Quá khứ của say: Cách chia say V2 và V3

quá khứ của say

Tác giả: Tran Trinh

Bạn đã biết quá khứ của say là gì và động từ say trong cấu trúc “said that” là V2 hay V3? Hãy ôn lại cách chia động từ say cùng ILA qua bài viết dưới đây nhé.

Động từ say thường được sử dụng như động từ giới thiệu mệnh đề trong cấu trúc câu tường thuật. Ngoài ra, bạn cũng sẽ gặp quá khứ của say trong các câu trần thuật tiếng Anh. Theo sau say có thể là tân ngữ hoặc mệnh đề với that. Tùy vào từng ngữ cảnh cụ thể mà động từ say có ý nghĩa và cách kết hợp với các từ loại khác nhau.

Say nghĩa là gì?

Sau đây là những nét nghĩa cơ bản của từ vựng tiếng Anh “say”.

1. Say mang nghĩa “nói”

quá khứ của say

Động từ say nghĩa là “nói”, sử dụng từ ngữ để diễn đạt ý tưởng bằng lời. Say vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ.

Ví dụ:

• Say “hi” to your new classmates! (Hãy nói “Xin chào” với các bạn cùng lớp mới đi nào!)

• What did they say about your science project? (Họ nói gì về dự án khoa học của bạn?)

• “That was so kind of you to drive us home,” said Fred. (Fred nói: “Anh thật tốt bụng khi lái xe đưa chúng tôi về nhà”.)

• Children with language disorders usually say short or simple sentences. (Trẻ gặp rối loạn ngôn ngữ thường nói những câu ngắn hoặc câu đơn.)

• My mother taught me to say “Please” and “Thank you”. (Mẹ đã dạy tôi nói “Làm ơn” và “Cảm ơn”.)

Ngoài nghĩa thường gặp nhất ở trên, bạn sẽ thấy động từ say còn mang một số nghĩa khác. Khi chia quá khứ của say hay gặp động từ say trong các ngữ cảnh khác, bạn hãy cân nhắc đến những nghĩa này để hiểu từ vựng cho đúng.

2. Say có nghĩa “chỉ ra”, “đưa tin”

Động từ say ở đây không có nghĩa trực tiếp diễn đạt bằng lời nói mà là đưa ra thông tin ở dạng viết (thông tin ở dạng có thể nhìn thấy được).

Ví dụ:

• The sign says ‘Do not turn left’. (Biển báo chỉ rằng không được rẽ trái.)

• It says in the paper that the four children were found alive. (Tờ báo đưa tin rằng bốn đứa trẻ được tìm thấy vẫn còn sống sót.)

3. Say mang nghĩa “nghĩ rằng”, “tin rằng”

nghĩa của say

Trong trường hợp này, động từ say có nghĩa tương đương với động từ “think”, dùng để thể hiện ý kiến, quan điểm về vấn đề nào đó.

Ví dụ:

• Many people say that AI will never surpass human intelligence. (Nhiều người tin rằng trí tuệ nhân tạo sẽ không bao giờ vượt qua trí tuệ con người.)

• Michael thinks Linda is too young to become a leader, what do you say? (Michael nghĩ rằng Linda còn quá trẻ để làm lãnh đạo, bạn nghĩ sao?)

4. Say nghĩa là “ví dụ như”

Một nghĩa khác của say là “đưa ra ví dụ”, tương tự như “for example”. Trong trường hợp này, quá khứ của say ít được dùng mà thay vào đó là dạng nguyên thể, trong câu mệnh lệnh.

Ví dụ:

• Let’s take any Russian composer, say Tchaikovsky. (Hãy lấy ví dụ một nhà soạn nhạc người Nga, chẳng hạn như Tchaikovsky.)

• You could learn all essential skills in, let’s say, two months. (Bạn có thể học được toàn bộ kỹ năng cần thiết trong hai tháng chẳng hạn.)

>>> Tìm hiểu thêm: 12 cách học thuộc từ vựng tiếng Anh nhanh và ghi nhớ lâu

Quá khứ của say ở dạng V2 và V3

cách chia say V2 và say V3

Say nằm trong bảng động từ bất quy tắc. Nguyên mẫu của say được phát âm là /seɪ/. Say V2 (quá khứ đơn) và Say V3 (quá khứ phân từ) đều là said, phát âm là /sed/.

Bare Infinitive V2 (Past Simple) V3 (Past Participle)
say said said

Để hiểu rõ hơn về cách chia động từ say ở thì quá khứ đơn và dạng hoàn thành, bạn hãy quan sát say V2 và Say V3 trong các thì cụ thể bên dưới.

1. Quá khứ của say ở thì hiện tại hoàn thành (Say V3)

Cách chia say V3 ở thì hiện tại hoàn thành (present perfect):

Positive Subject + have/ has + said
Negative Subject + have/ has + not + said
Question Have/ Has + subject + said?

Ví dụ:

• The teacher has said that the test will be very difficult. (Giáo viên đã nói rằng bài kiểm tra sẽ rất khó.)

• They haven’t said anything, but I can tell that they’re upset. (Họ chẳng nói gì cả nhưng tôi biết là họ cảm thấy thất vọng.)

• Has Owen said anything about the missing money? (Owen có nói gì về số tiền bị mất không?)

2. Quá khứ của say ở thì quá khứ đơn (Say V2)

Cách chia say V2 ở thì quá khứ đơn (past simple):

Positive Subject + said
Negative Subject + did + not + say
Question Did + subject + say?

Ví dụ:

• Some said Joseph was seen outside the bank on the night of 30 May. (Một vài người nói đã thấy Joseph ở bên ngoài ngân hàng vào đêm 30/5.)

• I didn’t say that you couldn’t join, I just said that the party might be crowded. (Tôi không nói là bạn không thể tham gia, tôi chỉ nói là bữa tiệc có thể sẽ đông thôi.)

• Did they say when they would be back? (Họ có nói là khi nào họ sẽ quay trở lại chưa?)

say nghĩa là gì

3. Quá khứ của say ở thì quá khứ hoàn thành (Say V3)

Cách chia say V3 ở thì quá khứ hoàn thành (past perfect):

Positive Subject + had + said
Negative Subject + had + not + said
Question Had + subject + said?

Ví dụ:

• They had said that they would help us to paint the wall, but they never did. (Họ đã nói là sẽ giúp chúng tôi sơn tường nhưng họ chẳng bao giờ làm điều đó.)

• I wish I hadn’t said what had happened at the party. (Ước gì tôi đã không nói ra những gì đã xảy ra ở buổi tiệc.)

• Had she said anything about the meeting being postponed? (Cô ấy có nói gì về việc cuộc họp bị hoãn lại không?)

4. Quá khứ của say trong thì tương lai hoàn thành (Say V3)

Cách chia say V3 ở thì tương lai hoàn thành (future perfect):

Positive Subject + will + have + said
Negative Subject + will + not + have + said
Question Will + subject + have + said?

Ví dụ:

• I wonder what she will have said to her parents by the time we get there. (Tôi thắc mắc liệu cô ấy đã nói gì với bố mẹ cô ấy trước lúc chúng tôi đến đó.)

• They won’t have said anything without clear evidence. (Họ sẽ không nói bất kỳ điều gì nếu họ không có bằng chứng rõ ràng.) 

• Will he have said anything about the project before the investor arrives? (Anh ấy có nói gì về dự án trước lúc nhà đầu tư đến không?)

>>> Tìm hiểu thêm: Các thì trong tiếng Anh: Dấu hiệu nhận biết và công thức

Quá khứ của say và các thì khác

Bài tập

Dưới đây là bảng tổng hợp cách chia quá khứ của say và các thì khác. Bạn hãy nhận diện các thì hiện tại, quá khứ và tương lai được dùng và cách biến đổi của động từ say.

Thì You He/ She/ It We  You They
Present Simple

(Thì hiện tại đơn)

say say says say say say
Present Continuous

(Thì hiện tại tiếp diễn)

am saying are saying is saying are saying are saying are saying
Present Perfect

(Thì hiện tại hoàn thành)

have said have said has said have said have said have said
Present Perfect Continuous

(Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

have been saying have been saying has been saying have been saying have been saying have been saying
Past Simple

(Thì quá khứ đơn)

said said said said said said
Past Continuous

(Thì quá khứ tiếp diễn)

was saying were saying was saying were saying were saying were saying
Past Perfect

(Thì quá khứ hoàn thành)

had said had said had said had said had said had said
Past Perfect Continuous

(Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn)

had been saying had been saying had been saying had been saying had been saying had been saying
Future Simple

(Thì tương lai đơn)

will say will say will say will say will say will say
Future Continuous

(Thì tương lai tiếp diễn)

will be saying will be saying will be saying will be saying will be saying will be saying
Future Perfect

(Thì tương lai hoàn thành)

will have said will have said will have said will have said will have said will have said
Future Perfect Continuous

(Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn)

will have been saying will have been saying will have been saying will have been saying tyle=”text-align: center;”>will have been saying will have been saying

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp tất cả cách chia động từ trong tiếng Anh

Các cấu trúc thường gặp với say

cấu trúc với say

Khi chia quá khứ của say, bạn sẽ dễ bắt gặp các cấu trúc kết hợp với tân ngữ trực tiếp (direct object) hay giới từ (preposition). Vậy say đi với giới từ trong tiếng Anh nào?

1. Say to somebody/ yourself + speech

Ví dụ:

• The guide said to us, “This is one of the biggest fountains in the world.” (Hướng dẫn viên nói với chúng tôi: “Đây là một trong những đài phun nước lớn nhất trên thế giới.”)

• He said to himself, “That’s an awful decision!” (Anh ấy tự nhủ: “Đó là một quyết định tệ hại!”)

2. Say something to somebody about

Sau động từ say, giới từ thường sử dụng nhất là “to” và “about”, nghĩa là “nói với ai về điều gì”.

Ví dụ:

• He said nothing to them about the gas leak. (Anh ấy không nói gì với họ về vụ rò rỉ khí ga.)

• After she had said something to the manager about the conference, she saw red. (Sau khi cô ấy nói gì đó với người quản lý về buổi hội thảo, cô ấy tức giận vô cùng.)

quá khứ của say

3. Say + what, how, when…

Ví dụ:

• It’s hard to say how the situation will change in the next few years. (Thật khó để nói tình hình sẽ thay đổi như thế nào trong vài năm tới.)

• Judging from her facial expression, I can say what she is going to do. (Nhìn vào nét mặt cô ấy, tôi có thể nói cô ấy định làm gì.)

4. Say + to-infinitive

Ở cấu trúc này, theo sau say là động từ nguyên mẫu có “to” và say mang nghĩa tương tự như động từ “tell”.

Ví dụ:

• He said (= told me) to illustrate the point with a diagram. (Anh ấy bảo hãy minh họa quan điểm bằng sơ đồ.)

• My mother said (= told me) to go home and get some rest. (Mẹ tôi bảo hãy về nhà và nghỉ ngơi.)

5. Say (that)

Cấu trúc này thường sử dụng trong câu tường thuật (reported speech). Khi chia quá khứ của say, bạn sẽ cần chia say V2 trong trường hợp này.

Ví dụ:

• He said (that) he was going to the store to buy some groceries. (Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến cửa hàng để mua một ít đồ.)

• The audience said (that) they would recommend the show to their friends. (Khán giả nói rằng họ sẽ giới thiệu chương trình cho bạn bè của họ.)

Nếu bạn đang học các động từ bất quy tắc thường gặp trong tiếng Anh, đừng bỏ qua quá khứ của say. Để sử dụng đúng động từ say V2 và V3, hãy ghi nhớ thêm các cấu trúc thường gặp để tìm được cách diễn đạt phù hợp với ý tưởng của bạn nhé.

>>> Tìm hiểu thêm: Cách học ngữ pháp tiếng Anh ghi nhớ nhanh và ngấm lâu

Nguồn tham khảo

  1. SAY (verb) definition & synonyms – Ngày truy cập: 2/7/2023
  2. Say or tell? – Ngày truy cập: 2/7/2023
location map