Làm thế nào để sử dụng đúng cấu trúc either neither?

Cấu trúc either neither trong tiếng anh.

Tác giả: Tran Quyen

Nếu bạn đang học tiếng Anh và vẫn còn hoang mang, nhầm lẫn về cách dùng các cấu trúc either neither thì đừng quá lo lắng. ILA sẽ hướng dẫn bạn cách dùng either và neither khi đứng một mình và khi kết hợp với “or, nor” đúng cách. 

Định nghĩa về cấu trúc either và neither

Either và neither là những lượng từ (quantifiers) thường đứng trước một danh từ hoặc cụm danh từ. Các cấu trúc either neither thường được dùng để nói về những lựa chọn có thể xảy ra giữa hai người hoặc hai vật. 

Either mang nghĩa khẳng định: hoặc là cái này (người này) hoặc là cái kia (người kia).

Các cấu trúc either neither cần biết.

Ví dụ:

• Do you want to meet on Monday or Tuesday? (Bạn muốn chúng ta gặp nhau vào ngày thứ Hai hay thứ Ba?)

→ Either day is good for me. (Ngày nào cũng được.)

• There are two keys here. Which will open the office? (Có hai chiếc chìa khóa ở đây. Chiếc nào sẽ mở được cửa văn phòng?)

→ I believe either key works. (Tôi tin là chiếc nào cũng mở được cửa.)

Ngược lại, neither mang nghĩa phủ định: không phải người này (cái này) và không phải người kia (cái kia).

Neither mang nghĩa phủ định của either.

Ví dụ:

Neither team scored and the game was a draw. (Không đội nào ghi bàn và trận đấu có kết quả hòa. (Đội A không ghi bàn. Đội B không ghi bàn.)

Neither player was allowed to return to the game after the argument. (Không người chơi nào được phép quay lại trò chơi sau cuộc tranh cãi.)

Khi nào dùng cấu trúc either neither?

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa either và neither vì phát âm khá giống nhau và thể hiện nhiều chức năng giống nhau như trạng từ, chỉ định từ, liên từ và đại từ. 

Vậy khi nào có thể dùng cấu trúc either? Khi nào dùng cấu trúc neither?

1. Cấu trúc either neither: Khi là trạng từ

Either là một trạng từ thể hiện sự tương đồng hoặc một sự liên kết:

• I don’t like chocolate ice cream either. (Tôi cũng không thích kem sô cô la.)

Neither thường đứng trước lựa chọn đầu tiên trong hai lựa chọn để chỉ ra rằng những sự việc này không đúng hoặc không xảy ra:

• We can neither confirm nor deny the allegations. (Chúng tôi không thể xác nhận cũng như không thể phủ nhận các cáo buộc.)

2. Cấu trúc either neither: Khi là liên từ

Khi được sử dụng như liên từ, either kết hợp với “or” được dùng để chỉ ra những sự lựa chọn hoặc khả năng có thể xảy ra. Nó cũng có thể được sử dụng để gợi ý rằng có nhiều khả năng hoặc sự so sánh trong câu nói.

Ví dụ:

• I would love to go to either the concert or the party tomorrow night. (Tôi rất muốn đi đến buổi hòa nhạc hoặc buổi tiệc vào tối ngày mai.)

Trong khi đó, neither sẽ theo sau bởi “nor” mang ý nghĩa điều gì đó không đúng về hai hoặc nhiều sự việc, con người hoặc hành động.

Ví dụ:

Neither the concert nor the party interests me. (Cả buổi hòa nhạc lẫn bữa tiệc đều không làm tôi hứng thú.)

3. Cấu trúc either neither: Khi là chỉ định từ

Either đóng vai trò chỉ định từ mang ý nghĩa “một trong hai”, ví dụ:

• There were sequins on either end of the mural. (Có một số hạt kim tuyến ở một trong hai đầu bức tranh.)

Neither đóng vai trò chỉ định từ với ý nghĩa “không phải cái này và cái kia”:

Neither argument is convincing. (Không có lập luận nào thuyết phục cả.)

4. Cấu trúc either neither: Khi làm đại từ

Either khi làm đại từ có nghĩa là “cái này hoặc cái kia” để đề cập đến một trong hai sự lựa chọn hoặc khi nói về một kết quả, lựa chọn tích cực.

Ví dụ:

• You can take either route to get to the park. (Bạn có thể đi theo một trong hai con đường để đến công viên.)

Ngược lại, neither mang ý nghĩa “không phải cái này và cái kia cũng không”.

Ví dụ:

• He couldn’t choose between the routes, so he took neither. (Anh ấy không thể chọn giữa các con đường, vì vậy anh ấy không chọn con đường nào cả.)

Những lưu ý về cấu trúc either và neither.

Cách dùng cấu trúc either

1. Either đứng một mình

Either + Danh từ (số ít)

Either khi đứng một mình nghĩa là “một trong hai”.

Ví dụ:

• Either plan would work. (Một trong hai kế hoạch sẽ hiệu quả.)

Either cũng có thể đứng ở cuối câu phủ định để thể hiện sự đồng tình với ý của người nói.

Ví dụ:

• Ann is not coming tonight. (Tối nay Ann không đến.)

→ Tim isn’t either. (Tim cũng vậy.)

2. Cấu trúc either of

Either of + Danh từ (số nhiều)

Either phải được theo sau bởi “of” khi danh từ là số nhiều.

Ví dụ:

Either of dresses are going to be sold. (Một trong hai chiếc váy sẽ được bán.)

• We’ve been dating for 6 months and I haven’t met either of her parents. (Chúng tôi đã hẹn hò được 6 tháng và tôi chưa gặp bố hoặc mẹ của cô ấy.)

Either of + Đại từ

Either phải được theo sau bởi “of” trước đại từ (pronoun) (you, us, them).

Ví dụ:

• I don’t want either of them. (Tôi không muốn cái nào trong hai cái.)

3. Cấu trúc either …. or….

Cấu trúc either … or được thực hiện như một liên từ để nối hai danh từ/cụm từ/mệnh đề giúp diễn tả sự thay thế hoặc lựa chọn giữa hai đồ vật hoặc hai người.

S + V + either + N1/ O1 + or + N2/ O2

Trong đó:

• S: chủ ngữ

• V: động từ

• N: danh từ

• O: tân ngữ

Ví dụ:

• Mark often has either sandwiches or noodles for breakfast. (Mark thường ăn sáng với sandwich hoặc mỳ.)

• I want to have either milk or juice today. (Tôi muốn uống sữa hoặc nước trái cây hôm nay.)

Either + N1/ O1 + or + N2/ O2 + V

Động từ trong cấu trúc này được chia theo danh từ/tân ngữ thứ hai.

Ví dụ:

• Either my father or my brothers are coming. (Hoặc bố tôi hoặc các anh của tôi đang đến.)

• Either Sam or Jack will pick you up this Sunday. (Sam hoặc Jack sẽ đến đón bạn vào Chủ nhật này.)

>>> Bạn có thể xem thêm: “Gỡ rối tơ vò” với 2 cấu trúc neither nor và either or

cách dùng neither.

Cách dùng cấu trúc neither

1. Neither đứng một mình

Neither + Danh từ (số ít)

Ví dụ:

Neither student did their homework. (Không học sinh nào làm bài tập về nhà.)

• He failed neither project. (Anh ấy không thất bại dự án nào cả.)

Ngoài ra, neither cũng được dùng trong câu trả lời ngắn để chỉ sự đồng tình với ý phủ định của người nói trước đó.

Ví dụ:

A: I don’t like reading books. (Tôi không thích đọc sách.)

B: Neither do I. (Tôi cũng không.)

2. Cấu trúc neither of

Neither of thường dùng trước danh từ số nhiều và đại từ.

Neither of + Danh từ (số nhiều)/ Đại từ (you, us, them)

Ví dụ:

Neither of these books are helpful. (Không cuốn sách nào hữu ích cả.)

Neither of them is married. (Không ai trong số họ đã kết hôn.)

>>> Tìm hiểu thêm: 100 động từ bất quy tắc thường gặp và 30 danh từ bất quy tắc thông dụng nhất

3. Cấu trúc neither … nor…

Neither… nor… được sử dụng như một liên từ kết nối hai danh từ hoặc tân ngữ với ý nghĩa “Cả hai đều không”.

S + V + neither + N1/ O1 + nor + N2/ O2

Neither + N1/ O1 + nor + N2/ O2 + V

Trong đó:

• S: Chủ ngữ

• V: động từ

• N: danh từ

• O: tân ngữ

Bạn lưu ý động từ theo sau neither nor được chia số ít.

Ví dụ:

Neither Kevin nor Philip is gay. (Cả Kevin và Philip đều không phải là gay.)

Neither Ben nor Max will talk to the other. (Cả Ben và Max đều không chịu nói chuyện với nhau.)

Bài tập cấu trúc either neither có đáp án

Sau khi đã hiểu rõ và phân biệt được cách dùng cấu trúc either và neither, bạn hãy thử làm các bài tập sau đây để đánh giá mức độ hiểu bài của mình nhé.

Tổng hợp các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao.

Bài tập cấu trúc either neither 1

Điền either hoặc neither vào các câu sau để hoàn thành câu:

1. A: I don’t like pizza. B: ….. do I

2. David doesn’t live in London and I don’t …..

3. John doesn’t want an ice cream and the children don’t…..

4. Amanda isn’t French and ….. is Lukas

5. She doesn’t have a job at the moment and …… do I.

6. They haven’t eaten breakfast and Jane hasn’t ….

7. She hasn’t studied Latin and …. have I.

8. You won’t go to the party and ……. will Lucy.

9. John isn’t going to the meeting and I’m not ……

10. The weather isn’t good in London and it isn’t good in Scotland…..

Đáp án:

1. Neither

2. Either 

3. Either

4. Neither

5. Neither

6. Either 

7. Neither

8. Neither

9. Either

10. Either

Bài tập cấu trúc either neither 2

Điền vào chỗ trống either … or hoặc neither … nor để hoàn thành câu.

1. I know ….. your brother….. your sister. Can you introduce me to them?

2. You may always choose……. play volleyball with us……. sit on the bench and watch.

3. We can…… eat at the restaurant…….. go home and have dinner there.

4…… your father……your husband can repair your bike. Both of them know how to do it.

5. ……Fred……George is going to do this project. I don’t want them to even start because they are too lazy.

6……..the professor…….his students were in class yesterday. The lecture was canceled.

7. You can……win……lose this game. Everything depends on you.

8. Mr. Richards trusted…….his son………his friends. He thought all of them were lying.

9. I need………your compassion………sympathy. I hope I will cope with everything myself.

10. I didn’t complete the task on time because………my laptop………my tablet turned on. Both were damaged in transit.

11. I will have……..fish……..meat at this restaurant. Both of the dishes are delicious.

12……..Hanna……….Anabelle will help you with preparing food for the party. You can ask any of them.

13……..Angela……..Emma will go with you. They both are too busy with their exams.

14. I will………. send you a message………. call you tonight. The connection will be rather poor there.

15. You can wear……….. a black dress……….. a yellow one. They both look great on you.

Đáp án:

1. Neither … nor

2. Either … or

3. Either … or

4. Either … or

5. Neither … nor

6. Neither … nor

7. Either … or

8. Neither … nor

9. Neither … nor

10. Neither … nor

11. Either … or

12. Either … or

13. Neither … nor

14. Neither … nor

15. Either … or

Cấu trúc either neither trong tiếng Anh được xem là những cấu trúc khó, dễ gây nhầm lẫn cho người đọc. Hy vọng thông tin trên giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng either và neither để có thể tự tin giao tiếp.

Nguồn tham khảo

  1. Either. Ngày truy cập 7/10/2023
  2. Neither. Ngày truy cập 7/10/2023
  3. Neither. Ngày truy cập 7/10/2023
location map