Chỉ 5 phút bạn có thể thành thục cách dùng “to” trong tiếng Anh

Chỉ 5 phút bạn có thể thành thục cách dùng to trong tiếng Anh

Tác giả: Huynh Suong

“To” có những vai trò gì trong ngữ pháp tiếng Anh? “To” có phải là giới từ không? Cách dùng to trong mỗi ngữ cảnh cụ thể là gì? ILA sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc này, kèm theo bài tập vận dụng để bạn có thể nhớ lâu hơn nhé.

To trong tiếng Anh nghĩa là gì?

To trong tiếng Anh nghĩa là gì

To có phải là giới từ không? Chắc chắn rồi! To là giới từ trong tiếng Anh mang nghĩa là “để”, “đến”, “cho”… Tùy thuộc vào ngữ cảnh, “to” sẽ mang những nghĩa khác nhau. Từ đó, cách dùng to cũng khác nhau.

Ví dụ:

• I go to work every weekday. (Tôi đi làm vào các ngày trong tuần.)

• It takes about 5km from my home to school. (Từ nhà đến trường tôi mất khoảng 5km.)

Trước to là gì, sau to là loại từ gì?

Trước to là gì, sau to là loại từ gì?

Cách dùng to như thế nào? Trước và sau to là loại từ gì phụ thuộc vào nghĩa và vai trò của “to” trong câu.

Ví dụ:

• This target is essential to delivering on the brand commitment. (Mục tiêu này rất cần thiết để thực hiện sự cam kết của thương hiệu.)

⇒ “Essential to sth” nghĩa là “rất cần thiết”. Lúc này, to mang nghĩa “để” và phía sau nó là V-ing, cụm danh từ.

• We develop all capabilities to execute our strategies and achieve our goals. (Chúng tôi phát triển mọi khả năng để thực hiện chiến lược và đạt được mục tiêu của chúng tôi.)

⇒ “Capability to” nghĩa là “khả năng để làm điều gì đó”. Lúc này, to mang nghĩa là “để” và phía sau là động từ dạng nguyên mẫu.

>>> Tìm hiểu thêm: Giải đáp thắc mắc trước giới từ là gì để sử dụng cho đúng

Cách dùng to

Khi nào dùng to, khi nào thêm to là những câu hỏi nhiều người thắc mắc. Bạn hãy đọc nội dung dưới đây để biết rõ cách dùng to phù hợp nhé.

1. Cách dùng to như một giới từ

Cách dùng to như một giới từ

Trong tiếng Anh, giới từ to có thể mang nghĩa là hướng về một hướng hoặc một thứ gì đó.

Ví dụ:

• This is the first time I have traveled to Da Lat. (Đây là lần đầu tiên tôi du lịch đến Đà Lạt.)

• I am on my way to the bus station now. (Tôi đang trên đường đến trạm xe buýt bây giờ.)

To cũng dùng để diễn tả điểm giới hạn hay điểm dừng của một cái gì đó.

Ví dụ:

• The meat price has increased to 200.000 VND/kg. (Giá thịt tăng lên 200.000 đồng/kg.)

• The water is spreading to my room. (Nước đang tràn đến phòng tôi.)

Bạn cũng có thể áp dụng cách dùng to để chỉ một mối quan hệ cho – nhận.

Ví dụ về cách dùng to

• I gave a beautiful flower to my mom. (Tôi đã tặng mẹ một bông hoa xinh đẹp.)

• He mailed me a love letter. (Anh ấy đã gửi một lá thư tình cho tôi.)

Khi dùng giới từ to để diễn tả một phạm vi hoặc một khoảng thời gian, to thường đi theo cấu trúc “from … to …”

Ví dụ:

• I go to work Monday through Friday. (Tôi đi làm từ thứ Hai đến thứ Sáu.)

• It takes about 5km from my home to school. (Từ nhà tôi đến trường khoảng 5km.)

>>> Tìm hiểu thêm: Tất tần tật tất cả các giới từ trong tiếng Anh bạn cần nắm vững

2. Cách dùng to với vai trò động từ nguyên mẫu có to

Cách dùng to với vai trò động từ nguyên mẫu có to

Trong tiếng Anh, một số động từ đòi hỏi theo sau là động từ nguyên mẫu có to. Dưới đây là một số động từ được theo sau bởi động từ nguyên mẫu có to:

Động từ tiếng Anh Dịch nghĩa
Afford to Có đủ khả năng để làm cái gì đó
Agree to Đồng ý để làm cái gì đó
Choose to Chọn để làm cái gì đó
Decide to Quyết định để làm cái gì đó
Determine to Quyết tâm để làm cái gì đó
Expect to Mong chờ để làm cái gì đó
Fail to Thất bại để làm gì đó
Hesitate to Do dự làm cái gì đó
Hope to Hy vọng làm cái gì đó
Intend to Dự định làm cái gì đó
Pretend to Giả vờ làm cái gì đó
Promise to Hứa làm cái gì đó
Refuse to Từ chối làm cái gì đó
Try to Cố gắng làm cái gì đó

Ví dụ:

• I tried to catch his car but I couldn’t. (Tôi cố gắng đuổi theo xe của anh ấy nhưng không thể.)

• She intends to build a coffee shop. (Cô ấy dự định mở một quán cà phê.)

3. Cách dùng to theo sau một số tính từ

Cách dùng to theo sau một số tính từ

Tính từ tiếng Anh Dịch nghĩa
Able to Có thể
Acceptable to Có thể được chấp nhận bởi
Accustomed to Quen với
Agreeable to Đồng ý với
Addicted to Đam mê với/ Nghiện
Available to sb Tiện/ có sẵn cho ai đó
Delightful to sb Thú vị với ai đó
Familiar to sb Quen thuộc với ai đó
Clear to Rõ ràng
Contrary to Đối lập với
Equal to Tương đương với
Exposed to Phơi bày
Favorable to Tốt cho thứ gì đó
Grateful to sb Biết ơn ai đó
Important to Quan trọng để
Harmful to sb/st Có hại cho ai đó
Opposite to Trái ngược/ đối diện với cái gì đó
Willing to Sẵn sàng để làm gì đó

Ví dụ:

• Nowadays, a lot of children are addicted to TikTok. (Ngày nay có rất nhiều trẻ em nghiện TikTok.)

• My house is opposite to a big mart. (Nhà tôi đối diện với một siêu thị to.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cách nhận biết và phân loại tính từ (adjective) trong tiếng Anh

Bài tập về cách dùng to

Bài 1: Chọn giới từ đúng trong câu

Bài 1: Chọn giới từ đúng trong câu

1) I did homework (of, to, for) only two hours last night.

2) It was my first trip (of, to, for) Hawaii.

3) Turn off the TV and go (of, to, for) bed.

4) This book was written (of, to, for) people who want to learn how to play the piano.

5) I was late (of, to, for) work.

6) Spencer is one (of, to, for) my best friends.

Đáp án bài tập cách dùng to

1) for 3) to 5) for
2) to 4) for 6) of

Bài 2: Áp dụng nội dung cách dùng to, chọn đáp án đúng

Áp dụng nội dung cách dùng to, chọn đáp án đúng

1. My mother and I really enjoy … to the park on weekends.

a) to go

b) going

c) Both ‘a’ and ‘b’ are correct.

2. (A) Let’s watch that new film.

(B) No, I hate … horror films.

a) to watch

b) watching

c) Both ‘a’ and ‘b’ are correct.

3. My friend doesn’t want … out today because he’s tired.

a) to go

b) going

c) Both ‘a’ and ‘b’ are correct.

4. I love … in my free time. I often go to a shopping mall with my friends.

a) to window shop

b) window shopping

c) Both ‘a’ and ‘b’ are correct.

5. We agreed … our car for a higher price.

a) to sell

b) selling

c) Both ‘a’ and ‘b’ are correct.

6. (A) Did you remember … the letter?

(B) Oh, no! I forgot!

a) to send

b) sending

c) Both ‘a’ and ‘b’ are correct.

7. Alex wants … at that restaurant because he likes Italian food.

a) to eat

b) eating

c) Both ‘a’ and ‘b’ are correct.

8. He started … very quickly to his classroom.

a) to walk

b) walking

c) Both ‘a’ and ‘b’ are correct.

9. We decided … to France and Thailand for our summer holiday.

a) to travel

b) traveling

c) Both ‘a’ and ‘b’ are correct.

Đáp án bài tập cách dùng to

1. b) going 4. c) Both ‘a’ and ‘b’ are correct. 7. a) to eat
2. c) Both ‘a’ and ‘b’ are correct. 5. a) to sell 8. c) Both ‘a’ and ‘b’ are correct.
3. a) to go 6. a) to send 9. a) to travel

Bài 3: Điền V-ing hoặc to infinitive, áp dụng cách dùng to

Điền V-ing hoặc to infinitive, áp dụng cách dùng to

1. Is Helen ………………………………. tonight? (eat out)

2. Do you want ………………………. at home tonight? (stay)

3. I’d like …………………………… a few things with you. (discuss)

4. I’d rather ………………………… somewhere else. (go)

5. You’d better ……………………….. so much fast food. (not eat)

6. I’ll never forget ………………………… the competition. (win)

7. I promised …………………………. her. (help)

8. I advised them ……………………… the car. (buy)

9. Have you ever considered …………………………….. plastic surgery? (have)

10. Keep ………………………….! (work)

11. How about …………………………… to town tonight? (go)

12. My parents allowed me …………………….my party at home. (throw)

13. Imagine ………………………. around the world. (travel)

14. Try ……………………… something. I know you aren’t hungry but it will do you good. (eat)

15. Oh gosh! I forgot ……………………. the gift for grandma. It’s her birthday today. (buy)

16. He regretted …………………………… to her. Now their relationship is over. (not apologize)

17. There’s no point …………………………… . (cry)

18. I’m not used to ………………………… up at 5 a.m. (get)

19. I’m fed up with …………………………. . (wait)

20. He prefers ……………………….. strong tea. (drink)

Đáp án bài tập cách dùng to

1. eating out 6. winning 11. going 16. not apologizing
2. to stay 7. to help 12. to throw 17. crying
3. to discuss 8. to buy 13. traveling 18. getting
4. go 9. having 14. to eat 19. waiting
5. not eat 10. working 15. to buy 20. to drink / drinking

>>> Tìm hiểu thêm: Chi tiết cách dùng different chính xác trong tiếng Anh

Trên đây là những chia sẻ về cách dùng to. Bạn nên học thuộc các cụm từ đi cùng to để dùng trong giao tiếp hàng ngày. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn tự tin hơn vào khả năng tiếng Anh của mình.

Nguồn tham khảo

1. To – Cập nhật 14-11-2023

2. How to Use the Preposition ‘To’ – Cập nhật 14-11-2023

location map