Cấu trúc not until: Đảo ngữ và chuyển đổi câu thật “ngầu”

cấu trúc not until

Tác giả: Tran Trinh

Cấu trúc not until làm cách nào để viết lại thành cấu trúc until? Công thức not until đảo ngữ có khác biệt gì với những công thức thông thường? Hãy cùng ILA tìm hiểu cấu trúc câu có khả năng biến hóa thật “ngầu” này nhé!

Not until là gì?

cấu trúc not until

Until là giới từ chỉ thời gian có nghĩa là “cho đến khi” còn not until trong tiếng Việt sẽ tạm dịch là “mãi cho đến khi”. Not until là đối nghĩa của until, dùng để nhấn mạnh một việc gì đó không xảy ra trước một thời điểm hay một hành động xác định.

Ví dụ:

• “Can I watch TV now, mom?” – “Not until you’ve done your homework.” (“Mẹ ơi, bây giờ con xem TV được không?” – “Con không được xem nếu chưa làm xong bài tập.”)

• It was not until 1945 that the Second World War finally came to an end. (Mãi đến năm 1945 thì chiến tranh thế giới thứ hai mới kết thúc.)

• Not until I filled my glass did I notice that it was broken. (Mãi đến khi tôi rót nước vào ly thì tôi mới nhận ra nó bị nứt.)

Các công thức not until

Các công thức not until

Trong công thức not until, bạn có thể dùng kết hợp với các cụm từ chỉ thời gian (time phrase) hoặc mệnh đề gồm chủ ngữ và động từ, theo sau đó là mệnh đề that. Cấu trúc này sử dụng It như chủ ngữ giả (dummy subject) trong câu và mang ý nghĩa nhấn mạnh. Ngoài ra, cấu trúc not until kết hợp với đảo ngữ (inversion) cũng là dạng phổ biến.

1. Cấu trúc not until với time phrase

It + be + not until + time phrase + that-clause

Cấu trúc not until này dùng để nhấn mạnh thời gian xảy ra sự kiện. Động từ to be sẽ dùng ở thì hiện tại hoặc quá khứ. Trong mệnh đề that, bạn sẽ cần dùng cấu trúc subject + verb tương ứng chia theo các thìngôi tiếng Anh.

That-clause = that + subject1 + verb1

Ví dụ:

• It was not until 8 p.m. yesterday that William finished his final draft. (Mãi đến 8 giờ tối hôm qua thì William mới hoàn thành bản thảo cuối cùng.)

• It is not until the end of the day that we reach the top of the mountain. (Mãi đến cuối ngày thì chúng tôi mới đến đỉnh núi.)

2. Cấu trúc not until với subject + verb

It + be + not until + subject + verb + that-clause

Cũng tương tự như cấu trúc until đầu tiên nhưng ở cấu trúc này theo sau not until là dạng subject + verb.

It + be + not until + subject1 + verb1 + that + subject2 + verb2

Ví dụ:

• It is not until the rain stops that the children play hide-and-seek in the playground. (Mãi đến khi trời tạnh mưa thì bọn trẻ mới chơi trò trốn tìm ở sân chơi.)

• It was not until her company went bankrupt that she stopped spending on luxury items. (Mãi cho đến khi công ty cô ấy phá sản thì cô ấy mới thôi tiêu tiền cho những món hàng xa xỉ.)

3. Cấu trúc not until đảo ngữ

cấu trúc đảo ngữ

Not until + clause + inversion

Cấu trúc đảo ngữ (inversion) là cấu trúc đảo lại trật tự thông thường trong câu. Khi đó, phó từ sẽ được đưa lên đầu câu để nhấn mạnh thêm tính chất hoặc hành động. Khi đặt not until ở đầu câu, bạn sẽ cần dùng cấu trúc đảo ngữ: auxiliary + verb (trợ động từ + động từ). Cấu trúc Not until trong trường hợp này có dạng đầy đủ sẽ là:

Not until + subject1 + verb1  + auxiliary verb2 + verb2(bare inf) + subject2

Ví dụ:

• Not until the president of the company resigned did the strike really stop. (Mãi đến khi chủ tịch công ty từ chức thì cuộc đình công mới thực sự kết thúc.)

• Not until Susan wins a scholarship to her favourite university will she feel happier. (Mãi đến khi Susan nhận được học bổng vào trường đại học yêu thích thì cô ấy mới cảm thấy vui hơn.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc đảo ngữ (inversion) và bài tập áp dụng

Cách chuyển đổi cấu trúc not until 

cấu trúc not until

Khi làm bài tập, bạn sẽ gặp các mẫu câu chuyển đổi qua lại giữa cấu trúc not until và cấu trúc until. Hãy lưu ý về nghĩa để viết lại câu sao cho không đổi nghĩa mà vẫn chuẩn ngữ pháp tiếng Anh. Ngoài ra còn có một cấu trúc khác tương tự “not until” là “only when” mà bạn cũng sẽ dễ gặp trong nhiều dạng câu.

1. Cấu trúc not until và until

Not until mang nghĩa đối lập với until. Do đó, khi bạn viết lại câu với until, bạn phải thêm dạng phủ định (+ not) vào động từ.

Ví dụ:

• It was not until Betty showed up at the party that I realised she had changed her hairstyle.

(Mãi đến lúc Betty xuất hiện tại buổi tiệc thì tôi mới nhận ra cô ấy đã thay đổi kiểu tóc.)

→ I didn’t realise that Betty had changed her hairstyle until she showed up at the party.

• It was not until yesterday that the volunteers provided meals for the homeless.

(Mãi đến ngày hôm qua thì các tình nguyện viên mới cung cấp bữa ăn cho những người vô gia cư.)

→ The volunteers didn’t provide meals for the homeless until yesterday.

Not until I planned for my first trip to Japan did Jack send me a two-week itinerary.

(Mãi đến lúc tôi lên kế hoạch cho chuyến đi đầu tiên đến Nhật Bản thì Jack mới gửi cho tôi lịch trình kéo dài 2 tuần.)

→ Jack didn’t send me a two-week itinerary until I planned for my first trip to Japan.

2. Cấu trúc not until và only when

Cấu trúc only when là gì? Cấu trúc only when là cấu trúc được dùng để nhấn mạnh mốc thời gian xảy ra sự việc. Sau only when là mệnh đề, bạn không được dùng từ hay cụm từ chỉ thời gian. Theo sau mệnh đề chỉ thời gian trong cấu trúc only when, bạn cần dùng cấu trúc đảo ngữ tương tự như cấu trúc not only (khi not only đặt ở đầu câu).

Ví dụ:

Only when we drank the chocolate milk did we realise that it was out of date.

(Chỉ đến khi chúng tôi uống sữa sô cô la thì chúng tôi mới nhận ra nó đã hết hạn sử dụng.)

Not until we drank the chocolate milk did we realise it was out of date.

Trên đây là minh họa cho cách sử dụng cấu trúc only when và cấu trúc not until khi đặt ở đầu câu và theo sau là dạng đảo ngữ. Ngoài ra, câu trên còn có thể viết lại mà không dùng cấu trúc đảo ngữ như dưới đây:

→ It was not until we drank the chocolate milk that we realised it was out of date.

3. Cấu trúc not until, until và only when

Hãy quan sát thêm một ví dụ để hiểu rõ hơn cách chuyển đổi giữa only when và not until, khi dùng đảo ngữ và khi không dùng dạng đảo ngữ. Bạn hãy chú ý đến cả cách biến đổi của động từ be dưới đây nhé:

Ví dụ:

Only when all the guests have left the party will Sarah take a rest.

(Chỉ đến khi toàn bộ khách mời rời khỏi bữa tiệc thì Sarah mới được nghỉ ngơi.)

Not until all the guests have left the party will Sarah take a rest.

→ It is not until all the guests have left the party that Sarah will take a rest.

→ Sarah won’t take a rest until all the guests have left the party.

>>> Tìm hiểu thêm: Cách học ngữ pháp tiếng Anh ghi nhớ nhanh và ngấm lâu

Bài tập cấu trúc not until 

bài tập

Cấu trúc not until không khó để áp dụng. Tuy nhiên, bạn có thể dễ nhầm lẫn giữa cách dùng đảo ngữ và cách dùng thông thường, cách dùng cụm từ chỉ thời gian và mệnh đề chỉ thời gian.

Các bài tập cấu trúc not until dưới đây sẽ giúp bạn củng cố kiến thức đã học và sử dụng cấu trúc chuẩn xác.

Bài tập 1

Hoàn thành câu với các từ gợi ý và dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. Not until the area is made safe ______________________ (their construction/ can continue).

2. It was not until he tried to jump that ______________________ (he/ discover) he had injured his knee.

3. Not until ______________________ (someone/ complain) did they realise the painting had been hung upside down.

4. It was not until 1981 that ______________________ (my grandparents/ move) to the countryside.

5. It is not until ______________________ (we/ lose) our health that we realise the value of it.

6. Not until her daughter called her ______________________ (she/ stop) worrying about her.

7. It was not until ______________________ (Jerry/ forget) my birthday that he went on holiday.

8. Not until ______________________ (the last train/ depart) ______________________ (Dylan/ will/ come) home.

Bài tập 2

Viết lại các câu bên dưới sử dụng cấu trúc until, not until và only when.

1. The gang didn’t know that the police had them under surveillance until yesterday.

It was not until _________________________________________________________

2. It was not until 1994 that Jack won many matches for his team.

Jack _________________________________________________________________

3. My mother won’t sign a contract until she has read it thoroughly.

Only when ____________________________________________________________

4. Henry didn’t realise that he had lost his keys until he got home.

Not __________________________________________________________________

5. Only when Alan arrived in Mexico yesterday was he caught by the police.

It was not _____________________________________________________________

6. I can’t read the comic until the football game has finished.

Not __________________________________________________________________

7. They won’t consider you for the national basketball team until you grow up.

Not __________________________________________________________________

8. Only when it is the end of the year does the traffic law take effect.

It is not _______________________________________________________________

>>> Tìm hiểu thêm: A-Z về cấu trúc If only, cách sử dụng và bài tập có đáp án

Đáp án bài tập cấu trúc not until

đáp án bài tập

Bài tập 1

1. can their construction continue

2. he discovered

3. someone complained

4. my grandparents moved

5. we lose

6. did she stop

7. Jerry forgot/ had forgot(ten)

8. the last train departs/ will Dylan come

Bài tập 2

1. It was not until yesterday that the gang knew that the police had them under surveillance.

2. Jack didn’t win/ hadn’t won many matches for his team until 1994.

3. Only when my mother has read a contract thoroughly will she sign it.

4. Not until Henry got home did he realise that he had lost his key.

5. It was not until Alan arrived in Mexico yesterday that he was caught by the police.

6. Not until the football game has finished can I read the comic.

7. Not until you grow up will they consider you for the national basketball team.

8. It is not until the end of the year that the traffic law takes effect.

Bạn có dễ dàng làm được bài tập cấu trúc not until trên đây không? Một khi sử dụng thành thạo cấu trúc not only và cấu trúc only when, chắc chắn bạn sẽ thấy trình độ cấu trúc câu tiếng Anh của mình được nâng cấp đáng kể đấy.

Nguồn tham khảo

  1. Not until – Ngày truy cập: 22-7-2023
  2. Not until – Ngày truy cập: 22-7-2023
location map