Câu đề nghị với cấu trúc what about, how about!

Câu đề nghị với cấu trúc what about, how about!

Tác giả: Pham Linh

Bạn có biết đưa ra lời đề nghị lịch sự trong tiếng Anh như thế nào không? ILA sẽ hướng dẫn bạn nói lời đề nghị với cấu trúc what about, how about. Ngoài ra, ILA cũng sẽ trả lời cho câu hỏi sau what about + gì và sau how about + gì để bạn nắm rõ cấu trúc này nhé! 

Câu đề nghị với cấu trúc what about và how about

Câu đề nghị với cấu trúc what about và how about

Câu đề nghị trong tiếng Anh là một loại cấu trúc thường sử dụng để diễn đạt ý muốn, yêu cầu hoặc đề xuất một ý kiến hoặc hành động cụ thể cho người khác. Nó không chỉ thể hiện một sự mong muốn cá nhân mà còn có thể được dùng để gợi ý ý tưởng hoặc đề xuất lựa chọn nào đó.

Câu đề nghị có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ, bạn có thể sử dụng câu đề nghị để mời ai đó tham gia một hoạt động:

Would you like to go to the movies with me tonight? (Bạn có muốn đi xem phim với tôi tối nay không?)

Hoặc để đề xuất một lựa chọn:

• How about trying that new restaurant downtown? (Thử nhà hàng mới ở trung tâm thế nào?)

Ngoài ra, câu đề nghị cũng có thể sử dụng để đề nghị hoặc gợi ý một hành động:

• Let’s finish this project by the end of the week. (Chúng ta hãy hoàn thành dự án này vào cuối tuần)

• Why don’t we have a meeting to discuss the proposal? (Tại sao chúng ta không tổ chức một cuộc họp để thảo luận về đề xuất?)

What about/how about là 2 cấu trúc thường được dùng khi ai đó muốn đưa ra lời đề nghị. Tuy khác nhau về hình thức how/what nhưng chúng có cùng nghĩa: “thế còn, còn… thì sao?”. Câu đề nghị khi được sử dụng cấu trúc what about, how about khiến cho giọng văn nhẹ nhàng và lịch sự hơn. Các cấu trúc này sẽ phù hợp trong các tình huống giao tiếp trang trọng, lịch sự.

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc would you mind: Cách đề nghị hoặc xin phép lịch sự

Cách dùng cấu trúc what about, how about

Cách dùng cấu trúc what about, how about

1. Cấu trúc what about

Cấu trúc what about thường được sử dụng để đưa ra lời đề xuất, gợi ý, đề nghị về một sự việc hoặc nó cũng có thể được sử dụng để hỏi thêm thông tin, ý kiến về một người hoặc sự việc cụ thể nào đó.

Ví dụ:

• What about going to the movies tonight? (Cậu muốn đi xem phim tối nay không?)

Để trả lời câu hỏi what bout + gì thì bạn cần biết công thức của cấu trúc what about. Trong cấu trúc câu trong tiếng Anh, cấu trúc what about là một dạng câu hỏi, vì vậy what about thường đứng đầu câu làm từ để hỏi của câu hỏi. Công thức như sau:

What about + N
hoặc
What about + gerund (V-ing) + O…?

Ví dụ:

• What about dinner at that Italian restaurant? (Ăn tối ở nhà hàng Ý đó thế nào?)

• What about a cup of coffee to warm up on this chilly morning? (Còn uống một cốc cà phê để ấm áp vào buổi sáng lạnh giá này thì sao?)

• What about going shopping? (Đi mua sắm một ít đồ mới thì sao?)

>>> Tìm hiểu thêm: Cách đặt câu hỏi Wh trong tiếng Anh và mẫu câu thông dụng

2. Cấu trúc how about

Cấu trúc how about

Tương tự như what about, cấu trúc how about cũng thường được sử dụng để để xuất ý kiến, đề nghị làm một việc gì đó với khả năng…

Ví dụ:

• How about visiting the art gallery downtown? (Còn ghé thăm bảo tàng nghệ thuật ở trung tâm thì sao?)

Để áp dụng được công thức how about và trả lời câu hỏi sau how about + gì, bạn hãy cùng xem công thức sau:

How about + N
hoặc
How about + gerund (V-ing) + O…?

Ví dụ:

• How about a cup of tea? (Cốc trà thì sao?)

• How about a vacation to the mountains? (Chuyến nghỉ dưỡng đến núi thế nào?)

• How about going for a walk in the park? (Đi dạo trong công viên thế nào?)

• How about trying a new recipe for dinner tonight? (Còn thử một công thức mới cho bữa tối tối nay thì sao?)

Theo sau cấu trúc how about cũng có thể là chủ ngữ. Cấu trúc dưới đây là một dạng câu đề nghị khi dùng với how about.

How about + S + V?

Ví dụ:

• How about we go to the beach this weekend? (Chúng ta đi biển vào cuối tuần nhé?)

• How about trying that new Italian restaurant for dinner? (Thử nhà hàng Ý mới kia để tối nay đi ăn cơm nhé?)

• How about you come over to my place for a movie night? (Bạn ghé nhà tôi để xem phim tối nay thì sao?)

>>> Tìm hiểu thêm: Cách đặt câu hỏi với “How” trong nhiều mẫu câu giao tiếp

3. Lưu ý khi sử dụng

Lưu ý khi sử dụng

Mặc dù có nghĩa tương tự nhau nhưng 2 cấu trúc này có những mục đích khác nhau. How about tập trung gợi ý một đề xuất mới, trong khi what about nhấn mạnh hơn một chút vào việc yêu cầu thông tin hoặc phản hồi.

Cùng xem xét ví dụ sau để dễ dàng phân biệt ý nghĩa của 2 cấu trúc trên nhé!

• How about going to the movies tonight? (Tối nay xem phim nhé!)

→ Câu trên đang đề xuất một ý tưởng hoặc kế hoạch về việc đi xem phim và thường người nghe chỉ cần đưa ra lời đồng ý hoặc từ chối.

• What about going to the movies tonight? (Tối nay đi xem phim thì sao?)

→ Câu trên đang đặt câu hỏi gợi ý về ý tưởng đi xem phim tối nay. Người nghe đồng ý hoặc không kèm lý do mô tả.

Cấu trúc how about và what about còn khác nhau ở chỗ, what about thường được dùng với danh từ, còn cấu trúc how about thường được dùng với động từ dạng V-ing.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp 11 cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

Những cấu trúc tương đồng với what about và how about

Những cấu trúc tương đồng

Khi bạn muốn nói hoặc viết câu đề nghị trong tiếng Anh, bạn còn có thể dùng các cấu trúc let’s, why don’t we/why not và shall we để bày tỏ mong muốn, yêu cầu đề xuất với người khác. Ba cấu trúc này có đặc điểm chung chính là theo sau luôn là động từ nguyên mẫu (V-inf).

1. Cấu trúc Let’s + V-inf +…

cấu trúc let + gì

Cấu trúc này Let có nghĩa “Hãy (làm gì) thôi nào!”. Let’s + V – inf trong tiếng Anh được sử dụng để đề xuất hoặc gợi ý một hành động mà người nói muốn thực hiện cùng với người nghe. Nó là viết tắt của “let us” và thường được sử dụng để mời người khác tham gia hoặc đề nghị một hoạt động cụ thể. Cấu trúc này thường được sử dụng để tạo ra sự đồng thuận và thể hiện ý muốn thực hiện chung một hoạt động cụ thể.

Ví dụ:

• Let’s go to the beach this weekend. (Chúng ta đi biển cuối tuần này nhé)

• Let’s have pizza for dinner tonight. (Ăn pizza tối nay nhé)

• Let’s watch a movie together. (Xem phim cùng nhau nhé)

• Let’s not worry about it. Everything will be fine. (Đừng lo lắng về nó. Mọi thứ sẽ ổn thôi)

• Let’s finish this project by the end of the week. (Chúng ta hoàn thành dự án này vào cuối tuần nhé)

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc need + gì? Cùng tìm hiểu need to-V hay V-ing

2. Cấu trúc Why don’t we/why not + V-inf

Why don’t we

Cấu trúc này có nghĩa “Tại sao chúng ta không (làm gì đó)?”. Khi đó câu này thể hiện ý muốn hợp tác và thường được sử dụng để thể hiện ý tưởng chung hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể.

Ví dụ:

Why don’t we go out for dinner tonight? (Tại sao chúng ta không ra ngoài ăn tối tối nay?)

• Why don’t we have a picnic in the park this weekend? (Tại sao chúng ta không đi dã ngoại ở công viên cuối tuần này?)

• Why not invite Jane to the party as well? (Tại sao không mời cả Jane đến bữa tiệc nữa?)

• Why don’t we take a break and grab some coffee? (Tại sao chúng ta không nghỉ một chút và đi uống cà phê?)

>>> Tìm hiểu thêm: Nắm vững cách sử dụng cấu trúc Not only, but also trong tiếng Anh

3. Cấu trúc Shall we + V-inf + …?

Câu trên có nghĩa “Chúng ta có nên (làm gì) không?”. Nó thường được sử dụng để đề nghị một hoạt động cùng với người khác, thường là khi bạn muốn tham gia hoặc muốn biết ý kiến của họ. Cấu trúc này được sử dụng như một cách để tạo ra lời đề nghị thân thiện và mời góp ý từ người khác trong khi bạn quyết định hoặc hoạt động cụ thể.

Ví dụ:

• Shall we go for a walk in the park? (Chúng ta đi dạo ở công viên nhé?)

• Shall we grab a coffee after the meeting? (Chúng ta đi mua cà phê sau cuộc họp nhé?)

• Shall we watch a movie tonight? (Chúng ta xem phim tối nay nhé?)

>>> Tìm hiểu thêm: Biết cách dùng cấu trúc nhờ vả cũng là một nghệ thuật

Bài tập

Bài tập

1. Bài tập cấu trúc what about

Chọn từ phù hợp để hoàn thành câu:

1. What about…… for a swim at the beach today? (go/going)

2. What about…… that new restaurant downtown for dinner? (try/trying)

3. What about…… a walk in the park to enjoy the nice weather? (talk/talking)

4. What about…… the weekend camping in the mountains? (spend/spending)

5. What about…… a movie at home tonight? (watch/watching)

6. What about…… the museum this weekend? (visit/visiting)

7. What about…… some cookies for the school fundraiser? (banking/bank)

8. What about…… a day off to relax at the spa? (talking/take)

9. What about…… the local soccer league this summer? (joining/join)

10. What about…… a book instead of watching TV tonight? (reading/read)

→ Đáp án:

1. going3. talking5. watching7. banking9. joining
2. trying4. spending6. visiting8. talking10. reading

>>> Tìm hiểu thêm: 100 động từ bất quy tắc thường gặp & 30 danh từ bất quy tắc phổ biến

2. Bài tập cấu trúc how about

how about

1. How about…… to the park for a picnic this weekend? (go/going)

2. How about…… some friends over for a barbecue in the evening? (invite/inviting)

3. How about…… a vacation to a tropical island this summer? (booking/book)

4. How about…… a musical instrument in your free time? (learning/learn)

5. How about…… a book club with your coworkers? (start/starting)

6. How about…… the new café downtown for coffee tomorrow? (try/trying)

7. How about…… a yoga class to improve your flexibility? (joining/join)

8. How about…… a gratitude journal to boost your happiness? (writing/write)

9. How about…… to a foreign country to experience a new culture? (travel/traveling)

10. How about…… a pet from the local animal shelter? (adopt/adopting)

→ Đáp án:

1. going3. booking5. starting7. joining9. traveling
2. inviting4. learning6. trying8. writing10. adopting

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc Suggest: Suggest to V hay Ving?

3. Viết lại câu sử dụng cấu trúc how about và what about

1. There is no food in the kitchen – why don’t you go to the market?

2. Mom, the weather is very cozy. Why don’t we go on a picnic?

3. Shall we play badminton this afternoon?

4. I am very sleepy. – Why don’t you go to bed early?

5. Why don’t we go to the bookstore?

→ Đáp án:

1. What about going to the supermarket?

2. How about going on a picnic?

3. What about playing badminton this afternoon?

4. How about you go to bed early?

5. How about going to the bookstore?

ILA hy vọng rằng qua bài viết trên bạn đã cấu trúc what about + gìhow about + gì, hãy bắt đầu luyện tập bằng cách sử dụng chúng bất cứ khi nào bạn có thể nhé!

>>> Tìm hiểu thêm: 35 câu nói hay bằng tiếng Anh giúp bạn tự tin trong giao tiếp

Nguồn tham khảo

1. What about – Ngày cập nhật: 9-1-2024
2. How about – Ngày cập nhật: 9-1-2024

location map