).

b) Câu điều kiện loại 2

Mệnh đề If = Were + S + to-V/Were

Ví dụ:
• If I were you, I would help poor people = Were I you, I would help poor people. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ giúp đỡ những người nghèo).

• If I earned more money, I would buy that dress = Were I to earn more money, I would by that dress. (Nếu tôi làm được nhiều tiền hơn, tôi sẽ mua chiếc váy đó).

c) Câu điều kiện loại 3

Mệnh đề If = Had + S + Phân từ (II)

Ví dụ: If Helen had played volleyball yesterday, she would have won = Had Helen played volleyball yesterday, she would have won. (Nếu Helen chơi bóng chuyền hôm qua, có lẽ cô ấy đã thắng).

>>> Tìm hiểu thêm: A-Z về cấu trúc If only, cách sử dụng và bài tập có đáp án

Bài tập cấu trúc đảo ngữ

bài tập

Hãy sử dụng cấu trúc đảo ngữ (inversion) để viết lại các câu sau:

1. You come to realize the significance of the murder only in the last few pages of the book.
Only in the last __________________________________________________

2. The demands of her job are such that she is rarely able to take a holiday.
Such _________________________________________________________

3. The matter could be explained in no other way.
In _____________________________________________________________

4. I have seldom heard such beautiful singing.
Seldom _________________________________________________________

5. Peter didn’t realize that he had lost his keys until he got home.
Not ____________________________________________________________

6. If Mr Chan had been kinder to his employees, his business would not have collapsed.
________________________________________________________________

7. There are no circumstances where audience members may consume alcohol.
Under no circumstances ____________________________________________

8. They started to argue soon after they had got married.
No sooner _______________________________________________________

9. You can’t use my new car at any time.
At no time ______________________________________________________

10. The gang didn’t know that the police had them under surveillance.
Little __________________________________________________________

11. We won’t consider you for the basketball team until you grow up.
Not until _________________________________________________________

12. Nobody has won so many matches for his team since 1994.
Not since ________________________________________________________

13. You will not be allowed to enter the auditorium under any circumstances once the play has started.
Under no circumstances ____________________________________________

14. He would never play in front of a live audience again.
Never ___________________________________________________________

15. Amy had not enjoyed herself so much since she went to the circus as a child.
Not since ________________________________________________________

16. I have never seen such a terrible performance of Hamlet before.
q. Never before ___________________________________________________

17. They only realized the painting had been hung upside down when someone complained at reception.
Only when _______________________________________________________

18. I had been in the room for a few minutes when I realized that everyone was staring at me.
Only after _______________________________________________________

>>> Tìm hiểu thêm: Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất thế giới dành cho bạn

Đáp án bài tập cấu trúc đảo ngữ

đáp án

 

1. Only in the last few pages of the book do you come to realise the significance of the murder.

2. Such are the demands of her job that she is rarely able to take a holiday

3. In no other way could the matter be explained.

4. Seldom have I heard such beautiful singing.

5. Not until he got home did Peter realize that he had lost his keys.

6. Had Mr Chan been kinder to his employees, his business would not have collapsed.

7. Under no circumstances may audience members consume alcohol

8. No sooner had they got married than they started to argue.

9. At no time can you use my new car.

10. Little did the gang know that the police had them under surveillance.

11. Not until you grow up will we consider you for the basketball team.

12. Not since 1994 has anybody won so many matches for his team.

13. Under no circumstances will you be allowed to enter the auditorium once the play has started.

14. Never would he play in front of a live audience again. Never again would he play in front of a live audience.

15. Not since she went to the circus as a child had Amy enjoyed herself so much.

16. Never before have I seen such a terrible performance of Hamlet.

17. Only when someone complained at reception did they realize the painting had been hung upside down.

18. Only after I had been in the room for a few minutes did I realize that everyone was staring at me.

Trên đây là một vài cấu trúc đảo ngữ thông dụng và các bài tập vận dụng. Chúc bạn sẽ nắm vững kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này.

>>> Tìm hiểu thêm: Cách học ngữ pháp tiếng Anh ghi nhớ nhanh và ngấm lâu

Nguồn tham khảo

1. INVERSION – Ngày cập nhật: 07-07-2023

2. What is Inversion? – Ngày cập nhật: 07-07-2023

location map