Nhận biết nguyên âm đôi trong tiếng Anh & phát âm chuẩn nhất

Nguyên âm đôi

Tác giả: Nguyen Duy

ILA sẽ giúp bạn nhận biết nguyên âm đôi và cung cấp hướng dẫn về cách phát âm chúng một cách chính xác nhất. Hãy cùng ILA tìm hiểu vị trí, âm điệu và ngữ điệu của nguyên âm đôi để truyền đạt thông điệp một cách tự tin và chính xác. 

Nguyên âm đôi trong tiếng Anh là gì?

Nguyên âm trong tiếng Anh là những âm thanh mà khi bạn phát âm sẽ tạo luồng khí thanh quản trôi chảy, không bị cản trở. Khi phát âm nguyên âm, dây thanh quản rung lên, tạo ra âm thanh và bạn có thể cảm nhận sự rung động này bằng cách sờ tay vào cuống họng. 

Trong tiếng Anh, nguyên âm được chia thành hai loại: nguyên âm đơn và đôi. Sự kết hợp của hai nguyên âm đơn sẽ tạo thành một nguyên âm đôi hoàn chỉnh. 

Các loại nguyên âm đôi

Các nhóm nguyên âm đôi tiếng Anh

8 nguyên âm đôi trong tiếng Anh được tạo ra bằng cách kết hợp các nguyên âm đơn với nhau và được phân thành 3 nhóm:

• Nhóm kết thúc bằng ə: /ɪə/, /eə/, /ʊə/

• Nhóm kết thúc bằng ɪ: /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/

• Nhóm kết thúc bằng ʊ: /əʊ/, /aʊ/

Mặc dù được tạo thành từ việc kết hợp các nguyên âm đơn, nhưng cách phát âm của nguyên âm đôi không tuân theo kiểu phát âm từng âm riêng lẻ. Trong nguyên âm đôi, âm đầu tiên là âm chính, còn âm thứ hai là âm khép. Điều này có nghĩa là khi bạn phát âm xong âm đầu tiên, miệng sẽ chuyển sang vị trí đóng theo hình dạng của âm thứ hai thay vì phát âm của âm thứ nhất.

>>> Tìm hiểu thêm: Khám phá về danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh

Cách phát âm nguyên âm đôi với đuôi /ə/

Trước tiên, hãy cùng đến với cách phát âm của những nguyên âm đôi tận cùng là /ə/.

1. Nguyên âm đôi /eə/

Âm /eə/ = /e/ + /ə/. Để phát âm âm này, bạn có thể thực hiện theo hai bước sau:

Bước 1: Mở miệng rộng ra hai bên, hạ thấp lưỡi và quai hàm một chút để phát âm /e/.

Bước 2: Thu hai khóe miệng lại, thả lỏng môi và lưỡi để phát âm /ə/ => Ghép lại cả hai âm này để có âm /eə/.

nguyên âm đôi trong tiếng anh

Ví dụ:

• Hair /heə/ – Tóc

• Square /skweə/ – Hình vuông

• Air /eər/ – Không khí

• Care /keər/ – Quan tâm

• Stare /steər/ – Nhìn chằm chằm

Where /weər/ – Ở đâu

• Share /ʃeər/ – Chia sẻ

• Fair /feər/ – Công bằng

>>> Tìm hiểu thêm: Bài tập thì hiện tại đơn đầy đủ và mới nhất (có đáp án)

2. Nguyên âm /ʊə/

Nguyên âm /ʊə/ là sự kết hợp giữa âm /ʊ/ và /ə/. Để phát âm chuẩn, bạn có thể thực hiện theo hai bước đơn giản:

Bước 1: Tròn hai môi, nâng cao cuống lưỡi để phát âm âm /ʊ/.

Bước 2: Miệng và lưỡi trở về vị trí thư giãn, đồng thời phát âm âm /ə/ => Kết hợp chúng lại, bạn sẽ có âm /ʊə/.

cách nhận biết nguyên âm đôi

Ví dụ:

• Tour /tʊə/ – Du lịch

• Pure /pjʊə/ – Tinh khiết

• Sure /ʃʊə/ – Chắc chắn

• Obscure /əbˈskjʊə/ – Mơ hồ, không chắc chắn

• Secure /sɪˈkjʊər/ – An toàn

• Endure /ɪnˈdʒʊər/ – Chịu đựng

• Mature /məˈtʃʊər/ – Chín chắn

• Allure /əˈlʊər/ – Hấp dẫn, quyến rũ

>>> Tìm hiểu thêm: Tất tần tật tất cả các giới từ trong tiếng Anh bạn cần nắm vững

3. Nguyên âm đôi /ɪə/

Âm đôi /ɪə/ được tạo thành bằng cách kết hợp giữa hai nguyên âm /ɪ/ và /ə/. Do đó, chúng ta cần thực hiện hai bước để phát âm đúng như sau:

Bước 1: Mở rộng hai khóe miệng sang hai bên, nâng lưỡi lên cao để phát âm nguyên âm chính /ɪ/.

Bước 2: Thu nhỏ lại hai khóe miệng, hạ lưỡi về vị trí thư giãn. Đồng thời, phát âm nguyên âm khép /ə/. Ghép lại cả hai âm này, chúng ta có âm /ɪə/.

ví dụ về nguyên âm đôi trong tiếng anh

Ví dụ:

• Fear /fɪə/ – Sợ hãi

• Near /nɪə/ – Gần

• Here /hɪə/ – Ở đây

• Pier /pɪə/ – Cầu tàu

• Pioneer /ˌpaɪəˈnɪər/ – Người tiên phong

• Weird /wɪəd/ – Kỳ quặc

• Sheer /ʃɪər/ – Tuyệt vời, hoàn toàn

• Premier /ˈprem.i.ər/ – Dẫn đầu, quan trọng

>>> Tìm hiểu thêm: Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản, độc lạ

Cách phát âm nguyên âm đôi với đuôi /ɪ/

1. Nguyên âm /eɪ/

Nguyên âm /eɪ/ hình thành từ sự kết hợp giữa /e/ và /ɪ/. Để phát âm đúng cách, bạn cần thực hiện hai bước như sau:

Bước 1: Mở miệng ra rộng, hạ lưỡi và hàm xuống một chút để phát âm âm /e/.

Bước 2: Duy trì vị trí miệng mở và từ từ nâng lưỡi và hàm lên một chút, sau đó phát âm âm /ɪ/ => Kết hợp cả hai, chúng ta có âm /eɪ/. 

phát âm

Ví dụ:

Say /seɪ/ – Nói

• Play /pleɪ/ – Chơi

• Day /deɪ/ – Ngày

• Way /weɪ/ – Đường, cách

• Stay /steɪ/ – Ở lại

• Rain /reɪn/ – Mưa

• Sail /seɪl/ – Chèo thuyền

• Great /ɡreɪt/ – Tuyệt vời, tốt

>>> Tìm hiểu thêm: Chuyển từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành dễ hiểu nhất

2. Nguyên âm đôi /aɪ/

Âm /aɪ/ trong tiếng Anh là sự kết hợp của âm /a/ và âm /ɪ/. Để phát âm đúng âm /aɪ/, bạn có thể thực hiện theo hai bước sau:

Bước 1: Mở miệng rộng và làm cho lưỡi nằm thấp, đồng thời phát âm âm /a/.

Bước 2: Nâng lên một chút cả lưỡi và hàm để phát âm âm /ɪ/ => Kết hợp lại, chúng ta có âm /aɪ/.

/ai/

Ví dụ:

• Sky /skaɪ/ – Bầu trời

• High /haɪ/ – Cao

Fly /flaɪ/ – Bay

Buy /baɪ/ – Mua

• Time /taɪm/ – Thời gian

• Bright /braɪt/ – Sáng, tươi sáng

• Cry /kraɪ/ – Khóc

• Try /traɪ/ – Thử cái gì đó

>>> Tìm hiểu thêm: Cách phát âm s, es cực chuẩn giúp bạn tự tin nói tiếng Anh trôi chảy

3. Nguyên âm /ɔɪ/

Nguyên âm đôi /ɔɪ/ là sự kết hợp giữa âm /ɔ:/ và âm /ɪ/ trong tiếng Anh. Dưới đây là các bước để phát âm âm /ɔɪ/. 

Bước 1: Chu tròn môi, hạ thấp đầu lưỡi và quai hàm, đồng thời phát âm âm /ɔ/.

Bước 2: Từ từ nâng lưỡi và quai hàm lên một chút rồi phát âm âm /ɪ/. Khi ghép lại, chúng ta có âm /ɔɪ/

luyện phát âm

Ví dụ:

• Noise /nɔɪz/ – Tiếng ồn

• Coin /kɔɪn/ – Đồng xu

• Employ /ɪmˈplɔɪ/ – Tuyển dụng

• Destroy /dɪˈstrɔɪ/ – Phá hủy

• Annoy /əˈnɔɪ/ – Quấy rối, Gây phiền phức

• Voice /vɔɪs/ – Giọng nói

• Toy /tɔɪ/ – Đồ chơi

• Joy /dʒɔɪ/ – Niềm vui

>>> Tìm hiểu thêm: Các thì trong tiếng Anh: Dấu hiệu nhận biết và công thức

Cách phát âm nguyên âm đôi với đuôi /ʊ/

1. Nguyên âm đôi /əʊ/

Âm /əʊ/ trong tiếng Anh là kết hợp của hai nguyên âm đơn là /ə/ và /ʊ/. Để phát âm đúng cách, bạn có thể làm theo hai bước sau:

Bước 1: Mở miệng tự nhiên, đặt lưỡi ở độ cao trung bình và phát âm /ə/.

Bước 2: Kéo lưỡi về phía sau một cách nhẹ, đồng thời tròn môi lại để phát âm /ʊ/. Khi kết hợp chúng lại, bạn sẽ có âm /əʊ/.

Nguyên âm đôi /əʊ/

Ví dụ:

Go /ɡəʊ/ – Đi

• Home /həʊm/ – Nhà

• So /səʊ/ – Vậy nên

• Slow /sləʊ/ – Chậm chạp

• Phone /fəʊn/ – Điện thoại

• Goat /ɡəʊt/ – Con dê

• Below /bɪˈləʊ/ – Bên dưới

• No /nəʊ/ – Không

>>> Tìm hiểu thêm: Cách viết số thứ tự trong tiếng Anh và phân biệt với số đếm

2. Nguyên âm /aʊ/

Cuối cùng là nguyên âm /aʊ/ được tạo thành bằng cách kết hợp âm /a/ và /ʊ/. Dưới đây là hai bước để phát âm chính xác:

Bước 1: Mở miệng rộng và hơi to, hạ thấp đầu lưỡi để phát âm âm /a/.

Bước 2: Kéo lưỡi về phía sau một chút và tròn môi để phát âm âm /ʊ/. Khi bạn thực hiện đúng hai bước này, bạn sẽ tạo ra âm /aʊ/ một cách tự nhiên và chính xác.

Nguyên âm đôi /aʊ/

Ví dụ:

• House /haʊs/ – Nhà

• Mouse /maʊs/ – Con chuột

• Out /aʊt/ – Ra ngoài

• About /əˈbaʊt/ – Về thứ gì đó, khoảng bao lâu

• Now /naʊ/ – Ngay bây giờ

• Shout /ʃaʊt/ – Hét lên

• Down /daʊn/ – Xuống, phía dưới

• Loud /laʊd/ – Tiếng rất lớn

>>> Tìm hiểu thêm: Bật mí mẹo phát âm ed giúp bạn dễ nhớ khi học tiếng Anh

Luyện tập phát âm như thế nào là hiệu quả?

1. Luyện tập phát âm từng từ

Phát âm theo từ

Mỗi từ trong tiếng Anh được tạo thành từ các nguyên âm, phụ âm hoặc từ sự kết hợp của cả hai. Để bắt đầu luyện tập, bạn nên phiên âm từng âm riêng biệt và luyện tập cẩn thận. 

Khi đã quen với việc phát âm các âm này, hãy kết hợp chúng để đọc thành từ hoàn chỉnh. Đầu tiên, hãy đảm bảo bạn đọc đúng từng từ và làm quen với từng âm một, đừng vội đọc cả câu.

Ví dụ: Từ “see” được phiên âm là /si:/, chia thành 2 phần /s/ – /i:/ và luyện tập từng âm trước khi ghép lại thành 1 từ hoàn chỉnh.

2. Luyện tập trọng âm và ngữ điệu

Tiếng Anh có các điểm nhấn quan trọng trong từ để làm nổi bật khi đọc. Bạn cần xác định điểm nhấn của từ để phát âm một cách tự nhiên. Trọng âm cũng quan trọng khi nói các từ trong câu, bạn cần chú ý đến ngữ điệu của câu. Tùy thuộc vào ý định của người nói, câu có thể được nâng hay hạ giọng, nhấn mạnh các từ trong câu.

3. Luyện tập phát âm theo câu

Luyện phát âm theo câu

Luyện phát âm tiếng Anh trong câu không chỉ đơn giản là đúng âm và trọng âm, mà còn bao gồm các kỹ thuật như nối âm, nuốt âm và nhiều kỹ thuật khác. Điều này đòi hỏi bạn phải học và luyện tập các quy tắc sử dụng các kỹ thuật này để có thể phát âm câu một cách tự nhiên. Hơn nữa, việc đưa cảm xúc của bạn vào quá trình phát âm sẽ giúp câu trở nên phong phú và diễn đạt tốt hơn.

Qua bài viết này, ILA hy vọng bạn đã hiểu khả năng nhận biết và phát âm đúng nguyên âm đôi trong tiếng Anh là rất cần thiết. Việc thực hành luyện tập cùng với sự chú ý đến trọng âm, ngữ điệu và các kỹ thuật phát âm khác sẽ giúp nâng cao khả năng giao tiếp và sự tự tin trong sử dụng ngôn ngữ.

>>> Tìm hiểu thêm: “Luyện công” với 40 bài tập thì quá khứ tiếp diễn

Nguồn tham khảo

1. Diphthong – Ngày cập nhật 05/01/2024

2. Diphthong – Ngày cập nhật 05/01/2024

location map