Câu điều kiện loại 0: Công thức và cách dùng chuẩn

Câu điều kiện loại 0: Công thức và cách dùng chuẩn

Tác giả: Cao Vi

Câu điều kiện loại 0 là một loại câu thông dụng và phổ biến, được dùng nhiều trong tiếng Anh. Khi học tiếng Anh, bạn không thể không học mẫu câu này.

ILA sẽ giúp bạn nắm được khái niệm câu điều kiện loại 0, công thức, cách dùng và những lưu ý khi sử dụng loại câu điều kiện này. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm các bài tập ở cuối bài viết để có thể nắm vững kiến thức về mẫu câu điều kiện này.

Câu điều kiện loại 0 là gì?

Để hiểu về câu điều kiện loại 0 là gì, khi nào dùng câu điều kiện loại 0, trước tiên bạn cần nắm được câu điều kiện (cấu trúc if) là gì. Theo đó, câu điều kiện trong tiếng Anh là mẫu câu được dùng để nêu ra giả thiết rằng khi một sự việc/tình huống/hoàn cảnh… nào đó xảy ra (hoặc không xảy ra) thì sẽ dẫn đến một kết quả nào đó. 

Câu điều kiện loại 0 (Zero Conditional Sentences) trong tiếng Anh là loại câu diễn tả một sự thật hiển nhiên luôn luôn đúng, một quy luật tự nhiên không thay đổi, hay một sự kiện luôn xảy ra trong hiện tại, tương lai hoặc quá khứ. 

Mẫu câu này được xem là câu điều kiện cơ bản trong tiếng Anh và thường được sử dụng để diễn đạt sự thật liên quan đến khoa học hay khái niệm luôn luôn đúng.

Công thức câu điều kiện loại 0

Công thức câu điều kiện loại 0

Cấu trúc câu điều kiện loại 0 gồm 2 vế là mệnh đề điều kiện và mệnh đề chính:

Mệnh đề điều kiện Mệnh đề chính
 If + S + V(s/es) S + V(s/es)

Câu điều kiện này khác với các loại câu điều kiện khác ở chỗ mệnh đề điều kiện và mệnh đề chính đều được chia ở thì hiện tại đơn2 mệnh đề điều kiện và mệnh đề chính trong mẫu câu điều kiện loại 0 có thể thay đổi vị trí cho nhau. Có trường hợp câu bắt đầu với mệnh đề điều kiện nhưng bạn cũng có thể đem mệnh đề chính lên trước.

Ví dụ:

Câu bắt đầu với mệnh đề điều kiện: If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. (Nếu bạn đun nước lên 100 độ C, thì nó sôi.)

Câu bắt đầu với mệnh đề chính: You must work hard if you want to be successful. (Cần phải làm việc chăm chỉ nếu bạn muốn đạt được thành công.)

Nếu bạn đun nước lên 100 độ C, thì nó sôi.

>>> Tìm hiểu thêm: 12 cách học thuộc từ vựng tiếng Anh nhanh và ghi nhớ lâu

Cách dùng câu điều kiện loại 0

Trong tiếng Anh, câu điều kiện được xem là một trong những mẫu câu thông dụng nhất. Cấu trúc câu điều kiện loại 0 có thể được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau.

1. Cách áp dụng cấu trúc câu điều kiện loại 0

Mẫu câu điều kiện này thường được dùng trong các tình huống sau:

Câu điều kiện loại 0 dùng để diễn tả một quy luật hay một sự thật không thể thay đổi.

Ví dụ:

If Kate drops a ball, it falls to the ground. (Nếu Kate thả quả bóng, thì nó rơi xuống đất.)

If you mix water with salt, it dissolves. (Nếu bạn trộn nước với muối, muối sẽ tan.)

Câu điều kiện loại 0 dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên. 

Ví dụ:

If Nam doesn’t study hard, he does not pass the English test. (Nếu Nam không học hành chăm chỉ thì anh ấy sẽ không qua được bài kiểm tra tiếng Anh.)

Câu điều kiện loại 0 dùng để đưa ra cảnh báo hoặc lời khuyên.

Ví dụ:

• If you come into contact with a hot stove, you burn your hand. (Nếu bạn tiếp xúc với bếp nóng, bạn sẽ làm bỏng tay mình.)

If you don’t wear sunscreen, you get sunburned. (Nếu bạn không thoa kem chống nắng, bạn sẽ bị cháy nắng.)

Câu điều kiện loại 0 dùng để nói ra kết luận hoặc đưa ra dự đoán.

Ví dụ:

• If you combine yellow and red, you create orange. (Nếu bạn kết hợp màu vàng và đỏ, bạn tạo ra màu cam.)

If the weather is clear, the stars are visible at night. (Nếu thời tiết đẹp, những ngôi sao có thể nhìn thấy vào ban đêm.)

2. Đảo ngữ 

Đảo ngữ câu điều kiện loại 0

Công thức đảo ngữ câu điều kiện loại 0 với động từ to be:

Should + S1 + (not) + be + … + S2 + (will/may/can) + V

Ví dụ:

• If you are not feeling well, you may want to see a doctor. ⇒ Đảo ngữ: Should you not be feeling well, you may want to see a doctor. (Nếu bạn không cảm thấy khỏe, bạn có thể đi khám bệnh đi.)

Công thức đảo ngữ với động từ thường:

Should + S1 + (not) + V + … + S2 + (will/may/can) + V

Ví dụ: 

• If you know my sister’s phone number, please call her. ⇒ Đảo ngữ: Should you know my sister’s phone number, please call her. (Nếu bạn biết số điện thoại của chị tôi, làm ơn gọi cho cô ấy.)

Lưu ý: Mẫu đảo ngữ câu điều kiện này thường được sử dụng để nhờ vả, đưa ra lời yêu cầu hoặc dùng trong các tình huống trang trọng. Dù ở dạng bình thường hay dạng đảo ngữ, nghĩa của câu vẫn không thay đổi.

3. Một số lưu ý 

Một số lưu ý

Khi áp dụng mẫu cấu trúc của loại câu điều kiện này, bạn cần lưu ý:

Mệnh đề điều kiện và mệnh đề chính trong câu đều được chia ở thì hiện tại đơn. Điều này là đặc điểm quan trọng của mẫu câu điều kiện này. Sử dụng thì hiện tại đơn trong cả hai mệnh đề để thể hiện sự thật hiển nhiên, mối quan hệ nguyên nhân – kết quả và các sự kiện luôn xảy ra.

Có thể dùng “when” thay cho “if” trong mẫu câu điều kiện này mà không làm thay đổi ý nghĩa câu. Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng từ “when” thay cho “if” mà không làm thay đổi ý nghĩa.

Ví dụ: “When you heat water to 100 degrees Celsius, it boils” có nghĩa giống: “If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils.” 

Unless mang ý nghĩa “Nếu không… thì…”, được dùng như phủ định của If.

Ví dụ: “I will not go to the party unless you come with me” có nghĩa giống với “If you don’t come with me, I will not go to the party.”

Bạn nên thường xuyên luyện tập để có thể nhuần nhuyễn cách sử dụng câu điều kiện loại 0 bằng cách làm bài tập, đặt câu, đọc các mẩu truyện ngắn tiếng Anh có dùng mẫu câu này…

>>> Tìm hiểu thêm: 5 kinh nghiệm học tiếng Anh cho người mới bắt đầu

Bài tập câu điều kiện loại 0

Để hiểu về mẫu câu điều kiện loại 0, ngoài việc học cấu trúc, tham khảo các loại sách truyện có mẫu câu này thì việc làm bài tập cũng sẽ giúp bạn rèn luyện tốt hơn. Bạn hãy tham khảo các bài tập dưới đây:

bài tập câu điều kiện

1. Bài tập 1

Điền vào chỗ trống cụm từ cho sẵn theo cấu trúc câu điều kiện loại 0:

a) If Alex ………….. (to mix) red and green, she ………….. (to get) brown.

b) If my mother …………..  (to drop) a glass on the floor (to drop), it  ………….. (to break).

c) If my younger sister ………….. (to be) hungry, she ………….. (to cry).

d) When I ………….. (to add) sugar, the sauce ………….. (to taste) sweet.

e) Water …………..  (to boil) if I …………..  (to heat) it to 100 °C.

f) Plants in your office ………….. (to die) if they ………….. (not/to get) enough water.

g) If I ………….. (to put) water in the freezer, it ………….. (to become) ice.

h) John always ………….. (to take) his umbrella when it ………….. (to rain).

i) If I ………….. (to study) hard, I ………….. (to be) a good student.

j) If it ………….. (to rain), Katie ………….. (to get) wet.

2. Bài tập 2

Hãy viết lại những từ dưới đây thành câu điều kiện loại 0:

a) Our children / play / sport / they / get / overweight

b) It / not / matter / Annie / be / late

c) We / go / school / late / our teacher / punish / us

d) My dog / stand / up / I / say / “stand”

e) John / feel / depressed / it / cold

f) Vy / not wear / hat / she / get / sunstroke

g) Your children / not eat /  well, they / not be / healthy

h) My brother / mix /  electricity / water / he / get / shock

i) Javier / be / sick / he / drink / milk

j) You / smoke /you / get / yellow fingers

3. Bài tập 3

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

a) [It / to rain] ___________________, people use umbrellas.

b) [You / to drop your phone] ___________________, the screen can crack.

c) [The sun / to shine] ___________________, it gets warm.

d) [I / to turn off the lights] ___________________, the room becomes dark.

e) [He / to touch a hot pan] ___________________, he burns his hand.

f) [You / to leave food out] ___________________, it spoils.

g) [If you / to mix red and blue] ___________________, you get purple.

h) [They / to open the window] ___________________, fresh air comes in.

i) [If the alarm / to ring] ___________________, it’s time to wake up.

j) [The dog / to bark] ___________________, there might be someone at the door.

Đáp án bài tập câu điều kiện loại 0

Đáp án câu điều kiện

1. Bài tập 1

a) mixes/gets

b) drops/breaks

c) is/cries

d) add/tastes

e) boils/heat

f) die/don’t get

g) put/becomes

h) takes/rains

i) study/am

j) rains/gets

2. Bài tập 2

a) If our children don’t play sports, they get overweight.

b) It does not matter if Annie is late.

c) If we go to school late, our teacher punishes us.

d) My dog stands up if I say “stand”.

e) John feels depressed if it is cold.

f) If Vy doesn’t wear a hat, she gets sunstroke.

g) If your children don’t eat well, they will not be healthy.

h) If my brother mixes electricity and water, he gets a shock.

i) Javier is sick if he drinks milk.

j) If you smoke, you get yellow fingers.

3. Bài tập 3

a) If it rains, people use umbrellas.

b) If you drop your phone, the screen can crack.

c) If the sun shines, it gets warm.

d) If I turn off the lights, the room becomes dark.

e) If he touches a hot pan, he burns his hand.

f) If you leave food out, it spoils.

g) If you mix red and blue, you get purple.

h) If they open the window, fresh air comes in.

i) If the alarm rings, it’s time to wake up.

j) If the dog barks, there might be someone at the door.

Kết luận

Qua bài viết, bạn đã có cơ hội hiểu rõ hơn về cấu trúc và cách sử dụng câu điều kiện loại 0 trong tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng mẫu câu này trong giao tiếp hàng ngày, cũng như trong việc viết và đọc. Tuy nhiên, nhớ rằng việc nắm vững ngữ pháp và từ vựng là một quá trình liên tục. Bí quyết học tiếng Anh hiệu quả không chỉ là hiểu, mà còn là luyện tập thường xuyên. Chúc bạn thành công trong hành trình học tiếng Anh của mình!

Nguồn tham khảo

1. Zero Conditional – Cập nhật ngày 6-11-2023

2. 4 Types of Conditional Sentences – Cập nhật ngày 6-11-2023

location map